WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Реклама - Реферат

Реклама - Реферат

порівнянні з іх первинним розміром, а у ІІ півріччі 2001року взагалі відсутність цієї статті витрат, то по інших видам наявна чітка тендеція послідовного зростання. У останньому півріччі досліджуваного періоду додається ще одна стаття рекламних витрат витрат - витрати на комп'ютеризовану рекламу. Структурні зрушення наочно демонструє гістограма, рис.2.1.
Реклама в пресі уособлює різноманітні рекламні матеріали, що опубліковано у періодичних друкованих виданнях. Їх можна умовно розподілити на дві основні групи: рекламні оголошення та публікації оглядово-рекламного характеру, до яких відносяться різноманітні статті, репортажи, огляди, що містять інколи безпосердню, а інколи опосередковану рекламу.
Як і в динамиці всіх інших видів витрат на рекламування, в яких вартість розміщення рекламного звернення виражається в умовних одиницях, знецінення національної грошової одиниці спричинило значне зростання сум витрат, табл.7. Збільшення суми витрат на рекламу через інфляційні процеси при постійній вартості товарів та послуги не можна назвати позитивним фактором, як це було б при "незмінному" співвідношенні гривні та "умовної одиниці". Хоча найважливіше, все ж таки, витрачати не більше, а ефективніше.
В І півріччі 2001 року, як і по більшості інших видів рекламних витрат, витрачання коштів на рекламу в пресі було майже відсутнє:
Рис.2.1. "Структура рекламних витрат ДП "Тівей Україна" в 2001-98 рр."
Табл.7
"Аналіз витрат ДП "Тівей Україна" на рекламу в пресі в 2001-2002 рр, грн."
Види витрат 2001 рік 2002 рік Темп зростання, %
І півріччя ІІ півріччя І півріччя ІІ півріччя ІІ-97 до І-97 І-98 до ІІ-97 ІІ-98 до І-98
Витрати на рекламу в пресі: 1043 7670 7914 16989 735,38 103,18 214,67
Витрати на рекламні оголошення, 1043 5220 2234 7569 500,48 42,80 338,81
в тому числі -
в газеті "Факти" 1560
в газеті "Столичний телеграф" 2920 3292
в регіональній пресі 1043 2300 2234 2717 220,52 97,13 121,62
Витрати на рекламні статті, 0 2450 5680 9420 231,84 165,85
в тому числі -
в журналі "Офіс" 2450 5680 5680 231,84 100,00
в газеті "Факти" 3740
було розміщене тільки одне рекламне оголошення в регіональній пресі. В ІІ півріччі 2001 року, коли фірма вже почала активизувати свою діяльність у сфері рекламування, спостерігається різке зростання обсягів витрат у 7,3 рази. У наступних періодах таких значних зростань вже не відмічається, але тенденція продовжується - витрати на рекламу в пресі зростають, їх структура ускладнюється. Серед тенденцій структурних змін можна відмітити використання фірмою одних і тих самих рекламних носіїв. Ймовірно, при виборі приймався до уваги попередній досвід їх використання у рекламній діяльності ДП "Тівей Україна".
Друкована реклама - один із основних засобів рекламування, який розрахований виключно на зорове сприйняття. Специфікою рекламної діяльності ДП "Тівей Україна" у цій царині є використання у арсеналі рекламних засобів новорічних рекламно-подарункових виробів, які є дуже ефективним видом друкованих рекламних матеріалів, т.я. мають надзвичайно високу проникаючу здібність. Майже неможливо розрахувати економічну ефективність рекламних заходів цього типу, але безсумнівна їх дієвість для досягнення таких цілей рекламування, які об'єднані у "третю групу" рекламних цілей. До неї відносять цілі, які дають можливість за допомогою рекламних засобів забезпечити стабільність як в реалізації товарів (послуг), так і у відношенні споживачів до фірми.
Також потрібно відмітити довготривалість дії цих рекламних засобів: довідники різного типу, які і календарі звичайно використовуються не менше одного року. Цей період і можна вважати періодом ефективної дії.
Витрати фірми на друковану рекламу, табл.8, за досліджуваний період значно збільшилися. Приймаючи до уваги те, що в І півріччі 2001 року фірма взагалі не використовувала цього засобу рекламування, то з часом можна простежити як значне
Табл.8
"Аналіз витрат ДП "Тівей Україна" на друковану рекламу в 2001-98 рр., грн."
Види витрат 2001 рік 2002 рік Темп зростання, %
І півріччя ІІ півріччя І півріччя ІІ півріччя ІІ-97 до І-97 І-98 до ІІ-97 ІІ-98 до І-98
Витрати на друковану рекламу, - 650 2325 12970 - 357,69 557,85
в тому числі -
Рекламно-каталожні видання: 230 1125 11542 489,13 1025,96
довідник "Жовті сторінки" 10112
довідник "Kyiv Business Directory" 230 1125 1430 489,13 127,11
Новорічні рекламно-подарункові видання: 420 1200 1428 285,71 119,00
в тому числі -
Вітальні картки(откритки) 420 530 758 126,19 143,02
Кишенькові табель-календарі 670 670 100,00
збільшення розмірів витрат, так і ускладнення їх структури, поступову їх диференціацію. В інструментарії засобів друкованої реклами ДП "Тівей Україна" поступово з'являлися нові види та носії реклами. Поява новорічних рекламно-подарункових видань свідчить про вихід фірми на якісно новий рівень цілей рекламної діяльності, про які вже згадувалося раніше.
Дуже значна зміна суми витрат на друковану рекламу у ІІ півріччі 2002 року у порівнянні із попереднім періодом була спричинена публікацією ДП "Тівей Україна" своїх рекламних матеріалів у довіднику "Жовті сторінки", розміщення реклами в якому коштує досить дорого, у порівнянні із подібними виданнями.
Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу тому, що надають дуже широкі можливості демонстрації виробів, що рекламуються, для встановлення безпосередніх контактів з покупцями та споживачами, табл.9.
Табл.9.
"Витрати ДП "Тівей Україна" на участь в виставках в 2001-98 рр."
Види витрат 2001 рік 2002 рік Відхи лення
І пів. ІІ пів. І пів. ІІ пів. абс., грн відн.,%
Витрати на участь 10050 8050 8800 6800 67,66
в виставках, грн., в тому числі -
"КиевЭкспоПрод" 2470
"Имидж и престиж" 1850
"ПанФуд-Украина" 2770
"Дамская корзинка" 2960
"Джерельце" 3700
"Напитки и продукты питания" 4350
"Продекспо" 4800
"Food&Drinks" 4000
З наведених даних можна зробити висновок, що витрати ДП "Тівей Україна" на участь у виставках у 2002 році виросли на 67,66%, у порівнянні з 2001 роком. Це можна пояснити не тільки такою причиною як знецінення гривні, але й тим, що з розвитком та спеціалізацією виставкового бізнесу на Україні вартість участі у виставках почала зростати - так, якщо у 2001 році сумарні витрати на участь у виставці складали для ДП "Тівей Україна" 1000 - 1500 умовних одиниць, то у 2002 році вона зросла до 1300 - 2000 умовних одиниць. При цьому слід зазначити, що структура витрат на участь фірми у виставці зовсім не змінилася, - цей фактор можливого впливу на вартість участі у виставках не спричинив динамічних змін через відсутність змін структурних. Кожна складова виставкових витрат зазнала з різних причин значного

 
 

Цікаве

Загрузка...