WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

є соціально-культурне середовище, до складу якого входять життєві цінності і традиції населення. Дослідження цих факторів досить важливе для стратегічного управління, тому що вони впливають на мотивацію споживачів і співробітників. До соціально-культурного середовища можна віднести наступні аспекти:
" традиції і культурні цінності, рівень освіти;
" відносини членів суспільства один до одного;
" прийняття чи неприйняття приватного підприємництва;
" відносини підприємство - громадські організації;
" відношення до іноземців;
" профспілкова діяльність і вплив профспілок на формування суспільної думки.
Дані про вплив демографічних факторів приведені в таблицях 3.1 і 3.2.
Таблиця 3.1. Вплив соціального середовища на діяльність компанії.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах) 3 3 +1 9
Наявність і потенційна кількість робочої сили 2 2 +1 4
Кваліфікаційні характеристики робочої сили 2 3 +1 6
Дані таблиці 3.1 дозволяють зробити наступний висновок: найбільший позитивний вплив на діяльність компанії робить кількість потенційних споживачів і кваліфікаційні характеристики робочої сили.
Фактори соціально-культурного характеру зведені в таблицю 3.2.
Таблиця 3.2. Вплив соціально-культурного середовища на діяльність компанії.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Традиції і культурні цінності, рівень освіти 2 3 +1 6
Взаємини всередині суспільства (індивідуум-індивідуум, товариство-індивідуум-суспільство) 1 1 +1 1
Неприйняття-прийняття приватного підприємництва 1 1 +1 1
Відносини компанія-суспільні організації 1 1 +1 1
Відносини до іноземців 3 3 +1 9
Профспілкова активність і вплив профспілок на формування суспільної думки 1 1 +1 1
Дані таблиці 3.2 свідчать про істотний вплив традицій, культурного рівня і рівня освіти, а також відношення до іноземців.
Розглянемо тепер економічні фактори.
Вивчення економічного середовища дозволяє зрозуміти, яким чином формуються і розподіляються ресурси суспільства. Цілком очевидно, що ці знання є життєво необхідними для компанії, оскільки вона (компанія) саме будує свою діяльність на використанні ресурсів. При розгляді впливу економічного середовища підприємства слід звернути увагу на наступні фактори:
" характер економіки й економічних процесів (у тому числі вплив інфляції і дефляції);
" система оподатковування і якість економічного законодавства;
" масштаби урядової підтримки окремих галузей;
" загальна коньюктура національного ринку;
" розміри і темпи зміни розмірів ринку;
" розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії;
" стан фондового ринку;
" інвестиційні процеси;
" ставка банківського відсотка;
" система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін;
" вартість землі.
В даний момент складається в загальному позитивна макроекономічна ситуація в економіці України. За результатами економічного розвитку в 2001 році досягнуть загальний ріст ВВП. Національна валюта, гривня, демонструє високу стабільність. Рівень інфляції за даними 2001 року склав 12,7%.
До основних дестабілізуючих факторів варто віднести суперечливість і нестабільність податкового законодавства, нерозвиненість фондового й інвестиційного ринку, досить високий ступінь державного втручання в систему ринкового ціноутворення і відсутність розвинутої законодавчої бази у сфері земельних відносин (не дивлячись на прийняття Верховною Радою Закону України "Про землю").
У зв'язку з прийняттям Верховною Радою Закону України "Про внесення змін у деякі закони України з питань оподатковування" від 22.03.01 прогнозується різке зростання ринку поліграфічних послуг. Закон припускає:
" звільнення від оплати митного збору і ПДВ на імпортовані поліграфічні матеріали, сировину, устаткування, запасні частини;
" звільнення від включення до складу загальних валових доходів платника податку доходів, отриманих від продажу видавничої продукції замовнику чи безпосередньому споживачу.
Вплив економічних факторів зведено в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3. Вплив економічного середовища на діяльність компанії.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Загальний рівень економічного розвитку 3 3 -1 -9
Система оподатковування і якість економічного законодавства 3 3 -1 -9
Рівень розвитку конкурентних відносин 2 3 -1 -6
Масштаби урядової підтримки галузі 2 2 +1 4
Загальна коньюктура національного ринку 2 2 -1 -4
Розміри і темпи зміни розмірів ринку 3 3 +1 9
Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії 2 3 +1 6
Стан фондового ринку 1 1 -1 -1
Інвестиційні процеси 3 3 +1 9
Ставка банківського відсотка 3 1 -1 -3
Система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін 1 1 +1 1
Вартість землі 2 2 -1 -4
Як видно з приведеної таблиці, фактори економічного середовища роблять негативно і позитивний вплив на діяльність компанії. При цьому найбільший позитивний вплив мають наступні фактори:
" розміри і темпи зміни розмірів ринку;
" розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії;
" інвестиційні процеси.
А найбільший негативний вплив становлять фактори:
" загальний рівень економічного розвитку;
" система оподатковування і якість економічного законодавства;
" рівень розвитку конкурентних відносин.
У деяких теоріях природно-екологічні фактори займають одне з ведучих місць. Основною причиною, що пояснює таке відношення до природного середовища в цих теоріях, є теза про те, що розвиток підприємництва стримується обмеженістю ресурсів.
Природно-екологічне середовище характеризується наступними факторами:
" природнокліматичні умови;
" розміщення великих промислових центрів;
" територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів;
" стан екологічного середовища і її вплив на виробництво.
Аналіз природно-екологічних факторів приведений у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4. Вплив природно-екологічногосередовища на діяльність компанії.
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Природнокліматичні умови 3 2 +1 6
Територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів 3 2 -1 -6
Розміщення великих промислових центрів 2 2 +1 -4
Стан екології та її вплив 3 3 -1 -9
З таблиці видно, що природно-екологічне середовище несе в цілому негативний вплив на діяльність компанії. З'ясовується даний факт тим, що основною сировиною у виробничому процесі є папір, а запаси целюлози і промислової деревини дуже обмежені, через що ціни на папір постійно зростають.
Вплив науково-технічних факторів виявляється в загальносвітовій

 
 

Цікаве

Загрузка...