WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення - Курсова робота

Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення - Курсова робота

тис.грн.
Nімп - кількість імпорту т.
ВРімп 2004 =14,38946*2740,922=39440,3875
Врімп 2003 =13,54384*2979,537=40354,3724
5) Визначити витрати на експорт в аналізованому т абазовому році.
Сзтекс = Свир + Спв (5),
де Свир - виробнича собіварітсь тис.грн.
Спв - поз виробничі витрати тис.грн.
Сзтекс 2004 = 39159+6852,306=46011,306
Сзтекс 2003 =44765,6+6771,675 = 51537,275
6) Визначити прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
Пімп = ВРімп - Сзтімп (6),
де ВРімп - виручка від імпорту тис.грн.
Сзтімп - витрати на імпорт тис.грн.
Пімп 2004 = 39440,3875-19323,5=20116,8875
Пімп 2003 = 40354,3724-21865,734=18488,6384
7) Визначити прибуток вді експорт у ваналізованому та базовому році.
Пекс = ВРескг - Сзтекс (7),
де ВРекспг - виручка від експорт уз аготівку тис.грн.
Сзтекс - витрати на експорт тис.грн.
Пекс 2004 = 63147,7824-46011,306=17136,4764
Пекс 2003 = 61660,2898-51537,275=10123,0148
8) Визначити експортно-імпортні витрати аналізованому та базовому році.
Векс-імп = Сзтекс + Сзтімп (8),
де Сзтекс - витрати на експорт, тис.грн.
Сзтімп - витрати на імпорт, тис.грн.
Векс-імп 2004 =46011,306+19323,5=65334,806 тис.грн.
Векс-імп 2003 = 51537,275+21865,734=73403,009 тис.грн.
9) Визначити прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
Пекс-імп = Пекс+ Пімп (9),
Пімп- прибуток від експорту, тис. грн.
Пекс-імп 2004 = 17136,4764+20116,8875=37253,3639
Пекс-імп 2003 = 10123,0148+18488,6384=28611,6532
10.Визначити ефективність ЗНД в аналізовому та базовому році
Е зед = (10),
Де Пекс-імп - прибуток від експотно-імпортних операцій - тис.грн.
В екс-імп. - експорно-імпортні витрати тис.грн.
Езед 2004 =
Езед 2003 =
Отримані результати зводимо в табл. 3
Таблиця 3.
Показники для аналізу ефективності ЗЕД ВАТ "Nadiya".
Показники Індекс Одиниця виміру Величина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне %
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД ЕЗЄД % 57 39 18 146
Прибуток від експортно-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис. грн. 37253,3639 28611,6532 8641,7107 130
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. 65334,806 73403,009 -8068,203 89
Прибуток від експорту ПЕКС тис. гри. 17136,4764 10123,0148 7013,4616 169
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. 20116,8875 18488,6384 1628,2491 109
Витрати на експорт СЗТ ЕКС тис. грн. 46011,306 51537,275 -5525,969 89
Витрати на Імпорт СЗТ ІМП тис. грн. 19323,5 21865,734 -2542,234 88
Виручка від експорту заготівку ВРЕКСГ тис. грн. 63147,7824 61660,2898 1487,4944 102
Виручка від імпорту ВРІМП тис. грн. 39440,3875 40354,3724 -913,9849 98
Коефіцієнт кредитного впливу ККВ част. од. 1,40152 1,384963 0,016557 101
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту ВРЕКС К тис. грн. 88502,88 85397,22 3105,66 104
Виробнича собівартість СВИР тис. грн. 39159 44765,6 -5606,6 87
Поза виробничі витрати СПВ тис. грн. 6852,306 6771,675 80,631 101
Середня ціна імпорту ЦІМП тис. грн. 14,38946 13,54384 0,84562 106
Кількість імпорту NІМП т. 2740,922 2979,537 238,615 92
Контрактна вартість сировини СК тис. грн. 16445,53 1860,69 2515,16 87
Накладні витрати СН тис. грн. 2740,9253 2786,3837 -35,4584 98
Акцизні збори СА тис. грн. 41,11386 40,62689 0,48397 101
Мито і митні збори СМ тис. грн. 95,93286 88,0325 7,90036 109
Транспортні витрати за базисом постачання СТ тис. грн. 1507,508 1286,617 220,891 117
Вантажно-розвантажувальні витрати СЗР тис. грн. 685,2305 677,1675 8,063 101
Складські витрати ССКЛ тис. грн. 137,0467 338,5829 -201,5362 40
Експедиторські витрати СЕКСПЕД тис. грн.. 219,2744 325,0407 -105,7663 67
Страхові витрати ССТР тис. грн. 54,819 81,25977 -26,44077 67
Інші виграти СІН тис. грн. 137,0467 67,711594 69,33076 202
Отримані результати показали зростання ефективності ЗЕД пов'язано
Згідно проведених розрахунків з Табличкою 3 можна побачити, що ефективність ЗЕД ВАТ "Nadiya" в аналізованому періоді склала 21%, що на 14% більше ніж в базовому році. Це зумовлено тим, що збільшився прибуток від експортно-імпортних операцій на 8223,545 грн. і зниження витрат на експортно-імпортні операції на 7230,483 грн., що становить 11%.
В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 7122,281 грн., що становить 131%. На ріст прибутку вплинуло зниження витрат на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 5125,72 грн., що складає 10%. В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 2234,27 грн., тобто на 4%. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на 5135,41 грн., що становить 11 %. Незначне збільшення поза виробничих витрат, а саме на 9,69 грн. не вплинуло на величину отриманого прибутку від експорту.
Прибуток від імпорту зріс на 1101,264 грн., що становить 15%. Незначне зростання прибутку від імпорту в порівнянні з експортом, пов'язане з зменшенням виручки від імпорту на 1003,499 грн. іпідвищення середньої ціни на 0,541 грн. Кількість імпорту також зменшилась в аналізованому періоді на 204,641 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.
Витрати на імпорт зменшились на 2104,763 грн., що становить у порівнянні з базовим роком 13 %.
Витрати зменшились за рахунок зниження:
ў накладання витрат - 3%,
ў контрактної вартості сировини - 15%.
Накладні витрати зменшились на 3% за рахунок складських, експедиторських, страхових витрат.
В аналізованому періоді транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
4. Закон України "Про господарські товариства".

 
 

Цікаве

Загрузка...