WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Політика цін і умов продажу ПриватБанку - Курсова робота

Політика цін і умов продажу ПриватБанку - Курсова робота

ціни розглядаються як регулятор загальної політики підприємства, реклами, здійснення заходів із стимулювання збуту.
Будь-який товар протягом ЖЦТ зазнає значних змін. Це істотно впливає на проведення цінової політики. Взалежності від стану ЖЦТ фірми здійснюють різноманітні заходи, щоб продовжити термін придатності товару за рахунок саме гнучкої політики ціноутворення.
Конкуренція відноситься до зовнішніх факторів процесу варення. Цей фактор визначає характер ринку, а також метсдігву визначення початкової ціни. Конкуренція в значній мірі вгошвае на стратегію і тактику ціноутворення у ринковому середовищі В залежності від того, хто контролює ціни, можна виділити
ВИДИ ТРИ ОСНОВНИХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
1 середовище, де ціна контролюється
ринковою конкуренцією (врахування цін зовнішнього ринку фірмою)
середовище, де ціни контролюються фірмою (існування високих і низьких цін
середовище, де ціни контролюються (комунальні громадський транспорт, стратегічні продукти харчування}
Споживчий попит дуже сильно впливає на ціну, тому що залежить від платоспроможності покупців, бажання і можливостей платити за товар, цін на вироби-замінники, факторів нецінової конкуренції, рівня еластичності попиту.
В умовах ринкової конкуренції існує оберненопропорційна залежність між ціною і ринковим попитом. Ця залежність пояснюється дво"а економічними положеннями: законом попиту і цінової еластичності.
Існування економічного закону попиту проявляється в тому LLO якщо ціни піднімаються - попит знижується. Із збільшенням обсягів продажу ціни реалізації знижуються. Ця закономірність полягає у тому, що при підвищенні ціни товару, попит різко знижується, знижується і обсяг продажу.
Існують особливі випадки, які випадають із виявленої закономірності. Такі випадки повинні знаходити своє логічне тлумачення. Так, німецький статистик Енгель у 1855 році описав емпіричні зено-номірності в галузі споживання.
1 із зростанням доходів відсоток витрат на харчування спадас:
2 відсоток витрат на одяг, житло залишається незмінним;
3 доля інших витрат зростає із зростанням доходів.
Однак з часом були описані два парадокси - "ефект Гіффемз", який відмічав, що з підвищенням цін на хліб зростає споживання хліба. Пояснюється це тим, то зростання цін на хліб відіймає значну частину доходів робітників і вони змушені зменшувати покупки інших вартісніших продуктів, зокрема м'яса, і замінювати їх хлібом. Із зниженням цін на хліб падає його споживання. Другий - "ефект
Веблена": в окремих випадках у високодохідних групах населення чим вища ціна, тим більший попит (серед багатіїв).
Для визначення ступеня чутливості попиту на товари до змін ціни використовують таке поняття як еластичність попиту до ціни. Вона визначається співвідношенням зміни величини попиту (в %) до величини змін ціни (в %).
Еластичним називають попит, при якому відсоткове зниження ціни викликає таке ж відсоткове підвищення обсягів продажу товарів.
Якщо ж відсоткове зниження ціни співпадає з відсотковим ростом обсягів продажу товарів, тоді ринок продажу перебуває у стані одиничної еластичності.
Якщо ж зниження ціни викликає незначний ріст обсягів продажу, або зниження обсягів продажу, тоді прийнято розглядати цю ситуацію як стан нееластичного попиту і виручки фірми.
Цінова еластичність визначається відношенням зміни величини попиту до зміни цін (у %):
(В п!- Вп2)/(В п , + Вп2);
Ц е =(Ц]-Ц2)/(Ц1+Ц2),
де Це - цінова еластичність; ВП1 - величина попиту на товар у певний час при ціні U1 ; Вп2 - величина попиту на товар при ціні Ц2.
Цінова еластичність відображає відсоткову зміну у величині попиту на кожний відсоток зміни у ціні.
Еластичним вважають попит при якому Це > 1, тобто у тих випадках коли зміни у цінах призводять до помітного зростання кількісного обсягу продажу. Прибуток збільшується, якщо ціни знижуються. Нееластичний попит спостерігаємо тоді, коли Це 8оц,д,к,- Отже, у випадку нееластичного попиту фірмі вигідно підвищувати ціну, тому що виручка збільшиться. У випадку еластичного попиту (рис.4.2) при підвищенні ціни з Ц[ до Ц2 виручка суттєво знижується SOLJ^K, 1 Еластичний або відносно еластичний попит Відсоткова зміна обсягу виторгу перевищує відсоткову зміну ціни Загальний обсяг виторгу падає Загальний обсяг виторгу зростає
К е - / Одинична еластич-ність (класичний попит) Відсоткова зміни обсягу виторгу дорівнює відсотковій тіні ціни Загальний обсяг виторгу незмінний Загальний обсяг виторгу незмінний
К е фінансові можливості (стійкість фінансових позицій);
> організація збуту та її показники (товарообіг і збут);
> характеристика продукції (якість, асортимент, конкурентоспроможність);
> громадський імідж (чесність, порядність);
> ступінь охоплення ринку послуг;
> запаси та складські приміщення;
> менеджмент (структура управління, гнучкість, раціональність, кваліфікація персоналу);
> близькість до ринку, його масштаби;
> знання ринку і досвід;
> солідність та компетентність в результаті особистого контакту;
> наявність маркетингової концепції та ринкової стратегії.
Винагорода праці посередників здійснюється за такими методами:
О комісійні винагороди (стабільні відсотки від обсягу товарообігу, регресивна винагорода при збільшенні обсягів продажу, прогресивна винагорода при збільшенні обсягу виторгу, відсотки від отриманого прибутку);
- фіксований мінімум (гарантована оплата, аванс комісійної винагороди);
- компенсація витрат (за результатом даних про витрати);
- додаткові виплати (оплата відпусток, пенсій, страхування, тощо);
- заохочувальні виплати (премії, подарунки і т. д.).
Документом взаємоузгоджених інтересів продавця і покупця є контракт.
* Контракт - це комерційний документ, договір про постачання товару, надання послуг і т. ін., погоджений і підписаний покупцем і продавцем.
Контракт містить такі основні дані:
- номер документа, місце і дату укладання, назви сторін, предмет контракту (назва і кількість товару), якість товару, ціна, місце постачання, термін постачання, вимоги до пакування та маркування, умови і порядок платежів, умови здавання та приймання товарів, транспортні умови, умови гарантії і санкції, умови про технічну документацію, умови про арбітраж, юридичні адреси сторін та підписи продавця та покупця.
Усі додатки до контракту складають його невід'ємну частину. Контракти складаються у письмовому вигляді за встановленою формою, на спеціальних типових бланках з одноразовим записом до них основної інформації, іноді, якщо зовнішньоторговельна угода невелика за обсягом - факсом, що значно спрощує і прискорює весь

 
 

Цікаве

Загрузка...