WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Політика цін і умов продажу ПриватБанку - Курсова робота

Політика цін і умов продажу ПриватБанку - Курсова робота

інфраструктура фондових бірж. Ризик недобросовісної перевірки учасників фондового ринку викликає необхідність надання клієнтам гарантій при здійсненні угод купівлі-продажу цінних паперів.
Переваги й відмінності
ПриватБанк є одним із перших банків - Зберігачів, що надають даний вид послуг на фондовому ринку.
Операції купівлі продажу іноземних валют та банківських металів.
Маркетингові операції з купівлі/продажу іноземних валют на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних ринках ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах
Для цілей маркетингової операції з купівлі-продажу іноземних валют за заявою клієнта та за власним рішенням банку діляться на:
конверсійні операції - обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту;
операції з купівлі/продажу іноземних валют - операції, за якими іноземна валюта придбавається / продається за національну валюту.
Конверсійні операції та операції купівлі/продажу іноземних валют за дорученням клієнтів відображаються в обліку з використанням балансових рахунків 2800 "Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів", 2900 "Кредиторськазаборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів", за рішенням Банку - рахунків 3540 "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку" та 3640 "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку".
Здійснені за рішенням банку конверсійні операції підлягають відображенню за рахунком 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"; при цьому на рахунку 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" відображається гривневий еквівалент номіналу операції за офіційним валютним курсом.
При обліку операцій купівлі/продажу іноземних валют за гривню, які здійснюються за рішенням Банку, придбана/продана іноземна валюта відображається за рахунком 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"; на рахунку 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" відображається гривневий еквівалент номіналу операції за договірним (ринковим) курсом; різниця між вказаним еквівалентом номіналу операції та його гривневим еквівалентом за офіційним валютним курсом відноситься на рахунок 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".Вказані операції підлягають відображенню на балансових рахунках на дату валютування.
Висновок.
В маркетинговій складовій частині відіграє велику роль ціна, які полягає не лише в отриманні виторгу від реалізації, але й у інформуванні виробника про реальну силу попиту на товар, а споживача про можливість задоволення потреби при певній величині пропозиції та доходу. Від ціни в кінцевому результаті залежать досягнуті комерційні результати, а раціонально обрана цінова стратегія впливає на підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробничо-збутової діяльності фірми. Крім цього ціна є важливим фактором встановлення відповідних відносин між фірмами та покупцями. Ціна відноситься до категорії контрольованих факторів маркетин-гу.
В системі маркетингу існує таке визначення як товаропросування у маркетингу його ще називають систему заходів, що забезпечує постачання товарів до місця продажу у визначеній кількості і часі з оптимально високим рівнем обслуговування покупців.Товаропросування - це своєрідна діяльність з планування, перетворення в життя і контролю за фізичним переміщенням продукції від місць продажу з митою задоволення потреб споживачів із вигодою для виробників.
Система товаропросування включає такі маркетингові заходи як - транспортування, - складування товарів, - зберігання за відповідними терміном,
приймання та обробку замовлень. Тому суть системи товаропросування полягає у координованому переміщенні товарів через перелічені елементи, ефективному виконанні завдань і функцій ними.
В умовах реформ, що здійснюються в Україні на сучасному етапі, вивчення проблем, пов'язаних із розвитком банківської системи, набуває особливого значення. Всеохоплююче фінансово-економічне становище в Україні, визначає актуальність, важливість становлення, розвитку і удосконалення банківської сфери, зокрема проведення комерційними банками, на чолі з Національним банком України, грошово-кредитного регулювання економіки з чітким визначенням як стратегічних, так і поточних завдань.
В сучасних умовах для того щоб бути конкурентноспроможним, банк має надавати всі основні види банківських послуг, здійснювати операції з широким колом клієнтів, а також забезпечувати високу якість обслуговування при низькому рівні витрат.
КБ "ПриватБанк" задовільняє всі вимоги, що ставляться до сучасного комерційного банку, і тому є одним з найпотужніших суб'єктів банківської діяльності. Коломийське відділення ІФФ "ПриватБанк" забезпечене найсучаснішими технологіями для формування та передачі даних, новітніми програмами, широкого розвитку набула система електронних платежів (СЕП), для зручнішого обслуговування клієнтів запроваджена система "Клієнт-Банк".
Також, банк надає широкий спектр послуг, в тому числі : різноманітні види кредитів фізичним та юридичним особам, відкриття поточних, пенсійних та інших рахунків, переказ грошових коштів по Україні та за кордоном по системах WesternUnion та MoneyGram, продаж національної та іноземної валюти, банківських металів; виготовлення різноманітних пластикових карток.
Отож, створені найсприятливіші умови для роботи і подальшого розвитку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Азарян Е. М. Международный маркетинг. - К Иси МО Украины; НВФ "Студцентр", 1998.
2. Амблер Т. Практичеський маркетинг: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1999.
3. Ансофф Й. Стратегичеськоє управлениэ. Сокр. Пер. с
Англ.. -М. "Экономика, 1989-519с.
4. Балабанов Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и комерцыия. - М.: Экономика, 1990.
5. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник для студ. Вузів. - Донецьк,2002.
6. Бланк Й.А. Инвестыционный менеджмент - К УФИМБ. 1997. - 408С.
7. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. - К.: Вища школа, 1997
8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. -К: КНЕУ, 1998.-268С. .
9. Гаркавенко С. С. Маркетинг. - Київ: Лібра,1998.
10. Тринько Р. І. Методика економічних досліджень. - Львів: Українські технології, 1999.
11. Кісельов А,П. Основи бізнесу. -К-: Вища школа, 1997.-191с.

 
 

Цікаве

Загрузка...