WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

важливості факторів при прийнятті рішень про покупку. Аналіз ці факторів дозволяє знайти, що найбільш вагомим фактором є орієнтація всієї діяльності компанії на клієнта. Вага даного фактора складає 5,70 по семибальній шкалі, а значення фактора для "Юнівест Маркетингу" - 3,83. Наступним за вагою виступає фактор кваліфікації персоналу відділів продаж з рейтингом 5,61 і показником для "Юнівест Маркетингу" 4,2.
Складемо таблицю прогнозованої реакції споживачів і динаміки цих факторів до та після виготовлення і розповсюдження вище наведених безкоштовних зразків. Таблиця прогнозованих відповідей складена на підставі системи експертних оцінок співробітників відділу продажів компанії.
Таблиця 4.3. Вплив наявності безкоштовних зразків на показники ринкового рейтингу компанії.
Групи показників До виготовлення Після виготовлення
Орієнтація всієї діяльності на клієнта 3,83 4,91
Режим роботи підприємства 4,95 4,95
Місце розташування офісу 4,85 4,85
Оформлення кімнати для відвідувачів 4,60 4,96
Наявність та якість безкоштовних зразків 2,36 4,88
Наявність прейскурантів 1,32 4,92
Повнота наданих послуг 4,87 4,87
Рівень кваліфікації персоналу 4,20 4,91
Знання потреб клієнта 4,85 4,85
Знання конкурентів 4,70 4,70
Техніка ведення переговорів 4,95 4,95
Терміни надання розрахунків 4,23 4,88
Рівень технологічних знань 4,12 4,96
Знання власного устаткування 4,02 4,95
Рівень економічної підготовки 3,20 4,97
Правильність оформлення документації 3,56 4,99
На підставі планованого зростання показників двох факторів зробимо перерахування ринкового рейтингу "Юнівест Маркетинг".
Таблиця 4.4. Зміна ринкового рейтингу компанії по основних споживчих характеристиках.
Рейтинговий фактор Вага фактора Первісне значення Розрахункове значення Зміна фактора, %
Якість друку 1,23 4,55 4,55 -
Дотримання термінів 2,77 4,05 4,05 -
Прийнятні ціни 3,69 3,65 3,65 -
Орієнтація всієї діяльності на клієнта 5,70 3,83 4,91 +28,2
Сучасне устаткування 4,52 4,57 4,57 -
Кваліфікація персоналу 5,61 4,20 4,91 +16,9
Підсумковий рейтинг 5,46 6,03 +10,4
Аналіз даних з таблиці 4.4 дозволяє зробити наступний висновок: виготовлення і поширення безкоштовних зразків дозволяє підвищити рейтинг лідерства компанії на 57 пунктів чи на 10,4%.
Варто очікувати, що при незмінності впливу всіх інших факторів, це підвищення рейтингу позитивно позначиться на збільшенні ринкової частки компанії і валового річного доходу.
Для розрахунку планованого економічного ефекту від впровадження даного заходу скористаємося формулою, запропонованої Ж.-Ж. Ламбеном [18. С. 20-23]:
(4.1),
де - планований приріст валового доходу за період t, - фактичний валовий доход за попередній період, - витрати на рекламу.
Підставимо дані валового доходу компанії за 2001 рік і плановані витрати на виготовлення безкоштовних зразків у запропоновану формулу.
249,623 тис. грн.
Економічний ефект витрат на виготовлення безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру складає 30,45 грн. на кожну гривню, витрачену на рекламу. Планований ріст річного валового доходу складає 249,623 тис. грн. або 0,50%.
4.2.3. Рекламна кампанія в спеціалізованих виданнях
В аналітичній частині даної роботи були приведені дані щодо рейтингу джерел інформації для клієнтів про ринок поліграфії (див. додаток А).
Перше місце серед джерел інформації займають спеціалізовані виставки. В даний час у м. Києві проводиться тільки одна спеціалізована виставка, що стосується ринку поліграфії, що проводиться компанією "Євроіндекс" і називається "Рекламні і маркетингові технології REX". "Юнівест Маркетинг" є постійним учасником даної виставки з моменту її появи.
Наступним по значимості джерелом інформації для клієнтів виступає думка колег і друзів. З огляду на специфіку ринку поліграфії м. Києва, слід зазначити, що вище приведений захід (виготовлення безкоштовних рекламно-інформаційних зразків) позитивно вплине на рейтинг компанії і завдяки цьому фактору, але розрахувати цей ефект досить складно.
Третім по значимості джерелом інформації виступають спеціалізовані періодичні видання і каталоги. Згідно даним дослідження клієнти одержують інформацію з цих джерел у 61,5% випадків. Слід зазначити, що через відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві, рекламна політика компанії носила епізодичний і безсистемний характер. Ефективність проведених рекламних компаній не розраховувалася.
Тому наступним заходом, здатним вплинути на зростання валового доходу компанії, автор пропонує провести рекламну компанію в спеціалізованих виданнях і каталогах.
В даний момент список спеціалізованих видань, що розміщають на своїх сторінках публікації про ринок поліграфії України та Києва, досить малий (див. таблицю 4.5). Оскільки усі з перерахованих видань спрямовані тільки на цільову аудиторію і є визнаними авторитетами розглянутого сегмента ринку, а також через відсутність об'єктивних даних щодо накладу видань, числа читачів серед цільової аудиторії того чи іншого видання, розрахунок рейтингів видань недоцільний.
План подачі рекламних оголошень і рекламних статей повинний відповідати призначенню видання (див. таблицю 4.5).
Таблиця 4.5. План подачі рекламних оголошень і рекламних статей у спеціалізованих виданнях.
№ пп. Найменування видання Заявлений наклад, шт. Періодичність виходу Призначення видання Характер розташованої реклами Вартість реклами, грн.
1. Спеціалізований каталог "Поліграфія від А до Я" 5 000 1 раз нарік Консолідований прейскурант з поліграфічної продукції та послуг Друга стор. обкладинки, кольорова вставка, рекламна стаття, 160 прайс-рядків 23 778,48
2. Спеціалізований каталог "Поліграфія України 2002" 5 000 1 раз на рік Аналітичний огляд поліграфічного ринку України, перелік продукції, що виготовляється, особливості компаній Третя стор. обкладинки, рекламна стаття 15 990,00
3. Журнал "Дзеркало реклами" 5 000 9 разів на рік Інформаційне видання про рекламний ринок України 9 подач: 1 кольорова сторінка та рекламна стаття 79 806,38
4. Журнал "Маркетинг і реклама" 5 000 6 разів на рік Науково-аналітичне видання про рекламу та маркетинг 6 подач: 1 кольорова сторінка 31 920,00
Продовження таблиці 4.5.
№ пп. Найменування видання Заявлений наклад, шт. Періодичність виходу Призначення видання Характер розташованої реклами Вартість реклами, грн.
5. Журнал "Маркетинг в Україні" 5 000 6 разів на рік Науково-аналітичне видання про стан і розвиток маркетингу в Україні 6 подач: 1 кольорова сторінка 29 366,40
6. Каталог виставки "REX 2002" 1 000 1 раз на рік Перелік експонентів виставки, короткий огляд діяльності Друга стор. обкладинки, кольорова вставка 10 635,74
Разом 191 497,00
Для розрахунку планованої ефективності витрат на проведення рекламної компанії "Юнівест Маркетинг" у 2002 році звернемося до уже використовувалася формулі 4.1:
Підставимо дані валового доходу компанії за 2001 рік і плановані витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...