WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 24 714,00 34 066,30 137,84
6 Валовий прибуток тис. грн. 5 921,00 7 521,20 127,03
7 Інші операційні доходи тис. грн. 1 369,00 1 971,10 143,98
8 Адміністративні витрати тис. грн. 2 711,00 3 050,10 112,51
9 Витрати на збут тис. грн. 1 641,00 3 319,80 202,30
10 Інші операційні витрати тис. грн. 1 175,00 1 525,60 129,84
11 Фінансовий результат від операційної діяльності тис. грн. 1 763,00 1 596,80 90,57
12 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування тис. грн. 1 763,00 1 596,80 90,57
13 Податок на прибуток від звичайної діяльності тис. грн. - 479,00 -
14 Фінансові результати від звичайної діяльності тис. грн. 1 763,00 1 117,80 63,40
15 Чистий прибуток тис. грн. 1 763,00 1 117,80 63,40
16 Кількість працюючих чол. 385 496 128,83
У тому числі:
17 Адміністративно-управлінського персоналу чол. 138 149 107,97
18 Виробничого персоналу чол. 247 347 140,49
19 Продуктивність праці тис. грн. 145,15 142,66 98,28
20 Середня заробітна плата грн. 551,73 590,69 107,06
Дані приведеної таблиці дозволяють відстежити динаміку результатів господарської діяльності компанії за два попередніх роки. У загальному виді спостерігається позитивна тенденція росту валового і чистого доходу. Однак подальший аналіз таблиці дозволяє зробити висновки про джерела такого росту. Темпи росту витрат на збут готової продукції були вище, ніж ріст валового і чистого доходу. Іншим джерелом є ріст чисельності управлінського і виробничого персоналу компанії, хоча темпи росту кількості персоналу були більш низькими, ніж темпи росту доходу, а продуктивність праці в звітному періоді знизилася.
У компанії "Юнівест Маркетинг" відсутня єдина служба маркетингу, а витрати на рекламу і стимулювання збуту носять разовий і безсистемний характер. Таке положення справ дозволяє зробити висновок про те, що весь ріст витрат на збут продукції був отриманий за рахунок збільшення операційних витрат на утримання відділів продажу. Цей висновок підтверджує і той факт, що в 2000 році в компанії існував один відділ, а наприкінці 2001 року - три відділи, що структурно входили у знов сформований департамент продажу. Оцінити доцільність і ефективність даного заходу для компанії можна буде, тільки проаналізувавши дані наступних періодів.
Специфіка господарської діяльності компанії полягає в тім, що уся виробнича діяльність будується на позамовному принципі. Задача пошуку замовників покладена на відділи продажу. Уся вироблена продукція реалізується замовнику цілком, у такий спосіб компанія практично не має залишків нереалізованої продукції на складі.
Як і в більшості молодих компаній, усієї маркетинговою діяльністю на початкових етапах керував генеральний директор, що зосередив у своїх руках, практично, усі маркетингові функції. Така маркетингова політика компанії була доцільна у зв'язку з високою професійною підготовкою генерального директора, а також з погляду економії ресурсів і підтримки єдиного і динамічного стилю розвитку компанії. Однак, у міру росту компанії, генеральним директором усе більше уваги віддавалося питанням загального управління компанією, і усе менше уваги питанням фінансового менеджменту, постачання, логістики, маркетингової діяльності.
У 2000 році компанія була реструктузована й одержала дивізіонну структуру. Дивізіони компанії одержали назви "департаментів". На чолі департаментів були призначені директори, що разом складають раду директорів під керівництвом генерального директора.
В даний момент компанія містить у собі наступні департаменти:
" департамент продажу;
" департамент постачання і логістики;
" департамент кадрів;
" департамент виробництва;
" фінансовий департамент.
На жаль, жодне з існуючих підрозділів не займається безпосередньо питаннями маркетингової діяльності компанії в цілому. Окремі маркетингові функції виконуються менеджером з маркетингу департаменту продажу. Однак загальне керівництво маркетинговою діяльністю на підприємстві відсутнє.
На цьому тлі актуальність розглянутої теми для самої компанії дуже висока, тому що дозволяє переглянути відношення керівництва компанії до маркетингової діяльності в цілому й окремих її аспектів.
Основну діяльність "Юнівест Маркетинг" веде на ринку поліграфічних послуг з додрукарської підготовці, друку і післядрукарській доробці поліграфічної продукції. Переважна більшість клієнтів компанії в даний момент відносяться до наступних сегментів:
" рекламної поліграфії;
" книжково-журнальної поліграфії;
" паперово-білової продукції.
Навряд чи знайдеться експерт, що однозначно визначить границі ринку рекламної, книжково-журнальної поліграфії і паперово-білової продукції. Причин тут декілька:
" розмитість термінів і відсутність їхнього однозначного тлумачення. Наприклад, деякі оператори ринку відносять до рекламної поліграфії всю продукцію, аж до візиток. А чи можна віднести до рекламної поліграфії, наприклад, корпоративні папки, фірмові бланки чи тампо-друк на ручках і футболках? Ринок журнальної поліграфії досить різноманітний. Його сегментують і за якістю виконання, і за тиражами, і за призначенням видань, і за періодичністю їх виходу;
" велика частка поліграфічних компаній, наприклад, розглядає паперово-білову продукцію як супутній, а не основний напрямок діяльності, і не виділяє його з загального грошового потоку;
" ринок поліграфічних послуг у цілому знаходиться в аморфному стані. Основні оператори ринку не устоялися. Відносно низька конкуренція у всіх сегментах ринку й універсальність устаткування дозволяють досить швидко змінювати спеціалізацію друкарень і вид продукції, що випускається;
Виходячи з усіх вище названих причин, менеджмент компанії визначив основні ознаки ринку для трьох напрямків на підставі методу експертних оцінок. Як експертів виступали співробітники відділів продажів "Юнівест Маркетинг", клієнти компанії і фахівці галузевих періодичних видань. Зведені результати аналізу даних опитування приведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2. Основні риси ринку поліграфічних послуг м. Києва.
Основні риси Ринок рекламної поліграфії Ринок книжково-журнальної поліграфії Ринок паперово-білової продукції
Клієнти (покупці) 1. Рекламні і дизайнерські агентства
2. Рекламні (маркетингові) відділи компаній
3. Професійні посередники 1. Видавництва періодичних видань (журналів і газет)
2. Видавництва книжкової(спеціалізованої) продукції 1. Оптові покупці (посередники)
2. Роздрібні покупці (споживачі)
Продукція 1. Поліграфічні вироби, що мають винятково рекламний характер, і призначені для доведення інформації рекламного характеру до споживача товару (послуги) 1. Інформаційна журнальна і газетна продукція періодичного характеру
2. Книжкова (брошурна) продукція, в основному, разового характеру 1. Блокнотно-зошитна продукція
2. Бланкова продукція
3. Паперова продукція для ручної праці
Виробники (продавці) Середні і великі друкарні з могутнім

 
 

Цікаве

Загрузка...