WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

покупця в придбанні сировини.
Негативно впливають наступні фактори:
" наявність галузей, що використовують аналогічну сировину;
" розмір витрат покупця при зміні постачальника.
Однак, дані таблиці свідчать про те, що негативним впливом даних факторів можна зневажити, через їхню малу величину.
Зведемо тепер усі фактори впливу мікросередовища підприємства в одну таблицю.
Таблиця 3.13. Вплив факторів мікросередовища на діяльність компанії.
Фактори зовнішнього середовища Позитивний вплив Ступінь важливості Негативний вплив Ступінь важливості
Клієнтське середовище 1. Ступінь залежності покупця від продавця
2. Обсяг закупівель, здійснюваних покупцем
3. Рівень інформованості покупця
4. Вартість "переходу" до іншого продавця
5. Чутливість покупця до ціни, обумовлена орієнтацією на торгову марку, якість і розмір його доходів
6. Готовність покупців до використання продукції і послуг
7. Ступінь впливу виробленої продукції на якість виробництва чи споживання клієнтів
8. Мотивація покупки
9. Прихильність споживачів до торгової марки 9
9
6
9
9
9
9
9
9 1. Ступінь залежності продавця від покупця
2. Рівень доходів цільових груп покупців
3. Рівень зворотної інтеграції зі споживачами
4. Оцінка якості обслуговування споживачами
5. Оцінка надійності і потужності каналів розподілу, приступність товарів, реакція на рекламу і стимулювання збуту -9
-6
-6
-9
-6
Середовище постачальників 1. Оцінка важливості окремих ресурсів для галузі
2. Кількість і концентрація постачальників
3. Розмір витрат постачальника при зміні покупця
4. Ступінь спеціалізації покупця в придбанні сировини 9
9
6
6
Докладний аналіз макро- і мікросередовища компанії дозволяє зробити висновки щодо потенційних загроз і можливостей, які компанія повинна враховувати у своїй діяльності. Такий список зветься SWOT-аналізом і буде розглянутий у наступному розділі роботи.
3.3. SWOT-аналіз
SWOT-аналіз являє собою перелік сильних і слабких сторін компанії, а також перелік можливостей і загроз. Як уже відзначалося вище, SWOT-аналіз є складеним елементом, як стратегічного маркетингового аудита, так і стратегічного плану компанії.
Найбільш вдалою формою складання SWOT-аналізу автор вважає форму, що використовується київською консультаційною компанією "BDO Баланс-Аудит". Основні принципи такого аналізу були опубліковані в журналі "Компаньйон" [10. С. 49-55].
Приведений нижче SWOT-аналіз складений у виді таблиці і містить не тільки перелік можливостей і погроз, а також перелік сильних і слабких сторін компанії.
Таблиця 3.14. Матриця SWOT-аналізу компанії "Юнівест Маркетинг".
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
1. Великий досвід в організації персональних продажів
2. Високий рівень організації управлінського обліку
3. Наявність висококваліфікованого виробничого персоналу
4. Налагоджена система постачань сировини, матеріалів і устаткування 1. Недостатній рівень клієнтського сервісу
2. Недостатній рівень розвитку каналів товароруху
3. Середня позиція в долі ринку
4. Стиль керівництва і структура компанії неадекватні ринковій ситуації
5. Відсутність системи стратегічного планування
Продовження таблиці 3.14.
Можливості (О) SO-стратегія WO-стратегія
1. Розширення ринку освітніх послуг за рахунок старшого покоління
2. Зміна суспільних стереотипів стосовно реклами
3. Збільшення кількості домогосподарок у зв'язку зі зниженням зайнятості серед жінок
4. Збільшення купівельної спроможності населення
5. Збільшення кількості підприємницьких структур 1. Розширення номенклатури паперово-білових товарів
2. Розвиток системи персональних продажів для оптових покупців паперово-білової продукції
3. Збільшення виробничих потужностей по виготовленню журнальної продукції 1. Створення і поширення безкоштовних рекламно-інформаційних матеріалів про діяльність компанії та проведення рекламної компанії
2. Створення єдиної служби маркетингу на підприємстві
3. Збільшення ринкової частки компанії за рахунок створення нових товарів і завоювання нових сегментів ринку
Погрози (Т) ST-стратегія WT-стратегія
1. Уповільнення темпів економічного розвитку
2. Збільшення податкового преса
3. Зростання цін на целюлозу, у зв'язку зі скороченням площ лісів і зміни екологічної ситуації
4. Розвиток технології електронних комунікацій 1. Створення системи обліку зі зниження витрат
2. Застосування сировини зі штучної целюлози
3. Створення системи електронних продажів 1. Розширення каналів товароруху
2. Створення системи зворотного зв'язку з клієнтами компанії
3. Розвиток технологій і продуктів без використання паперової сировини
Складена матриця SWOT-аналізу дозволяє сформулювати перелік першочергових заходів, що повинна провести компанія для удосконалювання системи управління маркетингом (див. розділ 4).
3.4. Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії
В даний час багато керівників українських компаній намагаються впровадити стратегічне управління в діяльність своїх організацій, що припускає організацію роботи підприємства відповідно до обраної маркетингової стратегії. Однак, перш ніж розробляти стратегію, на базі якої здійснюється стратегічне управління підприємством, необхідно оцінити готовність підприємства саме до такого, стратегічного підходу в керуванні.
На думку автора роботи, це важливий елемент у процесі підготовки до впровадження маркетингових підрозділів у компанії. Найбільш вдала методика оцінки розроблена московською аудиторською компанією "Полімекс", що дозволяє виявити кілька ознак, ступінь прояву яких у діяльності підприємства характеризує його готовність до використання стратегічного управління і планування, дороботі з маркетинговою стратегією [19. С. 79-86]. Ці ознаки виявляються на підприємстві в різній мірі і характеризують в остаточному підсумку його конкурентні переваги:
" визначеність місії;
" визначеність цілей і стратегії підприємства;
" наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки маркетингової інформації;
" робота з підвищення конкурентноздатності підприємства;
" пристосовуваність підприємства до можливостей, що відкриваються;
" орієнтованість поточного управління на виконання стратегічних задач підприємства;
" організаційний поділ задач стратегічного управління від задач оперативного управління;
" наявність штабних підрозділів, що здійснюють внутрі фірмове консультування з питань стратегічного розвитку;
" запрошення сторонніх консультантів для вирішення неспецифічних задач;
" постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани підприємства;
" високий рівень корпоративної культури;
" наявність на підприємстві ефективно працюючого маркетингового підрозділу.
Виявлення ступеня прояву ознак, що характеризують підготовленість підприємства до використання принципів і методів

 
 

Цікаве

Загрузка...