WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Витрати обігу - Реферат

Витрати обігу - Реферат

підприємстві, варто провести загальний аналіз окремо за кварталами(табл2,3). Як бачимо, і в 3 і в 4 кварталах план на витрати обігу бів недовиконан відповідно на 3.8 і 1.9%. Це привело до економії витрат обігу. По відношеннюдо минулого року у 3 і 4 кварталі звитного року сума витрат обігу зросла відповідно на 12.5 і 34.2%. Це сталося за рахунок впливу зовнішніх факторів, що незалежать від діяльності підприємства (збільшення орендної ставкм, тарифів на транспортні послуги та ін.) Але,не дивлячись на це, к 3 кварталі звітного року відбулася відносна економія витрат обігу. Причиною стала різниця у товарообігу ( у звітному році товарообіг перевищує на 19 тис грн). Щоб виявити зміни, що відбувалися в складі і структурі витрат обігу необхідно розглянути таблицю №4. В цей таблиці відображені всі зміни, що відбулися в складі і структурі витрат обігу порівняно з планом і минулим роком.
Причиною змін є вплив залежних і незалежних факторів, які будуть розглянуті далі.
Аналіз факторів, що впливають на обсяг і рівень витрат обігу.
Рівень витрат в книжковій торгівлі складаеться під впливом сукупності різних факторів. Вони діють як на підвищення, так і на зниження витратобігу книготорговельних організацій і підприємств. Всі фактори здійснюють прямий або опосередкований вплив на рівень та структуру витрат книжкової торгівлі через наступні показники:
1. Продуктивність праці книготорговельних робітників, від якої залежить рівень витрат живої праці на одиницю товарообігу;
2. Ефективність використання матеріальних засобів, від якої залежить рівень витрат на утримання та амортизацію будівель, приміщень, машин, інвентаря і ін.;
3. Уфективність використання послуг транспорту, комунального господарства і звязку.
На рівень груп витрат, які визначають загальний ривень витрат обігу, в свою чергу діє багото факторів: ефективність управління і якість планування діяльності підприємства, якість праці робітників і ефективність матеріального стимулювання, обся виробництва книжкової продукції і попиту покупців, кількісна і якісна відповідність товарної пропозиції попиту покупців, швидкість обігу товарних запасів, розмір і структура товарообігу, рівень цін на книжкову продукцію, рівень тарифів за послуги інших галузей народного господарства, транспортні послуги і т.п., стан і структура основних фондів, ревень механізації книготорговельних процесів та фондоозброєність праці , розмір і раціональність тереторіального розміщення книготорговельних підприємств.
В певних умовах книготорговельної діяльності всі ці фактори діють при різному комплексному поєднанні, в різних напрямках а з неоднаковою силою. В результаті цього в системах, організаціях і підприємствах складається неоднаковий рівень і структура витрат обігу.
Крім обєктивних факторів на рівень витрат обігу діють і субєктивні фактори, повязані з ефективністю управління, якістю планування, квалифікацією робитників і т.п. В результаті дії цих факторів деякі організації і підприємства мають рівні обєктивні умови діяльності, але різний рівень витрат обігу.
Найбільше значення має фактор товарообігу. Змина витратпідприємства тісно повязана з товарообігом. Зростання обсягу товарообігуприводить до збільшення загальної суми витрат обігу, але рівень витратоємкості знижуеться. Різні види товарообігу мають різний рівень витратоємкості. Найбільший рівеньвитрат обігу приходиться на одиницю продажу товарів населенню. Трохи меньший на одиницю дрібно-оптового товарообігу. Ще менший на одиницю оптового товарообігу. Найменьший рівень приходиться на одиницю торгово-посередницького обороту.
Наступним фактором є швидкість обігу товарів. Чим нижчий період обігу товарних запасів дня, тим нижче на підприємстві рівень витрат по збеоіганню товарів і їх убутку. Безпосередьньо на витрати обігу впливає рівень продуктивності праці. Чим більше обсяг товарообігу, що доводиться на одного працівника торгового підприємства тим нижче рівень витрат на оплату праці та інших витрат по утриманню персоналу. Ткож, на витрати обігу впливають основні фонди, що використовуються на підприємстві, їх стан. Чим більше ступінь їх зносу, тім більше витрат несе торговельне підприємство на їх ремонт і тим більше відсоток втрати товарів в процесі їх зберігання. Значний вплив має фактор забеспеченності власнимі оборотнимі активамі. Чим більше показник тим меньший обсяг залучених фінансових засобів, якими користується підприємство і відповідно сума і рівень відсотків зіа кредит зменшується.
До зовнішніх факторів, що не залежать від діяльності підприємства відносяться:
" Темп інфляції в країні. Чим більше показник інфляції, тим швидче росте сума витрат обігу по оплаті праці, оплаті послуг транспортних, ремонтних та інших сторонніх підприємств, а також відрахувань на соціальні заходи.
" Рівень розвитку окремих сигментів споживчого ринку. В умовах ринку продавця рівень витратоємкості реалізації окремих груп товарів значно знижується ніж в умовах ринку покупця. Це повязано із різницею швидкості обігу товарних запасів, також в рівні витрат на рекламу і на організацію обслуговування покупців.
" Зміна рівней державних орендних ставок. Книготорговельне підприємство "Сучасник" орендує приміщення у державних органів управління майном. Періодичне збільшення державних орендних ставок викликає підвищення суми витрат обігу.
" Зміна видів і ставок податкових платежів, що входять до складу витрат обігу.
В таблиці №5 узагальнен вплив основніх факторів на суму і рівень витрат обігу книготорговельного підприємства "Сучасник".Встановлення впливу найважливіших факторів на рівень витрат обігу - одне з основних завдань аналізу, оскільки на цей основі можно обгрунтовано планувати діяльність підприємства, виявляючи тенденції змін витрат обігу та шляхи їх економії.
Література
1. Багиев Г.Л. Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований._СПБ,1996.
2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика._М.,1998._414с.
3. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг._Львів: Сейбр-Світло, 1996._208с.
4. Парсяк В.Н. , Рогов Г.Н. Маркетинговые исследования._К.,1995
5. Статистичний щорічник України за 1996 рік/ Держ. Ком. Статистики України._К.:Українська енциклопедія, 1997._618с.
6. Герасемчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика:Навч. Посібник._К.:Вища школа, 1994._с.60

 
 

Цікаве

Загрузка...