WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) - Дипломна робота

OLE, ODBS, DAO, RDAO, Active і ін., що вони підтримують. Ці технології закладають можливість використання в однім додатку даних, що зберігаються в різноманітних форматах. Це забезпечує розробку додатка, незалежні від даних. Крім цього, за рахунок OLE Automation, можливо додаток функціональних можливостей різноманітних пакетів програм для виконання з даними специфічних операцій. Класичним прикладомцього додатка є підготовка в додатку, написаному на Visual FoxPro, даних, що зберігаються у форматі Access, для висновка у виді складного графіка з використанням Майстра підготування графіків Excel.
Звичайно, при спільному використанні різноманітних засобів розробки додатків нас більше усього будуть цікавити дані. У таблиці 3.2 наведений перелік типів даних, доступних в розглянутих засобах розробки.
Прочерки в двох передостанніх колонках таблиці позначають, що для цього типу даних завдання конкретних розмірів не потрібно.
Таблиця 3.2
Тип даних Visual FoxPro Access і Visual Basic MC SQL Server Довжи-на Число десяткових розрядів що Займаємий обсяг
1 2 3 4 5 6 7
Binary
Image
Byte
Character
Text Немає
Немає
З dbLongBinary
dbByte dbText bynary(n)
tinyint char(n) varchar(n) n байт
1 n -
- -
до 1,2 Гбайт 1 байт 4 байта
Count Немає dbLong Немає - - 4 байт
Сurrency Y dbCurrency money - - 8 байт
Date D Немає Немає - - 8 байт
DateTime T dbDate datetime - - 8 байт
Logical
(Yes/No) L dbBoolean bit - - 1 байт
Numeric N Немає float n d від 1 до 20 байтів
Integer
Integer Немає
1 dbInteger
dbLong Smallint
int
n -
- 2 байт
4 байт
Продовження табл. 3.2.
1 2 3 4 5 6 7
Double B dbDouble float - d 8 байт
Float F float n - від 1 до 20
байтів
General
(OLE Object) G dbLongBinary image - 4байта
Memo M dbMemo text - - 4 байт
Single Немає dbSingle real 4 байт
Сharacter
(binary) C Немає Немає n - 1байт на символ
Memo (binary) M
Немає Немає - - 4 байт
Binary Image. Будь-які дані в двоїчному вигляді. Використовуються для збереження зображень, файлів і т.д.
Byte. Ціле позитивне число від 0 до 255.
Character. Символьне вираз може містити будь-які символи (до 254 для
одного поля).
Count. Лічильник, що автоматично нарощує своє значення при додаванні запису. Початкове значення 1.
Currency. Грошовий вираз для числового розміру. Виводить число з чотирма
десятковими розрядами і встановленим позначенням застосовуваної грошової одиниці.
Date. Вираз для дати може містити день, місяць і рік.
DateTime. Вираз дата і час може містити час, день, місяць і рік.
Logical. Булев вираз для .T. або .F..
Numeric. Числовий вираз може містити цілі або дробні числа зі знаком.
Integer (dbInteger). Ціле число в діапазоні від -32,768 до +32,767.
Integer (dbLong). Ціле число. Можна берегти числа від -2147483647 до 2147483646.
Double. Числа з плаваючою точкою подвійної точності. Можна берегти значення від 4. 94065645841247Е-324 до 1.79769313486232Е308.
Float. Теж, що числове вираження. Залишено для сумісності.
General. Поле для посилання на об'єкт OLE.
Memo. Поле приміток для посилання на блок даних.
Single. Число з плаваючою точкою одинарної точності. Можна берегти негативне число від -3.402823Е38.
Character (binary). Символьне вираження, не що піддається трансляції в іншу кодову сторінку.
Memo (binary). Поле приміток для посилання на блок даних, що не піддаються трансляції в іншу кодову сторінку.
Усі СКБД, як правило, мають подібний функціональний склад, у який входять діалогові засоби для роботи з даними - назвемо їх користувальними засобами, засоби розроблювача, що забезпечують можливість створення користувального додатка, і додаткові засоби, від складу яких, як правило, залежать функціональні можливості і потужність розроблювальних програм. У залежності від призначення засобу розробки, про що вже говорилося вище, склад різноманітних засобів у конкретної СКБД може значно відрізнятися.
Наприклад, у Access користувальні засоби розвинуті значно сильніше, ніж у Visual Basic, де вони розглядаються як допоміжні функції. Тому необхідно розглянути засоби розробки по окремості.
Visual FoxPro.
Visual FoxPro - не просто наступна версія однієї з найбільше швидких СКБД для персональних комп'ютерів. Це цілком нова програма, що легко дозволяє зробити те, що в попередніх версіях давалося з найбільшою працею або було просто недоступно.
Інтерфейс Visual FoxPro відповідає уявленням про сучасне графічне середовище, нагадуючи інтерфейс інших програм Microsoft. Тут основна робота з даними виконується за допомогою різноманітних інструментальних засобів, тому команди меню часто мають допоміжний характер і їхній склад гнучко змінюється в залежності від того, який засіб активний в даний момент.
Відмітні риси Visual FoxPro можна описати в такий спосіб:
1. Забезпечення можливості швидкої розробки прикладної програми базується на включенні засобів, що дозволяють підвищити швидкість роботи програміста. У першу чергу це засіб об'єктно-орієнтованого програмування, що дозволяє користувачу формувати компоненти свого проекту (об'єкта), який потім може багаторазово використовуватися. У зв'язку з цим традиційний Xbase мова в Visual FoxPro 3.0 значно розширений, що дозволяє створювати істинні об'єкти, класи і підкласи. Крім того, об'єкти можуть бути створені за допомогою візуальних засобів і візуально використовуватися в будь-який час.
2. Забезпечення повного набору засобів для керування подіями. Традиційно в Xbase від програміста було потрібно написати власний драйвер для опрацювання необхідного набору подій або покластися на READ-стан чекання, що моделює опрацювання події системою. У WINDOWS, число подій, до яких може звертатися користувач, дуже великий, і , отже, опрацювання подій є непростою задачею. Visual FoxPro 3.0 має істинно керовану подіями модель, так що по умовчанню система раніш, чим користувачі опрацьовує об'єктні події.

 
 

Цікаве

Загрузка...