WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Реклама - Реферат

Реклама - Реферат

безпосередній результат рекламних заходів у вигляді змін обсягу продажу та прибутку можна очікувати переважно від реклами на місці продажу. Але в рекламній діяльності ДП "Тівей Україна" цей вид рекламування відсутній через специфіку діяльності (продаж товарівпроводиться із доставкою клієнтам). В інших впадках обсяг збуту залежить від багатьох факторів, а зростання обсягу продажу не починається миттєво з появою рекламного звернення й не закінчується одночасо із закінченням рекламної кампанії.
Стосовно ефективності витрачання ДП "Тівей Україна" коштів на рекламну діяльність, досліджуваний період чітко розподіляється на два в залежності від основої тенденції. У перший період, який складається з І та ІІ півріччя 2001 року, показник відношення приросту обсягу продаж до обсягу рекламних витрат збільшувався, і це свідчило по зростаючу ефективність рекламної діяльності підприємства. У другий період, в 2002 році рекламні витрати вже не були такими ефективними, наявна спадаюча тенденція.
На перших етапах діяльності ДП "Тівей Україна" на їх рекламні заходи зреагували суперноватори та новатори, які схильні до ризику та експерименту, отримують високі доходи та відвізняються високим соціальним статусом. Але на наступних етапах рекламної діяльності, коли певну кількість споживачів, клієнтів цих категорій було набрано і відповідно потрібно було переходити до рекламного впливу на інші категорії споживачів, фірма не зробила вірні акценти, не розробила адекватну аргуметацію та скористувалася засобами рекламування, які ефективно сприймають звичайні покупці, консерватори та суперконсерватори. Споживачі цих категорій статичні, суперечливі, не відрізняються високими доходами і потребують рекламування по-перше, високої інтенсивності, а по-друге, високої переконливості.
Для визначення бюджету рекламування використовують 5 методів: перший - усе, що ви можете собі дозволити, другий - виходячи з приросту обсягів продажу товарі даної групи, що планується на наступний період, третій - за паритетом з конкурентами, зі схожими умовами становища фірми на ринках збуту, четвертий - виходячи з тієї частки прибутку від продажу товарів даної групи, що планується, п'ятий - залежно від цілей та завдань, які постають перед фірмою в наступному плановому періоді.
Для розрахунку бюджету рекламування ДП "Україніські Джерела" доцільно використати другий та п'ятий методи розрахунків.
За другим методом розрахунків планового значення витрат на рекламування зкористамося існуючими темпами зміни суми рекламних витрат. Темпи зростання витрат на рекламу у І та ІІ півріччях 2002 року були відповідно 220% та 216%. Візьмемо середнє значення - 218%. Значення рекламних витрат в останній період було 39459 грн. Відповідно за таким темпом зростання планове значення наступного періоду складе 86021 грн.
За п'ятим методом розрахунків спочатку потрібно визначити весь комплекс цілей, завдання в галузі рекламування, які потрібно виконати для того, щоб досягти ці цілі, та вже відповідно до цього скласти бюджет асигнувань, необхідних для здійснення рекламної діяльності підприємства.
За розробленою концепцією рекламної діяльності, в яку входять цілі рекламної діяльності, предмети реклами, географія охоплення рекламної кампанії, особливості ринкового середовища, вплив маркетінгового середовища, цільові групи рекламного впливу, специфіка рекламних звернень, специфіка рекламної кампанії, імідж, слоган, рекламна ідея, забезпечення ефективності рекламних заходів, перелік можливої рекламної продукції, розраховано вартість рекламної кампанії, яка складатиме 31938,6 грн.
Використана література.
1. Закон України "Про рекламу"//Урядовий кур'єр.-1996. - №137-138. - С.6-7.
2. Закон Украины "Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции и предпринимательской деятельности"// Ведомости Верховного Совета Украины. - 1992. - №21. - С.611-619.
3. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе/ Сост.: В.А.Седлинек и др.
4. Азарян Е.М. Международный маркетинг. - К.: Студцентр, 2002.
5. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. - М.: ИнтелТех, 1993.
6. Беклешов Д.В. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. - М.: ВНИИПИ, 1990.
7. Блэк С. Паблик рилейшнс. Что это такое. - М.: Модино пресс, 1990.
8. Бове К., Аренс У. Современная реклама. - Тольятти: Дом Довгань, 1995.
9. Болт Г. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1991.
10. Герасимчук В.И. Управление маркетингом. - К.: ИСИО, 1993.
11. Гермогенова Л.Ю. Как сделать рекламу магазина. - М., 1994.
12. Гольман И.А. Практика рекламы. - Новосибирск.: Интербук, 1991.
13. Грачев Ю.Н., Плотников Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности. - М.: Интел-Синтез, 1994.
14. Дейян А. Реклама. - М.: Прогрес-Универс, 1993.
15. Дейян А., Троадек А., Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте торговли. - М.: Прогрес-Универс, 1994.
16. Демидов В.Е. Реклама как вид социальной деятельности. - М.: ИПКИР, 1987.
17. Денисов Д., Тоби Л. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу. - Минск: СЛК, 1996.
18. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Международные отношения, 1995.
19. Добробабенко Д.С. Фирменый стиль: Принципы разработки, использования, оценки. - М.: Соверо, 1986.
20. Есипов П.С. Формула успеха: маркетинг. - М.: Международные отношения, 1988.
21. Ильин В.Я. Тайны рекламы: Как сделать рекламу в России. - Тверь: Российский брокер, 1992.
22. Каневский Е.М. Эффективность рекламы. - М.: Экономика, 1980.
23. Картер Г. Эффективная реклама. - М.: Прогрес, 1991.
24. Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПб: Коруна, 1994.
25. Ланбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. - СПб.: Наука, 1996.
26. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура цены и маркетинг. - М.: Международные отношения, 1993.
27. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. - К.: КНЕУ, 2002.
28. Международное рекламное дело. - М.: Банки и биржи, 1994.
29. Международный кодекс рекламной практики. - Париж: Соверо, 1987.
30. Огилви Д. Откровения рекламного агента. - М.: Финстатинформ, 1994.
31. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. - М.: Маркетинг, 2002.
32. Принятие решений в международном маркетинге: Метод. рекомендаци. - М.: Внешторгреклама, 1989.
33. Реклама за рубежом/ Под общ. ред. Б.Г.Карпова. - М.: Прогресс, 1977.
34. Ривс Р. Реальность в рекламе. - М.: Внешторгреклама,1983.
35. Рожков И.Я. Реклама: Планка для "профи". - М.: Юрайт, 2001.
36. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. - Харьков: Студцентр, 1995.
37. Сендидж Ч., Фрайбергер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика, - М. Прогресс, 1989.
38. Средства рекламы - 92. - М.: Информком, 1992.
39. Схема маркетинговой деятельности. - Владимир: НИКТИД, 1989.
40. Уткин Э.А. Рекламное дело. - М.: Тандем, 2001.
41. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. -

 
 

Цікаве

Загрузка...