WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Реклама в маркетинговій діяльності (кваліфікаційна робота) - Реферат

Реклама в маркетинговій діяльності (кваліфікаційна робота) - Реферат

школа.-1983.-127 С.
46. Усов В.В., Валькин Е.В. Волшебный мир реклами. М.: Московский рабочий.-1982.-206 С.
Додатки
Додаток 1.
ОСНОВНІ РЕКЛАМНІ ЗАСОБИ.
Категорія
інформаційних
засобів.
Переваги.
Недоліки.
Газети Можливість вибору географічного регіону; гнучкість, можливість широкого обхвату; регулярність виходу; швидке виконання реклами Коротка "тривалість життя", часто неуважне вчитування, незручність зорового сприймання із-за густоти тексту на сторінках, незначна можливість вибору демографічної групи, рідкі випадки повторного читання
Прямі почтові відправлення.
Можливість повного охвату певної області, регулярність рекламних звернень, можливість вибіркового звернення до потенційних клієнтів, гнучкість форми і стилю, абсолютний контроль над процесом випуску та якістю оголошень Високі витрати в розрахунку на один випуск. Тривалі терміни доставок, відсутність видавничої підтримки. Труднощі з отриманням потрібного списку адресатів
Телебачення.
Широкий обхват, висока частота звернень, високі творчі можливості. Одночасно зоровий та слуховий вплив.
Висока вартість витрат та часу передачі, різке скорочення кількості глядачів влітку, "коротке життя" оголошень, тривалий підготовчий період.
Радіо. Низькі витрати, висока частота звернень, незначні сезонні коливання в складі аудиторії. Широке розповсюдження портативних радіо приймачів.
Відсутність візуальних можливостей, коротке життя оголошень, "густота" рекламних оголошень. Звичка людей використовувати радіо в якості звукового фону і не помічати рекламних оголошень.
Журнали.
Багаті друкарські можливості,регулярність рекламних звернень. Можливість вибору демографічної групи, можливість вибору місцевих та регіональних журналів. Авторитет і довір'я.
Обмежені можливості демонстрації. Тривалий підготовчий період і високі витрати.
Зовнішня реклама.
Висока частота повторних контактів, невисока абсолютна вартість, слабка конкуренція.
Відносно висока вартість, образ "макулатурносгі".
Друкована реклама.
Висока якість відтворення, значна тривалість контакту у деяких носіїв (плакати, календарі).
Відсутня вибірковість аудиторії, неможливість контакту з віддаленими аудиторіями, обмеження творчого характеру.
Реклама на транспорті.
Багаточисельність аудиторії, можливість довго утримувати увагу, гнучкість, можливість розширення географії цільової аудиторії, широкий охват. Короткочасність контакту, досягненя лише специфічних аудиторій.
Реклама на місті продажу.
Гнучкість, відносно висока ефективність, за рахунок того, що можна тут же придбати рекламований товар, функціональність деяких носіїв. Вимагає додаткових знань і навиків у справі оформлення вітрин внутрімагазинних викладок.
Сувенірна реклама. Сувеніри - утилітарні предмети, що мають самостійну цінність, довготривалість користування сувенірами, висока здатність добитися схильності отримувача, наявність вторинної аудиторії. Надто обмежене місце для розміщення звернення, високі витрати на одиничний сувенір.
Додаток 1..
Таблиця 2
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ.
Показники для порівняння особливостей рекламної діяльності. Адміністративно-командне управління економікою. Ринкові відносини в економіці.
"Ринок виробника" "Ринок споживача".
Об'єкт рекламного впливу. Вищестоячі організації, виділяючі ліміти і фонди, що формують планове завдання.
Постачальник необхідних у виробництві ресурсів. Споживачі продукції.
Мета реклами.
Формування в керівних органах переконання в доцільності виділення ресурсів для даного підприємства.
Пошук продавця, розповсюдження інформації про наявний попит, стимулювання продукції.
Пошук покупця, розповсюдження інформації про продукцію, що виробляється, стимулювання збуту.
Основний зміст рекламної інформації.
"Підприємство є першим в ..", "Розвиток нашого підприємства дозволить вирішити проблему".
'Купимо", "потребується"
Продається якісний та необхідний товар".
Мотивація у прийнятті рішення у об'єктів рекламного впливу.
Забезпечення збалансованості пропозиції та попиту при мінімальному виділенні ресурсів.
Вигідні умови реалізації ресурсів необхідних для виробництва, включаючи елементи натурального обміну.
Підвищення ефективності виробництва і якості продукції, що випускається.
Додаток 3.
Таблиця 2
ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕКЛАМИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ.
Стадія розвитку ринку. Завдання реклами.
1. Стадія підготовки ринку. Інформування споживачів; формування потенційних споживачів; створення уяви про товаровиробників.
2. Стадія впровадження нових товарів. Збільшення числа потенційних купців за рахунок посилення реклами; стимулювання покупки; інформування про місця продаж; створення потрібного ставлення до товаровиробника, тобто "іміджу" підприємства. Акцентування уваги на мотиви покупок при виборі товарів.
З.Стадія масового продажу товарів.
Підтримання досягнутого рівня продажів; стабілізація кола покупців; розширення продажу з урахуванням росту випуску товарів.
4. Стадія переключення.
Нагодування; визначення пріоритетів шляхом заміни товарів; переорієнтація покупців.
Додаток 4.
РОЛЬ РЕКЛАМИ В УМОВАХ РИНКУ
Позитивні сторони реклами. Негативні сторони реклами.
1 .Вплив на економіку.
Сприяє росту економіки, капіталовкладень і числа робочих місць. Підтримує конкуренцію, інформує споживачів і полегшує конкуренцію. Марнотратна, приводить до виснаження ресурсів, веде до монополізму, створює нецінову конкуренцію.
2. Вплив на промисловість.
Розширює ринки для нових товарів. Підтримує конкуренцію між фірмами. Створює бар'єри для виходу на ринок, ліквідовує конкуренцію між фірмами.
З.Вплив на фірму.
Забезпечує ріст надходжень пропорційно до обсягу діяльності. Знижує ступінь ризику і невизначеність у діяльності маркетингу. Призводить до росту витрат і цін. Забезпечує одержання надприбутків.
4. Вплив на споживача.
Забезпечує інформацією, служить засобом контролю за якістю виробів. Сприяє збільшенню, підтримці чи стабілізації попиту. Забезпечує стимул для підвищення рівня життя. Дає непотрібну, вводячи в оману інформацію. Диференціює товари за рахунок роздування дрібних відмінностей.

 
 

Цікаве

Загрузка...