WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи ціноутворення в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Методи ціноутворення в умовах перехідної економіки - Курсова робота

показників рівня життя, фінансової діяльності, служать як дефлятори будь-яких вартісних показників. Аналіз цін - важлива умова статистичного забезпечення ціноутворення в маркетингу.
Основна задача статистики цін - відобразити і проаналізувати стан і поведінку цін, т. е. їх рівень, коливаємість і динаміку. Цій меті відповідає і система показників статистики цін.
Розкрита методологія вивчення рівня і структури цін. На ряду з розрахунком середніх цін вводиться показник відношення ціни до середнього прибутку споживача як найбільш узагальнюючий і об'єктивний показник рівня цін, що дозволяє до того ж диференціювати поняття "рівень цін" по соціальних групах населення.
Показані основні методи аналізу коливаємості цін в ув'язці з принципами дії ринкового механізму. Розглянута проблема вивчення впливу якості товару на рівень його ціни. Зазначаючи, що ціни утворять єдину взаємопов'язану систему, автори звертають особливу увагу на аналіз співвідношень цін, їх еластичність (мінливість) під впливом різних чинників, в тому числі перехресної еластичності цін. Приводяться методи регіональних зіставлень цін. Розглядається соціальна диференціація цін з позицій купівельних переваг.
Аналіз динаміки цін пов'язаний із задачами оцінки інфляційного процесу, показані методи вивчення інфляції.
З метою створення інструмента ціноутворення і регулювання цін зроблено моделювання впливу комплексу чинників на рівень і динаміку цін. На цій основі розробляються методи вивчення тенденцій і прогнозування цін.
На закінчення зазначу, що фінансове положення підприємств і до цього дня далеко від стабільного, існує цілий ряд труднощів як із забезпеченням виробництва, так і з перебудовою і впровадженням нових технологій. Багато проблем залишилися в спадщину від планового господарства, однак, на мою думку, українські виробники мають достатній потенціал для подолання кризової ситуації, глибина якої, можливо, завищена.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. А.В. Бузгалин "Переходная экономика"1997 год МГУ
2. "Статистика рынка товаров и услуг". Под редакцией И.К.Беляевского, Москва, "Финансы и статистика", 1999 год.
3. "Общая теория статистики". Четвертое издание. Под редакцией А.А.Спирина, О.Э.Башиной. Москва, "Финансы и статистика", 1998 год.
4. А. Хоскинг "Курс предпринимательства", редакция В.Рыбалкина, Москва, "Международные отношения", 1993.
5. "Организация, планирование и управление промышленными предприятиями" под редакцией П.М.Стуколова, Москва, "Высшая школа", 1996.
6. "Учебник по основам экономической теории". Москва. 1996
7. Тейлор "Основы научного менеджмента" Москва, "Высшая школа", 1991.
" " "
" Трокаревская Л. Е. Государственные предприятия и финансовая политика в период проведения реформ // Финансы. 1997. № 6.
" Башин М. Л. Оборотные средства предприятия в условиях рынка // Финансы. 1996. № 1.
" Большаков С. В. Финансы предприятий и кредит // Деньги и кредит. 1994. №1.
" Долгопятова Т. Г. Государственные предприятия в переходный период: изменение организационно-хозяйственных структур // ЭКО. 1994. № 3.
" Журавлев В. Формула выживания // Деловой мир. 1995. № 11.
" Кринина М. Методы оценки платежеспособности предприятия // Экономика и жизнь. 1994. № 12.
" Масленченков Ю., Команов В. Учетная политика предприятия и кредитный анализ // Бизнес и банки. 1995. № 20.
" Финансовые проблемы государственных предприятий // Общество и экономика. 1993. № 5.
ДОДАТОК 1. Три сценарії кризи
а)
б)
в)
Расчет индекса средних цен
Сорт Цена, тыс. руб. Количест во, шт Товаро оборот, млн. руб. Индивиду
товара I
квартал
pi0 II квартал
pi1 I квартал
qi0 II
квартал
qi1
pi0qi0
pi1qi1
pi0qi1
pi1qi0 альный
индекс
цен
ip
А 40 80 500 200 20 16 8 40 2,0
Б 50 70 300 600 15 42 30 21 1,4
В 60 90 200 200 12 18 12 18 1,5
Итого 1000 1000 47 76 50 79
У другій частині таблиці розраховані товарооборот базисного і поточного кварталів, індивідуальні індекси цін і умовний товарооборот кожного сорту: виручка магазина при умові продажу товарів у II кварталі по цінах I кварталу. Середня ціна товару в I кварталі становила 47 тис. крб. (47 млн. крб./1 тис. шт.), у II кварталі - 76 тис. крб. Система індексів має вигляд:
76 1000 76 50 1000
47 1000 50 47 1000
1,61=1,52(1,06
Якби зміни цін, що відбулися не супроводилися структурним перерозподілом продажу, то середня ціна товару виросла б в 1,52 рази, а тільки зміна структури продажу викликала б зростання середньої ціни на 6%. Одночасний вплив двох чинників збільшив середню ціну продажу на 61%.
Розрахунок показників звязку індексів
Сорт
ip - IpЛ (ip - IpЛ)
pi0qi0 iq iq- IqЛ (iq- IqЛ)
pi0qi0
А 2,0-1,68=0,32 2,048 0,4 0,4-1,06=-0,66 8,712
Б 1,4-1,68=-0,28 1,176 2,0 2,0-1,06= 0,94 13,254
В 1,5-1,68=0,18 0,389 1,0 1,0-1,06=-0,06 0,043
ИТОГО -0,14 3,613 - 0,22 22,009
IpЛ = 1,68; IqЛ = 1,06;
ip = 3,613/47=0,277; iq = 22,009/47=0,684;
Vip = 0,277/1,68=0,165; Viq = 0,684/1,06=0,646;
rpq =-0,903; IpП / IpЛ =0,9.
Різниця в значеннях індексів в основному визначається взаємним впливом змін цін і кількості, значною мірою - варіацією кількісних змін і трохи - варіацією цін.
Доведено, що найкращий лінійний індекс лежить між індексами, обчисленими по формулах Ласпейреса і Пааше. Зарубіжні статистики намагалися знайти компромісну формулу.
При цьому враховується психологічний і соціальний вплив ціни на певну категорію споживачів, що звичайно володіє істотним достатком. У цих випадках люди часто судять про якість товару або послуги по рівню ціни. "Дешевий" товар асоціюється з неповноцінністю її якості, а "дорогий" товар стає синонімом його високої якості. У деяких шарах суспільства купувати "дешевий" товар взагалі вважається ознакою поганого тону. Графік попиту на товар, схильний до престижного ціноутворення, істотно відрізняється від графіка попиту на звичайний товар. Престижне ціноутворення характеризується до певного моменту позитивним нахилом графіка попиту на товар або послугу (мал. 1). Зпідвищенням ціни попит на товар до деякого моменту зростає. По досягненні деякого моменту підвищення ціни буде приводити до скорочення попиту.

 
 

Цікаве

Загрузка...