WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

комплексом післядрукарської доробки Середні і великі друкарні, що має друкарське устаткування великого формату й устаткування з брошуювання та скріплення Малі і середні друкарні, що не мають спеціалізованого устаткування і мають велику кількість ручної праці
Продовження таблиці 2.2.
Основні риси Ринок рекламної поліграфії Ринок книжково-журнальної поліграфії Ринок паперово-білової продукції
Канали поширення продукції (метод продаж) Метод особистих продаж (виробник-клієнт). Можлива наявність одного посередника Метод особистих продажів (виробник-клієнт). Посередники відсутні Розвинуті (багатоелементні) канали товароруху (виробник-оптовик-роздрібник-покупець)
Посередники Професійні посередники з високим рівнем спеціальної підготовки. Часто мають комплекс додрукарської підготовки Відсутні Професійні посередники, що мають розвинуті відділи продаж і (чи) власну роздрібну мережу
Ведучі оператори ринку (конкуренти) 1. Юнівест Маркетинг (торгова марка "Юнівест Принт")
2. Бліц-Інформ (завод "Бліц-Принт")
3. Новий Друк
4. Такі Справи
5. Діалог Пресс 1. Юнівест Маркетинг (торгова марка "Юнівест Принт")
2. Бліц-Інформ (завод "Бліц-Принт")
3. Новий Друк
4. Футарі Принт
5. Такі Справи Відсутні
Конкуренція на ринку поліграфічних послуг досить висока, але трохи однобока. Вона обумовлена, як і скрізь на українському ринку, не великою кількістю пропозицій, а убогістю бюджету клієнта. Іншими словами, має місце криза псевдо надвиробництва в умовах нестачі мінімально необхідної купівельної спроможності клієнта. Ця особливість ситуації на ринку і породжує фірми-одноденки, що, спекулюючи на бажанні клієнта заощадити якнайбільше, друкують з дуже низькою якістю і примітивною післядрукарською доробкою, "розбещуючи" тим самим і клієнта і кінцевого споживача.
На динаміку розвитку ринку поліграфії, як і на всіх інших ринках, значно позначаються загальноекономічні спади і підйоми. До серпня 1998 року темпи розвитку цього сегмента були досить непогані. Однак "серпнева криза" 1998 року привела до відходу провідних західних компаній з українського ринку чи істотному скороченню бюджетів на рекламу. Вітчизняний виробник промислової продукції на той час був дуже слабкий, і не зміг заповнити нішу, що утворилася, аж до поточного часу. У результаті загальної стабілізації економічної ситуації за останній рік, спостерігається деяке пожвавлення на поліграфічному ринку, але варто пам'ятати, що гроші на рекламу витрачаються в останню чергу, коли настають проблеми з продажами в умовах достатньої купівельної спроможності споживача.
Вітчизняний виробник товарів і послуг, що поки в'яло і неохоче виступає замовником через відсутність коштів, має досить слабке розуміння про те, що можна зробити з папером, крім як "зігнути". Але вітчизняний виробник - це саме той резерв, що існує в ринку поліграфії. Іншими словами, після того, як вітчизняний замовник "дозріє" до вкладення значних засобів у рекламу, ведучим операторам ринку прийдеться займатися ще і формуванням його смаку до гарних виробів.
Сезонні коливання ринку поліграфічних послуг - неминучий процес, з яким приходиться миритися. Пік продажів приходиться на осінь - початок зими і весну.
Ринок паперово-білової продукції має інший характер сезонності. Пік продажів приходиться на кінець весни і літо. Невеликий зріст спостерігається в січні. Це напрямок поліграфічних послуг саме й одержало свій розвиток у "Юнівест Маркетингу", завдяки іншому характеру сезонності.
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства
Цілком ймовірно, що благополуччя компанії "Юнівест Маркетинг" залежить не тільки від діяльності самої компанії та її співробітників, але і від протиборства комплексів маркетингу, застосовуваних різними фірмами, від тенденцій і подій, що відбуваються в маркетинговому середовищі. Як уже відзначалося в теоретичній частині даної роботи, маркетингове середовище являє собою сукупність сил, які "не піддаються контролю", з врахуванням яких компанія повинна розробляти власний комплекс маркетингу. Згідно Ф. Котлеру, маркетингове середовище - сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами компанії і впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва [12. С. 103].
Будучи мінливою, що накладає обмеження і невизначеність на діяльність компанії, маркетингове середовище глибоко торкається діяльності підприємства. Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовище. Розглянемо послідовно обидва з цих явищ.
Почнемо з макросередовища підприємства. Макросередовище представлене силами широкого соціального плану, що впливають на саме підприємство і на його мікросередовище. До таких сил, на думку автора, варто відносити фактори демографічного, економічного, природного, технічного, політичного і культурного характеру.
При аналізі макросередовища підприємства автором була застосована методика складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого фактора макросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного (вектор зі знаком "+") чи негативного (вектор зі знаком "-"). В якості групи експертів виступали співробітники компанії (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії, співробітники ведучих операторів ринку.
Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному окремому фактору. Перший стовпчик кожної з нижче приведених таблиць носить найменування фактора, друга - важливість даного фактора для ринку поліграфічних послуг, третя - вплив на діяльність компанії, четверта - напрямок впливу даного фактора, і п'ятий стовпчик - ступінь важливості даного фактора для діяльності компанії. Дані п'ятого стовпчика таблиць отриманий як добуток другого третього і четвертого.
Демографічні фактори роблять на діяльність підприємства самий глобальний та істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідженнядемографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів:
" кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах);
" наявність і потенційна кількість робочої сили;
" кваліфікаційні характеристики робочої сили.
Найважливішою складовою частиною соціального середовища

 
 

Цікаве

Загрузка...