WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

на рекламу в 2002 році у запропоновану формулу.
454,235 тис. грн.
Економічний ефект витрат на рекламу в спеціалізованих виданнях складає 2,37 грн. на кожну гривню, витрачену на рекламу. Планове зростання річного валового доходу складає 454,235 тис. грн. або 0,91%.
Підводячи підсумки економічної ефективності двох запропонованих заходів, слід визначити, що сукупне зростання валового доходу компанії від їхнього впровадження разом складає 703,858 тис. грн. чи 1,42%. При цьому, весь приріст річного валового доходу забезпечується тільки за рахунок маркетингових заходів, без нарощування виробничих потужностей.
Для остаточного розрахунку економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів підставимо отримані дані в таблицю 2.1 і розрахуємо плановану зміну показників господарської діяльності.
Таблиця 4.6. Розрахунок економічної ефективності планованих заходів та їх вплив на результати господарської діяльності ТОВ "Компанія "Юнівест Маркетинг".
№ пп. Показник Одиниця виміру 2 001 р. Заплановане значення Зміна, %
1 Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 49 501,40 50 205,26 +1,42
2 Податок на додану вартість тис. грн. 7 835,00 7 946,26 +1,42
3 Податок на рекламу тис. грн. 78,90 80,02 +1,42
4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 41 587,50 42 178,98 +1,42
5 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 34 066,30 34 550,04 +1,42
6 Валовий прибуток тис. грн. 7 521,20 7 628,94 +1,42
7 Інші операційні доходи тис. грн. 1 971,10 1 971,10 -
8 Адміністративні витрати тис. грн. 3 050,10 3 307,97 +8,45
9 Витрати на збут тис. грн. 3 319,80 3 519,50 +6,02
10 Інші операційні витрати тис. грн. 1 525,60 1 525,60 -
11 Фінансовий результат від операційної діяльності тис. грн. 1 596,80 1 246,97 -21,91
12 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування тис. грн. 1 596,80 1 246,97 -21,91
13 Податок на прибуток від звичайної діяльності тис. грн. 479,00 374,09 -21,90
14 Фінансові результати від звичайної діяльності тис. грн. 1 117,80 872,88 -21,91
15 Чистий прибуток тис. грн. 1 117,80 872,88 -21,91
16 Кількість працюючих чол. 496 503 +1,41
У тому числі:
17 Адміністративно-управлінського персоналу чол. 149 156 +4,70
18 Виробничого персоналу чол. 347 347 -
19 Продуктивність праці тис. грн. 142,66 144,68 +1,42
20 Середня заробітна плата грн. 590,69 590,69 -
Представлений у таблиці 4.6 розрахунок планованої економічної ефективності не дозволяє однозначно судити про доцільність впровадження запропонованих заходів у поточній перспективі, тому що плановані фінансові результати будуть нижче існуючих. Однак, не слід забувати, що основні витрати поточних заходів відносяться до створення єдиної служби маркетингу, що позначається не тільки на поточних (тактичних) фінансових результатах, а має характер стратегічного заходу, що впливає на підвищення конкурентноздатності підприємства в цілому.
Крім того, якщо на підприємстві не буде створена єдина служба маркетингу, то для проведення інших маркетингових заходів у компанії немає фахівців-маркетологів.
ВИСНОВКИ
Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві починається з визначення концепції управління маркетингом, що є обов'язковим складовим елементом місії компанії. Серед основних концепцій управління маркетингом, які відомі у теперішній час, є наступні:
" концепція вдосконалення виробництва;
" концепція вдосконалювання товару;
" концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
" концепція маркетингового підходу;
" концепція соціально-етичного маркетингу.
Приведені концепції управління маркетингом - це своєрідні історичні етапи, через які проходив еволюційний розвиток маркетингу в ринкових економіках.
Аналогічний процес зміни відносини до маркетингової діяльності відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших зрозуміють необхідність і важливість маркетингового підходу в організації власної діяльності.
Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який процес управління, має наступні складові частини:
" маркетинговий аналіз і аудит;
" стратегічне і поточне планування;
" організація процесу управління маркетингом;
" контроль за здійсненням маркетингових заходів.
Маркетинговий аналіз і аудит - найважливіший складовий елемент процесу управління маркетинговою діяльністю, що постачає інформацію на всі етапи процесу управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів маркетингового аналізу й аудиту варто назвати: техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, аналіз макро- і мікросередовища підприємства, SWOT-аналіз, маркетингові дослідження ринку.
Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підприємства, використовується на етапі формального планування. Компанії розробляють три види планів: річний, довгостроковий і стратегічний.
Стратегічне планування є першою сходинкою в процесі планування і містить у собі визначення місії компанії, формулювання цілей і задач, функціональні плани. Поступово процес стратегічного планування спускається до лінійних підрозділів компанії та набуває характеру поточного планування.
Після закінчення процесу планування і визначення необхіднихресурсів підходить черга процесу організації маркетингової діяльності на підприємстві. Цей процес неможливий без чіткого визначення маркетингових функцій кожного підрозділу та єдиного центру управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Як правило, ця роль покладається на спеціальні маркетингові підрозділи, що організуються відповідно до цілей, задач і специфіки діяльності компанії.
Результати, отримані в результаті проведення маркетингових заходів, збираються й аналізуються спеціально призначеним маркетинговим контролером. Це фахівець веде постійний процес зіставлення отриманих і запланованих результатів. На підставі зроблених їм висновків, маркетингова діяльність піддається перегляду й вдосконаленню.
У даній роботі організація управління маркетинговою діяльністю на підприємстві піддана глибокому аналізу і перегляду.
На підставі методик експертного опитування і методу Делфі виконаний повний аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища підприємства, результати якого представлені в таблицях 3.7 і 3.13. За допомогою методу SWOT-аналізу виявлені основні можливості і загрози, сильні і слабкі сторони компанії "Юнівест Маркетинг" (див. таблицю 3.14). Застосована методика дозволила визначити готовність компанії до реалізації маркетингової стратегії на підприємстві як "помірну".
Проведений аналіз дозволяє рекомендувати компанії "Юнівест Маркетинг" організувати єдину службу маркетингу і провести перші маркетингові заходи: виготовлення і поширення безкоштовних зразків

 
 

Цікаве

Загрузка...