WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи прогнозування стану маркетингового середовища та кон’юнктури ринків - Реферат

Методи прогнозування стану маркетингового середовища та кон’юнктури ринків - Реферат

Адаптація
ІV
Перервність Продовження адаптації Освоєння
(використання
Наступне
відхилення
Наступна адаптація інновацій)
V Підтвердження
Вихідними умовами дії цієї моделі є вивчення колишнього досвіду споживачів, знання їхніх реальних потреб і проблем, здатність фірми не тільки до новаторства, а й до врахування відповідних соціальних норм.
Інший аспект планування товару - час, протягом якого відбувається адаптація нового товару на ринку.
Для зниження витрат і міри ризику на цій фазі планування нових товарів найчастіше використовують метод "регіонального пред'явлення", тобто послідовне впровадження таких товарів у різних регіонах з використанням відповідного маркетингового інструментарію, який був запланований або модифікований після пробного маркетингу. Проблемою тут є узгодження в часі виробничого планування і діяльності комплексу маркетингових комунікацій. Адже навіть найінтенсивніша рекламна кампанія не досягне своєї мети, якщо розрекламованого продукту бракує в торгівлі. Водночас і розміщений на ринку продукт не приверне уваги споживача, якщо його рекламування розпочалось занадто пізно.
12. Оцінка ефективності реклами.
Нині реклама є найдійовішим, а отже, і найширше використовуваним засобом впливу на споживачів у процесах маркетингових комунікацій. Водночас дуже не просто знайти визначення, яке б розкривало суть того, що в теорії і практиці називають рекламою. Як і щодо маркетингу в цілому, так і щодо реклами існує велика кількість різноманітних визначень. А тому, спираючись на характерні риси самої реклами, зазначимо, що реклама - це довільна платна форма неперсональної презентації та просування ідей, товарів, послуг через засоби масової інформації.
Реклама у пресі - це газетна реклама та реклама в журналах.
Переваги: Гнучкість, оперативність, своєчасність, простота пошуку, широке охоплення місцевого ринку, широке визнання і довіра читача, достатність часу на ознайомлення, місткість інформації, високаселективність, престижність, висока якість відтворення, тривале існування, наявність багатьох "вторинних" читачів, відносна дешевизна.
Недоліки: Газетна реклама: Короткочасність існування, низька поліграфічна якість, незначна аудиторія "вторинних" читачів, конкуренція різних реклам в одній газеті.
Журнальна реклама: Тривалий інтервал між замовленням і друкуванням реклами, наявність зайвого (оплаченого) тиражу, брак гарантій розміщення рекламного оголошення в найпривабливішому місці, низька частота видання, конкуренція з іншою рекламою, висока вартість.
Телевізійна реклама використовується найчастіше для товарів широкого вжитку.
Переваги: Поєднання зображення, звуку, руху, кольорів та дикторського тексту, високий рівень впливу та привертання уваги, широке охоплення цільового ринку, здат-ність продемонструвати товар в дії, можливість формування іміджу товарної марки, гнучкість, оптимальна тривалість і періодичність.
Недоліки: Висока вартість, мала селективність аудиторії, швидкоплинність рекламного контакту, перевантаженість окремих телевізійних каналів рекламою, що створює небажану конкуренцію рекламних звернень.
Реклама на радіо набуває широкого розвитку внаслідок створення нових радіостанцій та посилення позицій уже існуючих.
Переваги: Масовість, низька вартість, селективність.
Недоліки: Швидкоплинність рекламного контакту, обмеженість лише звуковим сигналом, що іноді сприймається як специфічне тло і не більше.
Пряма поштова реклама (дірект-мейл) - поштові листівки, буклети, проспекти, фірмові видання, що пропонуються потенційним споживачам.
Переваги: Достатня селективність, гнучкість, брак реклами конкурентів, персональний характер, повнота інформації, висока художність.
Недоліки: Відносно висока вартість, необхідність використання різнопланових спеціалістів (художників, фотографів, графіків тощо).
Зовнішня реклама - рекламні щити (бігборди), реклама на транспорті, електронні табло ("біжучий рядок"), реклама на зупинках транспорту та ін.
Переваги: Гнучкість, висока частота повторних контактів, низька вартість, низька конкуренція.
Недоліки: Низька селективність аудиторії, наявність обмежень творчого й адміністративного характеру, низька місткість інформації.
Реклама в Інтернеті - розвивається швидкими темпами в зв'язку з комп'ютеризацією, відкриває великі перспективи, відзначається відносною дешевизною, доступністю. Проблеми розміщення реклами в Інтернеті пов'язані, насамперед, з не-належним розвитком інформаційних систем в країні.
Сувенірна реклама - означає, що розміщується реклама фірми на різних виробах (календарна, на папках, ручках, запальничках).
Рекламні листи і телефонні дзвінки.
Переваги: прямий зв'язок зі споживачами, селективність аудиторії, низька вартість.
Недоліки: Другорядний (підтримувальний) характер.
Магнітофонні записи.
Переваги: Ефективний засіб формування уявлення про товар.
Недоліки: Короткочасність, необхідність участі експертів, використовується тільки звук.
Слайди і відео-зображення.
Переваги: Дає досить повне уявлення про товари, не потребує складних професійних навичок для підготовки, простота і низька вартість виготовлення.
Недоліки: Використовується тільки зображення, що не дає повної інформації про якість та способи використання товарів.
Одна з актуальних проблем, з якими стикається підприємство, - це визначення ефективності реклами. Реклама є одним із складників системи маркетингових комунікацій, але не завжди основним, і вже з цієї причин досить складно оцінити її роль у збільшенні товарообігу та одержанні прибутку.
Економічна ефективність реклами визначається співвідношенням між затратами фірми на рекламу та отриманим результатом від реклами, за певний проміжок часу.
Інформаційна ефективність реклами відображає, наскільки ефективно рекламне звернення передає цільовій аудиторії необхідну інформацію і формує позитивне ставлення до фірми та товару.
Рекламна діяльність, як і будь-яка інша, потребує постійного контролю. На це спрямований Міжнародний кодекс рекламної діяльності, Закон України "Про рекламу".
Список використаної літератури.
1) Павленко А.Ф., Войчак А.В. "Маркетинг": Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.
2) Соснін О.С., Казарцев В.В. "Виробничий і операційний менеджмент": Навч. посіб. - К: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 147с.
3) Чеботар С.І., Шевчик М.Г., Рябчик І.В. "Основи маркетингу": Навч.посіб. - К: Вид. "Наш час", 2004. - 240с.
4) "Маркетинг". Загальний курс, 5-те видання: Пер. з англ.: Учб. пос. - М.: Видавничий дім "Вільямс", 2000. - 608 с. : пл. - Парал. тит. англ.

 
 

Цікаве

Загрузка...