WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

тенденції розвитку електронних засобів комунікації, що впливає на поліграфічну індустрію. У зв'язку з економічним відставанням України даний фактор почне впливати не раніше ніж через 5-7 років.
В даний час у розвинутих країнах спостерігається тенденція "розповзання тиражів", суть якої полягає в тому, що тиражі поліграфічної продукції друкуються в місцях їх безпосереднього споживання, а не розвозяться готовими по території країни. Такий підхід дозволяє замовникам враховувати регіональні споживчі смаки і знизити транспортні витрати. У відповідь на цю тенденцію виробники поліграфічного устаткування ведуть розробки технологій оперативної поліграфії, наприклад "цифровий друк", "computer-to-plate". Фактори науково-технічного середовища проаналізовані в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5. Вплив науково-технічного середовища на діяльність компанії.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Поява "технологічних проривів" 3 3 +1 9
Скорочення чи продовження життєвого циклу технологій 2 2 +1 4
Питома вага наукомістких технологій у виробництві 2 2 +1 4
Продовження таблиці 3.5.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність 2 3 +1 6
Вимоги до кваліфікації кадрів 3 3 +1 9
Вимоги до науково-технічного рівня конкурентноздатної продукції 2 2 +1 4
Науково технічне середовище впливає на діяльність компанії, що пояснюється високим рівнем механізації й автоматизації поліграфічного виробництва. Серед факторів, що роблять найбільший позитивний вплив, слід зазначити:
" появу "технологічних проривів";
" вимоги до кваліфікації кадрів.
Політико-правові фактори чинять найбільш істотний вплив на діяльність компанії особливо в перехідних економіках, якою є економіка України. Вивчення цих факторів повинне зосереджуватися на з'ясуванні того, як уряд і законодавчі органи відносяться до розвитку тієї чи іншої галузі національної економіки, які зміни в законодавстві та правовому регулюванні можливі в наслідок прийняття нових законодавчих актів.
Загальна політична обстановка на Україні досить складна. У березні 2002 року проведені парламентські вибори, результати яких вплинули на розташування політичних сил. Значний вплив на політичну обстановку на Україні чинять зовнішні політичні фактори, вплив Росії і США. Існуючий розклад політичних сил веде до нестабільної економічної політики і частої зміни урядів. Політико-правове середовище представлене в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6. Вплив політико-правового середовища на діяльність компанії.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Відношення держави до власності 2 2 -1 -4
Політична стабільність у державі 3 3 -1 -9
Характер відносини держави до галузі 3 3 -1 -9
Рівень регулювання і контролю з боку держави 3 3 -1 -9
Політика держави в підготовці кадрів для галузі 3 3 +1 9
Митна політика держави 2 2 +1 4
Закони і нормативні акти 3 3 -1 -9
Ефективність правової системи 2 3 -1 -6
Практична реалізація законодавства 2 3 +1 6
Ступінь ретельності дії всіх правових норм 2 2 -1 -4
Аналіз показує, що політико-правове середовище має загальний негативний вплив на діяльність компанії. Серед позитивних факторів слід зазначити деяку лібералізацію митної політики в комплексі з її практичною реалізацією, а також наявність авторитетних навчальних закладів в області поліграфічного виробництва.
Після докладного аналізу впливу всіх факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства їх необхідно звести в єдину таблицю, елементи якої будуть надалі використовуватися при проведенні SWOT-аналізу (див. таблицю 3.7).
Таблиця 3.7. Найважливіші фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність компанії.
Фактори зовнішнього середовища Позитивний вплив Ступінь важливості Негативний вплив Ступінь важливості
Демографічне середовище 1. Кількість потенційних споживачів
2. Кваліфікаційні характеристики робочої сили
3. Традиції і культурні цінності, рівень освіти
4. Відношення до іноземців 9
6
6
9
Економічне середовище 1. Розміри і темпи зміни розмірів ринку
2. Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії
3. Інвестиційні процеси 9
6
9
1. Загальний рівень економічного розвитку
2. Система оподатковування і якість економічного законодавства
3. Рівень розвитку конкурентних відносин -9
-9
-6
Природно-екологічне середовище 1. Природнокліматичні умови 6 1. Територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів
2. Стан екології та її вплив -6
-9
Науково-технічне середовище 1. Поява "технологічних проривів"
2. Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність
3. Вимоги до кваліфікації кадрів 9
6
9
Продовження таблиці 3.7.
Фактори зовнішнього середовища Позитивний вплив Ступінь важливості Негативний вплив Ступінь важливості
Політико-правове середовище 1. Політика держави в підготовці кадрів для галузі
2. Практична реалізація законодавства
3. Митна політика держави 9
6
4 1. Політична стабільність у державі
2. Характер відносини держави до галузі
3. Рівень регулювання і контролю з боку держави
4. Закони і нормативні акти -9
-9
-9
-9
Наступним елементом аналізу маркетингового середовища підприємства є її внутрішнє чи середовище мікросередовище.
3.2. Аналіз факторів мікросередовища
У теоретичній частині роботи неодноразово згадувалися складові частини мікросередовища підприємства (див. рис. 1.1). Нижче приведений докладний аналіз складових елементів внутрішнього маркетингового середовища.
Дослідження внутрішнього маркетингового середовища було проведено аналогічно методиці використаної при дослідженні макросередовища. Однак, основна відмінність полягає в тому, що в цьому дослідженні частково використовуються матеріали маркетингового дослідження, що проводилося фахівцями "Українськоїмаркетингової групи" у лютому 2002 року (див. додаток А). З зазначеного маркетингового дослідження отримані дані, що стосуються основних ринків компанії.
Ціль маркетингового дослідження складалася в аналізі ситуації на ринку поліграфії:
" максимально можливе визначення частки ринку "Юнівест Маркетинг" і інших операторів ринку як прямими, так і непрямими методами;
" побудова рейтингів компаній, представлених на ринку рекламної поліграфії;
" створення (на базі системи рейтингів) інтегрального показника, що дає представлення про позиції "Юнівест Маркетинг" на поліграфічному ринку Києва.
Методологія проведення дослідження використовувала наступні прийоми:
" прямий метод - безпосередньо при опитуванні респондентам задавалися прямі запитання про долю ринку компаній;
" непрямий метод -

 
 

Цікаве

Загрузка...