WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Реклама - Реферат

Реклама - Реферат

на один відсоток викликає зміну обсягупродаж на 1,25%, а при зростанні обсягу витрат на рекламу до 100 тисяч грн., зміна їх на один відсоток віддзеркалюється зміною обсягу продаж лише на 0,08%.
Рис.2.2. "Вплив витрат на рекламування на динаміку обсягу продаж"
Табл.12.
"Розрахунок залежності між темпами приросту обсягу рекламних витрат та обсягу продажу товарів"
№ Пара метри
в-нту x x-x0 Т пр. х,% W Т пр. W,% К еласт.
0. 240,00 0,00
1. 497,14 257,14 107,14 5,00
2. 540,00 300,00 125,00 10,00 100,00 1,25
3. 557,65 317,65 132,35 15,00 200,00 0,66
4. 567,27 327,27 136,36 20,00 300,00 0,45
5. 573,33 333,33 138,89 25,00 400,00 0,35
6. 577,50 337,50 140,63 30,00 500,00 0,28
7. 580,54 340,54 141,89 35,00 600,00 0,24
8. 582,86 342,86 142,86 40,00 700,00 0,20
9. 584,68 344,68 143,62 45,00 800,00 0,18
10. 586,15 346,15 144,23 50,00 900,00 0,16
11. 587,37 347,37 144,74 55,00 1000,00 0,14
12. 588,39 348,39 145,16 60,00 1100,00 0,13
13. 589,25 349,25 145,52 65,00 1200,00 0,12
14. 590,00 350,00 145,83 70,00 1300,00 0,11
15. 590,65 350,65 146,10 75,00 1400,00 0,10
16. 591,22 351,22 146,34 80,00 1500,00 0,10
17. 591,72 351,72 146,55 85,00 1600,00 0,09
18. 592,17 352,17 146,74 90,00 1700,00 0,09
19. 592,58 352,58 146,91 95,00 1800,00 0,08
20. 592,94 352,94 147,06 100,00 1900,00 0,08
Тобто ці теоретичні розрахунки ілюструють відоме рекламістам практичне явище існування визначеного максимального граничного значення витрат на рекламу, після якого збільшення витрат не призводить до зростання збуту.
Динамічні моделі допомагають урахувати розрив у часі змінних величин (запізнення та продовження дії рекламного звернення).
Найпростіші розрахунки за допомогою динамічних рядов ведуться за моделлю:
Xt = a + bW t-S (S = 1…t-1),
Урахування в динамічній моделі геометрично зменшеного розвитку ринку з часом застосовується у моделі Койка, яка має вигляд:
Xt = a + bWt + CW t-1,
де C - зважена середня величина витрат на рекламу в минулих роках;
CW t-1 - результат усіх минулих, але таких, що мають вплив, заходів маркетінгу для збільшення збуту.
Правильність прогнозних розрахунків має підкріплюватись даними поточного контролю на основі внутрішній статистики обсягів продажу й витрат на рекламну діяльність.
Табл.13.
"Дані про результати реалізації питної води ДП "Тівей Україна" в 2000-2002 рр."
Період Обсяги продажу Витрати обігу Чистий прибуток
2000 5600,0 3080,0 2000,0
І пів.01 198632,0 109247,6 70940,0
ІІ пів.01 630896,0 346992,8 225320,0
І пів.02 1145799,7 630189,8 297765,0
ІІ пів.02 1305780,3 718179,2 339340,0
Застосування та обробка цих даних дають можливість для поведеня більш детального аналізу ефективності рекламних витрат, табл.14.
Стосовно ефективності витрачання ДП "Тівей Україна" коштів на рекламну діяльність, досліджуваний період чітко розподіляється на два в залежності від основної тенденції. У перший період, який складається з І та ІІ півріччя 2001 року, показник відношення приросту обсягу продаж до обсягу рекламних витрат збільшувався, і це свідчило по зростаючу ефективність рекламної діяльності підприємства. У другий період, в 2002 році рекламні витрати вже не були такими ефективними, наявна спадаюча тенденція. В І півріччі 2002 року прирост обсягу продажу питної води ще збільшувався у порівнянні з попереднім періодом, але значне збільшення обсягу рекламних витрат вплинуло на те, що відношення приросту обсягу продажу до обсягу рекламних витрат почало зменшуватися. Ця тенденція зберіглася і у ІІ півріччя 2002 року, коли до того ж прирост обсягу продаж був менший за всі попередні періоди. Але обсяг витрат на рекламування продовжував неуинно зростати, що і призвело до падіння значення показника відношення приросту обсягу продаж до обсягу витрат на рекламу, його значення зменшилося в 7 разів.
Аналіз інших показників також свідчить про зменшення ефетивності витрат на рекламну діяльність. Відношення приросту прибутку, отриманого з початку рекламування до суми рекламних витрат, як і відношення приросту продаж збільшується на протязі 2001 року і зменшується протягом 2002 року.
Аналізуючи показник рівня рекламних витрат у обсягу продажу, можна зробити висновок, що причину зменшення ефективності витрат на рекламування потрібно шукати у погіршенні їх якісних, а не кількісних характеристик.
Табл.14
"Аналіз ефективності витрат на рекламування ДП "Тівей Україна" в 2001-2002 рр."
Значення за період
Показники 2001 рік 2002 рік
І півріччя ІІ півріччя І півріччя ІІ півріччя
1.Обсяг приросту продажу, грн. 193032,0 432264,0 514903,7 159980,6
2.Відношення приросту продажу до суми витрат на рекламування,% 1740,12 5195,48 2815,37 405,44
3.Обсяг приросту чистого прибутку, грн. 68940,00 154380,00 72445,00 41575,00
3.Відношення приросту прибутку, отриманого з початку рекламування, до суми витрат на рекламу,% 621,47 1855,53 396,11 105,36
4.Рівень рекламних витрат у загальному обсязі витрат на маркетінг,% 100,00 87,39 91,72 82,87
5.Рівень рекламних витрат у обсягу продажу,% 5,58 1,32 1,60 3,02
Так, високе значення цього показника у І півріччі 2001 року - 5,58%, яке до речі близько до оптимального для цієї галузі, виправдовувало себе і вплинуло на збільшення результативних показників діяльності підприємства. У наступних періодах рівень рекламних витрат зменшився, що ймовірно було причиною зменшення приросту обсягу продаж. Але в ІІ півріччі 2002 року значення показника зросло до 3,02%, та це не викликало минулого зростання обсягу продаж. Через це потрібно поаналізувати якісну складову ефективності витрат на рекламування.
Зрозуміло, що на обсяг продаж справляють дію багато факторів. Але, ймовірно, що його зменшення через дію рекламного фактору пов'язано із характеристиками категорій споживачів. За ставленням до продукту споживачі підрозділяються на так званих суперноваторів, новаторів, звичайних (пересічних) покупців, консерваторів, суперконсерваторів.
На перших етапах діяльності ДП "Тівей Україна" на їх рекламні заходи зреагували суперноватори та новатори, які схильні до ризику та експерименту, отримують високі доходи та відрізняються високим соціальним статусом. Але на наступних етапах рекламної діяльності, коли певну кількість споживачів, клієнтів цих категорій було набрано і відповідно потрібно було переходити до рекламного впливу на інші категорії споживачів, фірма не зробила вірні акценти, не розробила адекватну аргуметацію та скористувалася засобами рекламування, які ефективно сприймають звичайні покупці, консерватори та суперконсерватори. Споживачі цих категорій статичні, суперечливі, не відрізняються високими доходами і потребують рекламування по-перше, високої інтенсивності, а по-друге, високої переконливості.
3. Розробка рекламної програми
для ДП "Тівей Україна".
3.1. Планування рекламного

 
 

Цікаве

Загрузка...