WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Звіт маркетингової роботи Фірми “КАШТАН” (звiт) - Реферат

Звіт маркетингової роботи Фірми “КАШТАН” (звiт) - Реферат


Приватною 46% 41% 10% 0% 0% Державною
Технічно оснащеною 96% 4% 0% 0% 0% Без сучасної техніки
9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:
відмінний 0%
дуже добрий 6%
добрий 32%
посередній 62%
зовсім поганий 10%
10. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватної охорони ?
кримінальна ситуація погіршиться 29%
подешевшення послуг 21%
реклама 9%
побачите охорону в дії 11%
інше 30%
11. " Я вільно гуляю по вулиці, тому що : …
нічого не боюся 23%
зі мною завжди моя зброя 16%
зі мною мій пес 11%
зі мною моя дружина (чоловік) 3%
зі мною моя охорона 6%
інше 41%
12. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми …
ні одної відповіді
13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір?
Професіоналізм, чесність, мужність, відповідальність, фізичний стан, порядність, розум, сила, надійність, досвідченість, логічне мислення, самовідданість, компетентність.
5.Аналiз анкетування
Провiвши детальний аналiз результатiв анкетування, ми вирiшили, що основними i прiоритетними для нас клiєнтами будуть пiдприємцi та бiзнесмени. Опитування проводилось серед працiвникiв державних та приватних установ. Виявилось, що державнi службовцi та керiвники менше потребують власної охорони. Скорiше в них є потреба в охоронi офiсiв, нерухомостi. Приватний сектор в переважнiй бiльшостi вiддав голос за власну охорону. Тобто можна зробити висновок, що приватнi пiдприємцi та бiзнесмени менш захищенi, вони не розраховують на захист держави, на який розраховують державнi працiвники. Отже iснує попит на який розраховує наша фiрма.
Майже половина опитуваних виявила бажання, точнiше потребу в охоронi. Найбiльше вразило те, що всi опитуванi (!) висловили бажання охороняти свою сiм'ю. Потiм за важнiстю йшла безпека нерухомостi та власна. Цей факт нам допоможе в орієнтації наших послуг. У всiх бiзнесменiв безпека у бiзнесi є виключно чи дуже важливою. Бiльшiсть згiднi з тим, що приватнi служби безпеки обслуговують краще за державнi. Це означатиме для нас, що конкурентами все ж таки будуть приватнi фiрми, а не державна система охорони i порядку.
З анкет ми бачимо повну картину вимог суспiльства до охоронцiв. Це мають бути досвiдченi, сучасно оснащеннi, переважно приватнi, частково або в мiру озброєнi та нечисельнi. Клiєнти очiкують професiоналiзму, найкращого кiнцевого результату та справжньої безпеки. Всi цi фактори будуть використаннi фiрмою у майбутнiй роботi i кадровiй полiтицi.
Рiвень професiоналiзму у сучасних охоронцiв бiльшiсть опитаних вважають посереднiм. Тому слiд взяти до уваги, що найкращий результат (у нашому випадку збiльшення попиту) фiрма отримає тодi, коли задiє справдi професiоналiв до роботи, i щоразу пiдвищуватиме їх рiвень.
Якщо ж погiршиться кримiнальна ситуацiя чи подешевшають послуги, що ми й збираємось зробити, то половина опитаних стане нашими потенцiйними клiєнтами. Тiльки четверта частина опитаних вiльно гуляють по вулицi, а 3/4 все ж таки вiдчувають небезпеку, хоч i в рiзнiй мiрi, i тiльки дуже мала кiлькiсть вже охороняють себе.
Однак, ми не можемо бути цiлком впевненими у вiдповiдностi опитаних всьому колу споживачiв. Мала кiлькiсть запитань також не показала повної картини про очiкування i сподiвання та потреб клiєнтiв. Щоб дiзнатись про реальну ситуацiю потрiбно перевiряти все на практицi. Постiйно бути готовим до змiн у наданнi послуг.
6.Конкуренти
До конкурентiв нашої фiрми можна вiднести ряд органiзацiй серед яких i державнi так i приватнi. Державнi - - перш за все це мiлiцiя, мунiципальна дружина, спецзагони "Беркут", "Титан" та "Скорпiон". Але основною їхньою дiяльнiстю є патрулювання вулиць, розшук та знешкодження злочинцiв, бандугруповань та запобiгання тероризму в регiонi. Тобто вони забезпечують загальний суспiльний порядок в мiстi та в областi, а не конкретно охороняють людей чи їхнє майно. Їхнє фiнансування здiйснюється за рахунок бюджетних коштiв тому у них немає великого стимулу працювати щораз краще тай краще.
Серед приватних фiрм котрi займаються охоронними послугами слiд видiлити "Галактику", "Доля" та інші. Цi фiрми є дрiбними, крiм "Галактики", але жодна з них не контролює значної частки ринку i не є вiдомими широкому загалу, а отже i не мають великого кола клiєнтiв. Вони переважно орiєнтованi на малий сегмент ринку, i на специфiчну клiєнтуру охорона громадських закладiв (кафе, ресторани, казино, магазини). Майже ні одна з фiрм не надає послуг з особистої охорони, чи комплексної. Що i вiдрiзнятиме нашу нову фiрму вiд них, оскiльки ми старатимемося задовольнити повний спектр охоронних послуг.
Персонал перерахованих служб пiдготовлений рiзнопланово, за винятком державних спецзагонiв. А працiвники "Каштану" тренуватимуть як у фiзичному планi так i в психологiчному, тобто тримати будь-який контакт з об'єктом охорони.
Слiд вiдзначити, що навiть без детального аналiзу ринку цих послуг, iснуючi служби не задовольняють попит. Також на їхню роботу впливає антиреклама про пограбування магазинiв, офiсiв, квартир. Тобто нi державнi нi приватнi охоронцi не справилися з своїм завданням. Але не знайшовши альтернативи клiєнти й надалi звертаються до цих фiрм.
Певний сегмент ринку все ж таки заповнений в значнiй мiрi - - це ринок автосигналiзацiй, систем спостереження та iнших механiчних засобiв безпеки. Iснує безлiч фiрм котрi продають, встановлюють та обслуговують цi системи. Конкуренцiя на цьому ринку досить висока, але також багато фiрм не є вiдомими, тобто без рекламної пiдтримки. Ми також виходитимемо на цей ринок, але наша вiдмiннiсть полягатиме в тому, що ми пропонуватимемо цi послуги в сукупностi з iншими, тобто комплексно.
Ринок охорони в нашому мiстi не є висококваліфікованим не є заповненим, вiн потребує нових фiрм, що створили б конкуренцiю державним. Це, вiдомо, приведе до ефективнiшої

 
 

Цікаве

Загрузка...