WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Реклама - Реферат

Реклама - Реферат

Зміст.
сторінки
Вступ……………………………………………………………………
3.
1.Реклама в системі міжнародного маркетингу.
1.1. Класифікація реклами………………………………………. 7.
1.2. Методи оцінки ефективності засобу рекламування… 29.
1.3. Характеристика ринку реклами в Україні……………….
40.
2. Аналіз рекламної діяльності ДП "Тівей Україна".
2.1. Аналіз відповідності цілей та завдань рекламної діяльності ДП "Тівей Україна" цілям та завданням маркетингу даної фірми…………………………………………….
49.
2.2. Аналіз витрат на рекламування ДП "Тівей Україна"… 56.
2.3. Аналіз ефективності витрат на рекламну діяльність ДП "Тівей Україна"……………………………………….….…..….
68.
3. Розробка рекламної програми для ДП "Тівей Україна".
3.1. Планування рекламного бюджету ДП "Тівей Україна"………………………………………………………………
78.
3.2. Розрахунки вартості рекламної кампанії ДП "Тівей Україна"………………………………………………………………..
83.
Висновки та пропозиції…………………………………………… 106.
Використана література…………………………………………... 116.
Додатки.
Вступ.
Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі нового виду підприємницької діяльності - рекламного бізнесу. Процес формування реклами як складника ринкової інфраструктури та одного з секторів ринкової економіки в Україні почався майже стихійно. Колишній досвід організації комерційної рекламної діяльності, що було надбано в умовах командно-адміністративної системи управління, був цілком недостатній для нових економічних реалій. За умов, коли господарські зв'язки між товаровиробниками та споживачами встановлювались централізовано, потреба в рекламі як комерційній інформаційній комунікації в багато чому носила символічного характеру. Тільки в зовнішньоекономічній діяльності, а також в роздрібній торгівлі, де в принципі було неможливо "дійти" до кожного конкретного споживача, утворювався простір для здійснення рекламної діяльності. Але й ця можливість використання реклами як засобу спонукання до покупки в умовах панування ринку продавця і відповідно тотального дефіциту товарів народного споживання істотно зменшувалася.
В зв'язку з цим на початкових етапах формування ринкових відношень та ринкової інфраструктури в Україні проходило активне засвоєння форм та засобів рекламної діяльності, що склалися в країнах з розвиненою ринковою економікою. Реклама в Україні дуже швидко стала необхідною частиною практичні всіх сторін життя суспільства. На відзнаку від інших українських ринків, що перебували в стані занепаду або скорочення, ринок реклами навально розвивався. За перші роки ринкових перетворень ринок реклами структуризувався, встановилися певні пропорції між окремими видами рекламної діяльності, стали складатися взаємовідносини між основними суб'єктами рекламного процесу.
Разом з тим сучасний розвиток ринку реклами в Україні відбувається на тлі кризи економіки, державності, а також політичної нестабільності. Природно, це не може не відбиватися на стані та подальшому розвитку рекламної справи.
Слід відзначити, що роль та місце реклами в умовах економіки перехідного періоду ще не визначені остаточно: тільки з'являються перші серйозні дослідження, що дозволяють вивчити та творче адаптувати до вітчизняних умов досвід західних країн в цій області, не з'ясованіо з вичерпною повнотою питання формування організаційних структур в рекламному бізнесі, надто дискусійною залишається проблема вибору каналів розповсюдження рекламної інформації та розробки рекламних кампаній й оцінки їхньої ефективності.
Значення дослідження цих та інших проблем рекламування в Україні недостатність розробки їх в науковій літературі і визначають актуальність даної роботи.
Виходячи з того, що оцінка ефективності рекламних заходів є однією з найважливіших складових рекламної діяльності підприємства, метою дипломної роботи є аналіз практики використання рекламних засобів у зовнішньоекономічній діяльності, розробка системи показників для оцінки їх ефективності та складення плану рекламної кампанії з урахуванням результатів вищезазначених досліджень.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються ряд завдань, основними з яких є наступні:
" теоретичні проблеми рекламування у зовнішньоекономічній діяльності та її вплив на результати господарської діяльності підприємства;
" розробка класифікації рекламних засобів за різними ознаками;
" визначення рекламного бюджету фірми;
" вибір і обгрунтування найбільш ефективних засобів рекламування та складення на основі їх плану рекламної діяльності підприємства на основі тїх використання.
Об'єктом дослідження є ДП "Тівей Україна", дочірнє підприємство зі 100% іноземними інвестиціями.
Юридична адреса підприємства - місто Київ, вулиця Сортувальна, 20, але офіс, склади та продаж товарів здійснюється за адресою Набережно-Хрещатинська, 14.
Підприємство створено як багатопрофільне зі спеціалізацією у продажу товарів, пов'язаних з очисткою артезіанської питної води.
Об'єктом дослідження є ДП "Тівей Україна", дочірнє підприємство зі 100% іноземними інвестиціями.
Сьогодні ДП "Тівей Україна" займається продажом питної води своїм клієнтам разом з супутнiми товарами.
Особливість діяльності підприємства полягає в тому, що близько 95 % всіх товарів реалізується за допмогою безпосередньої доставки клієнтам. В зв'язку з цим на підприємстві відсутні торгівельні площі, а замість їх наявний виставочний майданчик зі зразками продукції. На підприємстві практично постійний асортимент продукції, який складається безпосередньо з води у 20-літрових балонах та супутніх товарів. До супутніх товарів непродовольчої групи відносять декілька товарних груп, пов'язаних із споживанням питної води. Товарну групу поділяють на кулера (офісні апарати для миттєвого отримання гарячої та холодної води) та підставки, що використовуються для більш зручного користування водою (помпи, керамічні бачки з краниками, клапани на балони).
Продаж здійснює торговий відділ, який приймає замовлення від клієнтів готує документи та товар для продажу та координує маршрути та дії експедиторів. Торговий відділ складається з 6 чоловік, з них один - начальник відділу.
На підприємстві також здійснюється економічна робота, існують бухгалтерія (де працюють 5 чоловік), що виконує економічні розрахунки, функцію відділу кадрів. Товарознавчу роботу виконує відділ продажу.
Було використані закони України, Международный кодекс рекламной практики.
Статистична і фактологічна база роботи - дані статистичної звітності та бухгалтерського обліку ДП "Тівей Україна", аналітичні огляди незалежних дослідницьких центрів і наукові публікації.
Поставлені цілі і завдання дослідження визначили структуру роботи.
У першій главі розглядається місце реклами в системі міжнародного маркетінгу. Особлива увага приділена дослідженню класифікацій реклами за різними ознаками, методам оцінки ефективності рекламних засобів, аналізу ринку

 
 

Цікаве

Загрузка...