WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота


ексклюзивнi розробки
dyn.prg 4.2. Вивчення динамiки, моделi тренду -"- -"- -"-
indm.prg 4.3.Застосування iндескного методу -"- -"- -"-
smod.prg 4.4. Вивчення закономiрностей за допомогою статистичних моделей -"- -"- -"-
ekso.prg 4.5. Обробка експертних оцiнок
маркетингових ситуацiй -"- -"- -"-
4.2.Склад i характеристика реквiзитiв в вхiдних документах
3. Довiдкова iнформацiя nakl.dbf
3.1.Товарно-транспортнi накладні
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Код покупця
Дата фактичноі поставки
Номер товарно-транспортної накладної
Код продукцiї
Код одиницi вимiру продукцiї
Обсяг фактичноі поставки
Вид цiни за одиницю
Дата вводу цiни
Цiна за одиницю продукцiї K_POK *
DF_PST
N_NAK
K_PRD *
KO_PRD *
OF_PST
K_CIN *
D_CIN *
CINA С
D
C
С
C
N
C
D
N 15.0
10.0
12.0
15.0
10.0
10.0
2.0
10.0
5.0 dpok.dbf
nakl.dbf
nakl.dbf
dprd.dbf
dprd.dbf
nakl.dbf
dcen.dbf
dcen.dbf
dcen.dbf
dprd.dbf 3.2. Довiдник продукцiї
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6 Код продукцiї
ККод типу (група) продукцiї
КТ_PRD / K_PRD = 1/n
Тип (група) продукцiї
Наймення продукцiі
K_PRD / N_PRD = 1/1
Код одиницi вимiру продукцiї
K_PRD / KO_PRD = 1/n
Одиниця вимiру продукцiї
KO_PRD / O_PRD = 1/1 K_PRD *
КТ_PRD **
Т_PRD
N_PRD
KO_PRD **
O_PRD С
С
С
C
C
C 15.0
2.0
20.0
80.0
10.0
10.0 dprd.dbf
dprd.dbf
dprd.dbf
dprd.dbf
dprd.dbf
dprd.dbf
dcen.dbf 3.3. Довiдник цiн
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6 Код продукцiї
Код одиницi вимiру продукцiї
K_PRD / KO_PRD = 1/n
Код вида цiни за одиницю
K_PRD / K_CIN = 1/n
Вид цiни за одиницю
K_CIN / V_CIN = 1/1
Дата вводу цiни
K_CIN / D_CIN = 1/n
Цiна за одиницю продукцiї
D_CIN / CINA = 1/1 K_PRD *
KO_PRD **
K_CIN **
V_CIN **
D_CIN ***
CINA С
C
C
C
D
N 15.0
10.0
2.0
2.0
10.0
5.0 dprd.dbf
dprd.dbf
dcen.dbf
dcen.dbf
dcen.dbf
dcen.dbf
dprp.dbf 3.4.Довiдник признакiв покупцiв та конкурентiв
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Код форми торгiвлi K_FTOR ** C 1.0 dprp.dbf
2 Форма торгiвлi (оптова, роздрiбна)
K_FTOR/ F_TOR = 1/2 F_TOR C 9.0 dprp.dbf
2 Код форми власностi
K_FTOR / K_FVL = 1/n if "оптова" K_FVL *** C 1.0 dprp.dbf
3 Форма власностi
K_FVL / F_VL = 1/1 F_VL *** C 10.0 dprp.dbf
4 Код споживацьких признакiв
K_FTOR/ S_POK = 1/n if "роздрiбна" S_POK *** C 2.0 dprp.dbf
5 Споживацькi признаки
S_POK / S_PR = 1/1 S_PR C 20.0 dprp.dbf
6 Код органiзацiйних форм пiдприщмств K_ORG C 2.0 dprp.dbf
7 Органiзацiйнi форми пiдприщмств F_ORG C 20.0 dprp.dbf
dkon.dbf 3.5. Довiдник конкурентiв
N
Наймення реквiзита
Iдентифiк.
Тип
Довж.
Джерело
1 2 3 4 5 6
1 Код конкурента K_KON * С 15.0 dkon.dbf
2 Наймення конкурента
K_KON / N_KON = 1/1 N_KON С 65.0 dkon.dbf
3 Поштова адреса
K_KON / A_KON = 1/1 A_KON С 80.0 dkon.dbf
4 Код форми торгiвлi
K_KON / K_FTOR = 1/2 K_FTOR ** C 1.0 dkon.dbf
5 Код форми власностi
K_FTOR / K_FVL = 1/n if "оптова" K_FVL *** C 1.0 dkon.dbf
6 Код продукцiї
K_KON / K_PRD = 1/n K_PRD * С 15.0 dprd.dbf
7 Код одиницi вимiру продукцiї
K_PRD / KO_PRD = 1/n KO_PRD ** C 10.0 dprd.dbf
8 Код вида цiни за одиницю
K_PRD / K_CIN = 1/n K_CIN ** C 2.0 dcen.dbf
9 Вид цiни за одиницю (конкурента)
K_CIN / V_CIN = 1/1 V_CIN ** C 2.0 dcen.dbf
10 Дата фiксацiї цiни конкурента
K_CIN / D_CIN = 1/n D_CIN *** D 10.0 dkon.dbf
11 Цiна за одиницю продукцiї
D_CIN / CINA = 1/1 CINA N 5.0 dkon.dbf
12 Термiн оцiнки обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом (рiк, мiсяць)
K_KON / DOR_KON= 1/n DOR_KON** D 10.0 dkon.dbf
13 Оцiнка обсягу реалiзацiї вида продукцiї конкурентом DOR_KON /OR_KON = 1/1 OR_KON N 10.0 dkon.dbf
14 Оцiнка можливого обсягу реалiзацiу вида продукцiї конкурентом на наступний перiод
(DOR_KON+1)/MR_KON = 1/1 MR_KON*** N 10.0 dkon.dbf
15 Код ознаки величини фiрми KV_KON C 1.0 dkon.dbf
16 Ознака величини фiрми-конкурента (мала, середня, велика) OV_KON C 7.0 dkon.dbf
17 Регiональне розповсюдження товару конкурента (засвощння регiональних ринкiв)
К_TER / REG_KON = 1/1 REG_KON C 6.0 dkon.dbf
18 Джерело iнформацiї про конкурента DJ.INF C 2.0 dink.dbf
19 Дата iнформацiї про конкуента DK.INF D 8.0 dkon.dbf
dink.dbf 3.6. Довiдник джерел iнформацiї про конкурентiв та покупцiв
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
1
2 Код джерела iнформацiі про конкурента
Джерело iнформацiі про конку рента KDJ.INF
DJ.INF C
C 2.0
30.0 dink.dbf
dink.dbf
dter.dbf 3.7. Довiдник терiторiй
N Наймення реквiзита Iдентифiк. Тип Довж. Джерело
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4 Код терiторiй
Наймення терiторiй
Код характеристики терiторiї
Характеристика терiторiї (столиця, мiсто, село, зона) К_TER
N_TER
KH_TER
H_TER C
C
C
C 6.0
30.0
2.0
10.0 dter.dbf
dter.dbf
dter.dbf
dter.dbf
4. База АЛГОРИТМIВ обробки iнформацiї
(використання стандартних програм, та розробка ексклюзивних прикладних програм)
grup.prg 4.1. Групування даних
dyn.prg 4.2. Вивчення динамiки, моделi тренду
indm.prg 4.3. Застосування iндескного методу
smod.prg 4.4. Вивчення закономiрностей за допомогою статистичних моделей
ekso.prg 4.5. Обробка експертних оцiнок маркетингових ситуацiй
5. АЛГОРИТМ РIШЕННЯ ЗАДАЧ СИСТЕМИ
Звiти, аналiтичнi довiдки та поточнi запити виконуються у вiдповiдностi з встановленим термiном за мiсяць, квартал та рiк i мають свої особливостi в змiстi алгоритму та вихiдної iнформацiї.
Звiти за мiсяць використовують накопичену за мiсяць iнформацiю, перероблюючи її у вiдповiдностi з описаним алгоритмом. Отримана розрахункова iнформацiя зберiгається в окремому файлi з тим же iм'ям i номером, вiдповiдним номеру звiтного мiсяця.
Звiти за квартал та рiк вiдповiдно використовують зведену по мiсяцях iнформацiю.
По закiнченнi поточного року вся iнформацiя архивується i зберiгається в помiсячному розрiзi на дисках (жорстких та гібких) i використовується для аналiзу,

 
 

Цікаве

Загрузка...