WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Реклама - Реферат

Реклама - Реферат

продаж.
Зрозуміло, це є основний критерій ефективностірекламної кампанії на першому етапі опрацювання цілей реклами. Але ця мета тільки на перший погляд проста, зручна та приваблива. Цей спосіб має занадто багато недоліків, щоб використовувати його для будь-якої рекламної акції:
1. Реклама - це лише одна із складових, що впливають на обсяги продажу продукту. Відокремити з усіх складових тільки дані про конкретний вплив реклами як такої на збут товару за звичайних умов практично неможливо.
2. Наявний так званий ефект зміщення дії реклами, тобто зростання продажу продукту може відбуватись без рекламної кампанії.
3. Найчастіше спрацьовує ефект уповільненої дії рекламного звернення, тобто витрати на рекламу не збігаються з часом, коли починається збільшення продажу.
4. Якщо рекламодавець послідовно проводить кілька рекламних кампаній для одного продукту або одну для багатьох груп товарів паралельно, то вони "накладаються" одна на одну і дані щодо їх ефективності не можуть бути точно обраховані.
Установлення різниці між запланованими та фактичними витратами на проведення рекламної діяльності ДП "Тівей Україна" провести неможливо через відсутність попереднього планування показників ефективності рекламної діяльності та обсягів витрат на неї, розроблених норм та орієнтирів.
2.2. Аналіз витрат на рекламування
ДП "Тівей Україна"
Реалізація практично всіх функцій управління рекламною діяльністю фірми безпосередньо пов'язана з проблемою фінансування. Витрати на рекламу за їх економічною сутністю виступають у якості поточних витрат. Водночас, даний вид витрат є одним із головних факторів зростання обсягу збуту товарів та рентабельності виробничої або комерційної діяльності рекламодавця. Інколи значні суми, що витрачаються на рекламування товару на перших етапах його життєвого циклу, можуть сприяти отриманню прибутку від рекламованого товару через достатньо великий проміжок часу. Виходячи з цього, можна говорити про одну з форм інвестиційних витрат, які, подібно до капіталовкладень, окупаються інколи багато років.
Витрати ДП "Тівей Україна" на рекламну діяльність є складовою витрат фірми на маркетинг, які відносяться до витрат обігу. Крім витрат на рекламування до маркетингових витрат відносяться витрати на стимулювання збуту та витрати на персональний продаж, табл.5.
За досліджуваний період 2001-2002 рр. структура маркетингових витрат поступово ускладнювалася: якщо в І півріччі 2001 р. складовою витрат на маркетінг були виключно витрати на рекламування., то вже в наступний період у фірми з'явилися витрати на стимулювання збуту і, нарешті, у ІІ півріччі 2002 року підприємство почало витрачати кошти на персональний продаж, який є надзвичайно ефективним інструментом маркетингу.
Питома вага витрат на маркетинг у обігових витратах підприємства була найбільшою у І півріччі 2001 року, що є закономірним для фірми, яка тільки розпочала свою діяльність.
Таблиця 5
"Аналіз динаміки та структури витрат ДП "Тівей Україна" на маркетінг в 2001- 20002 рр., грн."
Статті Періоди Відхилення
витрат 2001 рік 2002 рік ІІ-97 від І-97 І-98 від ІІ-97 ІІ-98 від І-98
І пів. ІІ пів. І пів. ІІ пів. абс.,грн. відн.,% абс.,грн. відн.,% абс.,грн. відн.,%
Обігові витрати 109248 346993 630190 718179 237745 317,62 283197 181,61 87989 113,96
Витрати на маркетінг 11093 9520 19939 47613 -1573 85,82 10419 209,44 27674 238,79
рівень у витратах обігу,% 10,15 2,74 3,16 6,63 -7,4 27,02 0,42 115,32 3,47 209,54
в тому числі -
на рекламування 11093 8320 18289 39459 -2773 75,00 9969 219,82 21170 215,75
рівень у витратах обігу,% 10,15 2,40 2,90 5,49 -7,8 23,61 0,50 121,04 2,59 189,32
рівень у маркетінгових витратах,% 100,00 87,39 91,72 82,87 -12,6 87,39 4,33 104,95 -8,85 90,35
на стимулювання збуту 0 1200 1650 5600 1200 - 450,00 137,50 3950 339,39
рівень у витратах обігу,% 0,00 0,35 0,26 0,78 0,35 - -0,08 75,71 0,52 297,81
рівень у маркетінгових витратах,% 0,00 12,61 8,28 11,76 13 - -4,33 65,65 3,49 142,13
на персональний продаж 0 0 0 2554 0 - 0,00 - 2554 -
рівень у витратах обігу,% 0,00 0,00 0,00 0,36 0 - 0,00 - 0,36 -
рівень у маркетінгових витратах,% 0,00 0,00 0,00 5,36 0 - 0,00 - 5,36 -
наступному періоді питома вага значно зменшилася, що пов'язано, по-перше, з розгортанням обсягів діяльності підприємства, яке відзеркалилося на обсягу обігових витрат, а, по-друге, фірма скоротила асигнування на маркетінгові комунікації через успішну політику рекламування на першому етапі, за допомогою якої було набрано значну кількість клієнтів. Вірогідно, що було вирішено освоїти надбаний об'єм клієнтів-замовників та тимчасово не активізувати діяльність у сфері маркетингових комунікацій.
У наступних періодах обсяг маркетінгових витрат, як і їх питома вага у витратах обігу поступово зростають.
У внутрішній структурі витрат на маркетінг основну частку складають рекламні витрати. Це співвідношення зберігається протягом всього досліджуваного періоду, але з часом їх питома вага зменшується через появу інших складових маркетінгових комунікацій та збільшення обсягів їх фінансування.
Рекламні витрати ДП""Тівей Україна", аналіз яких є основною метою дослідження, розподіляються на чотири статті витрат відповідно до використовуваних засобів та носіїв за класифікацією видів та засобів торгової реклами, запропонованою Міжнародною рекламною асоціацією . Ці види - витрати на участь у виставках, рекламу в пресі, друковану рекламу та комп'ютеризовану, табл. 6.
І півріччя 2001 року характерується значним витрачанням коштів на такий вид рекламної діяльності, як участь у виставках. Серед інших видів наявний тільки "реклама в пресі". У наступному півріччі, як вже відмічалося раніше, витрати на рекламну діяльність
Таблиця №6
"Аналіз динаміки витрат ДП "Тівей Україна" на рекламну діяльність в 2001-98 рр., грн."
Статті витрат Період Період Відхилення
на рекламування 2001 рік 2002 рік ІІ-97 від І-97 І-98 від ІІ-97 ІІ-98 від І-98
І пів. ІІ пів. І пів. ІІ пів. абс.,грн. відн.,% абс.,грн. відн.,% асб.,грн. відн.,%
Витрати на участь в виставках 10050 0 8050 8800 -10050 0,00 8050 750 109,32
Витрати на друковану рекламу 0 650 2325 12970 650 1675 357,69 10645 557,85
Витрати на рекламу в пресі 1043 7670 7914 16989 6627 735,38 244 103,18 9075 214,67
Витрати на комп'ютеризовану рекламу 700 0 0 700
Всього 11093 8320 18289 39459 -2773 75,00 9969 219,82 21170 215,75
скорочуються, відбуваються зміни в структурі рекламних витрат, - тимчасово вибуває стаття витрат на участь у виставках, але додається новий нарям асигнувань - витрати на друковану рекламу. Обидва півріччя 2002 року характеризуються збільшенням витрат за всіми напрямами рекламної діяльності ДП "Тівей Україна" та їх забалансованістю відповідно питомої ваги кожного виду витрат. Але, якщо у витратах на участь у виставках спостерігається певне скорочення у

 
 

Цікаве

Загрузка...