WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу фірми “Renesanse” - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу фірми “Renesanse” - Курсова робота

змінних витрат на виробництво і збут товару визначає нижню межу ціни на нього (35 грн.) (усі розрахунки наведені нижче). При визначенні вихідної ціни на товар дуже важливо встановити взаємозв'язок між ціною і попитом на товар (обсягом його збуту) та визначити цінову еластичність попиту, яка характеризує чутливість споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують. Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни цін (у відсотках): Епц = [(N1 - N2)/( N1 + N2)] / [(Ц1 - Ц2)/(Ц1 + Ц2)] Епц = [(17600-14670)/(17600+14670)] / [(43-52)/(43+52)] = -1,01 Отже, попит на даний товар є еластичним, оскільки Епц >1. Це означає, що незначні зміни ціни товару призводять до суттєвіших змін обсягів його збуту і фірмі доцільно використовувати методи цінової конкуренції. Орієнтиром для встановлення конкретного значення ціни товару в даний період є ціни конкурентів. Тому фірма повинна бути добре обізнана з цінами і якістю товарів конкурентів. Наступним етапом процесу ціноутворення є вибір цінової стратегії. Вибираючи відповідну стратегію, ураховують цілі цінової політики фірми, а також психологію ціносприйняття. Доцільно застосувати не одну цінову стратегію, а їх комбінацію, з метою досягнення найбільшого ефекту. Фірма притримується цінової стратегії щодо показників "ціна-якість", зокрема стратегії створення цінових переваг (стратегії доброякісності). Це дає можливість рекламувати себе так: " Ми пропонуємо товар тієї самої якості, але за прийнятними цінами!".
Доцільно також застосувати стратегію незаокруглених цін. Такі ціни на декілька одиниць нижчі від подальшого округленого числа (59 грн.) - здебільшого сприймаються споживачами як ретельно розраховані і створюють враження трохи нижчого рівня ціни, ніж насправді.
Крім вищезазначеного фірма застосовує стратегію єдиних цін, тобто встановлює однакову ціну для всіх споживачів, які хотіли б придбати даний товар за аналогічних умов. Така ціна чітко позначається на упаковці чи самому товарі і такий підхід зміцнює довіру споживачів і зручний у практичному використанні.
Оскільки дані товари є частиною товарного асортименту фірми, то розробляючи цінову стратегію, слід враховувати зв'язок з іншими складовими цього асортименту. Фірма виробляє асортиментну групу товарів різного рівня якості і використовує ступеневе диференціювання цін. На кожному рівні якості коливання цін на аналогічні товари незначне, а при переході від одного рівня якості до іншого ціна змінюється суттєво. У наслідку формуються так звані "цінові лінії".
Після визначення цінових стратегій слід переходити до вибору моделі і конкретного методу розрахунку ціни. У практиці застосовують різноманітні методи визначення вихідної ціни на товари, які об'єднані у 3 базові моделі:
-модель ціноутворення, що базується на витратах виробництва
-модель ціноутворення що базується на попиті
-модель, що базується на конкуренції.
Фірма "Ренесанс" застосовує модель ціноутворення, що орієнтується на попит, з врахуванням впливу інших моделей, оскільки вони взаємопов'язані. Обрана модель ґрунтується на законі попиту, який стверджує, що ціна товару оберненопропорційно впливає на величину попиту на нього.
Для оцінки взаємозв'язку між ціною і попитом на свій товар фірма на протязі декількох місяців проводила ринкове тестування цього товару (його пробний маркетинг) при різних рівнях цін в діапазоні від Ц1=43 грн. до Цn=52 грн. і виявила, що при цьому обсяги збуту змінювались від N1=17600 шт. до Nn=14670 шт.
Проведений регресійний аналіз дозволив встановити взаємозв'язок між ціною товару (Ц) і рівнем його збуту (N) у вигляді рівняння регресії:
N=b0+b1*Ц
Складаю систему рівнянь:
b0+ b1*43=16700
b0+ b1*52=14670
Після розв'язування цієї системи знаходжу оцінки параметрів цієї регресії:
b0= 31599
b1= -325,56
Отримане рівняння набуде вигляду:
N=31599-325,56*Ц
Математична модель цієї задачі має вигляд:
П=[Ц*N-(F+V*N)]-----max
де П - прибуток, який отримає фірма від реалізації продукції за досліджуваний період
F - постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції за даний період.
V - змінні витрати на одиницю продукції.
Максимізувати функцію прибутку можна з використанням першої похідної прибутку по ціні (dП/dЦ).
Оскільки N=b0+b1*Ц , то
П= Ц*N-(F+V*N)=N*(Ц-V)-F=(b0+b1*Ц)*(Ц-V)-F=(b0-b1*V)*Ц+b1*Ц?-b0*V-F
=(b0-b1*V)+2b1*Ц=0
Звідси оптимальна ціна на товар фірми (Цопт) становить:
Цопт=(b0-b1*V)/(-2*b1)
Цопт=(31599+325,56*20,96)/(-2*(-325,56))=59,01 грн.
Далі знаходжу обсяг реалізації (Np) і максимальний прибуток (Пmax), що відповідають цій оптимальній ціні на товар фірми:
Np=31599 - 325,56*59,01 =17698 шт.
Пmax=17698*(59,01 - 20,96) - 248230,4 =425178,5 грн.
Собівартість одиниці продукції визначається за формулою:
S=V+F/Np
і при даному обсязі збуту товару становить:
S=20,96+248230,4/17698 = 35 грн.
Але для найбільшого ефекту від використання цього методу доцільно в подальшому коригувати ціну з урахуванням кон'юнктури конкретного ринку. Після того, як цінова стратегія починає втілюватися у життя, вона потребує постійного коригування для урахування змін у витратах, конкуренції, попиті тощо. Ціни можна пристосовувати використовуючи поправки чи зарахування. Фірма планує впровадити у практику знижки за кількість купленого товару, бонусні, а також сезонні знижки (оскільки товари для спорту і відпочинку мають сезонний характер). Це дасть можливість як збільшити оборот, так і завоювати довіру потенційних споживачів.
4. Організація збуту продукції
Метод розповсюдження і збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування товару. Збутову діяльність розрізняють в розрізі двох проблем:
" створення ефективної системи розподілу, формуванняканалів збуту, залучення представників до цієї діяльності,
" організація фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складування.
Канали розподілу - це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо подачі інформації до потенційних клієнтів.
При виборі каналу розподілу і визначенні його довжини і ширини належить урахувати такі основні фактори:
" споживачі (їх кількість, концентрацію, частоту здійснення покупок, розмір середньої покупки),
" товар (його вартість, технічну складність, габарити й масу, функціональне призначення тощо)
" цілі і ресурси фірми (наприклад, престижні цілі пов'язані з ексклюзивним розподілом і вузьким каналом)
" конкуренти (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції тощо).
При виборі каналів розподілу також слід врахувати характеристики власне посередників, як оптових, так і роздрібних, які будуть залучатись до участі у функціонуванні каналу. Довжину каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар (послуга) проходить на шляху від виробника до споживача.
Фірма прийняла рішення про вибір прямого каналу розподілу (каналу нульового рівня), тому що намагається здійснювати контроль над всією своєю маркетинговою програмою і мати тісні контакти із споживачами на обмежених цільових ринках, а також дворівневого каналу розподілу, оскільки підприємство прагне розширити

 
 

Цікаве

Загрузка...