WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення - Курсова робота

Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення - Курсова робота

належать такі права:
o брати участь у розподілі прибутків товариства;
o отримувати частку прибутку товариства у вигляді дивідендів;
o отримувати частку вартості майна товариства у разі його ліквідації. Ця частка має бути пропорційною вартості акцій, які належать акціонерові;
o розпоряджатися акціями: продавати, передавати, відчужувати іншим способом у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства;
o заповідати акції у спадщину;
o купувати додатково випущені акції товариства.
Акціонер несе майнові обов'язки стосовно товариства. Він зобов'язаний оплачувати основні та додаткові акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами товариства. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, визначені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства. У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу, якщо статут товариства не передбачає іншої санкції. При несплаті платежів за акціями протягом трьох місяців після встановленого строку платежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, передбаченому статутом.
Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій.
Акціонери зобов'язані: додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами.
Зовнішньоекономічна діяльність України регулюється законами і нормативними актами, прийнятими Верховною Радою України. Серед них у першу чергу необхідно назвати такі: "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного Інвестування", "Про єдиний митний тариф", "Про захист іноземних інвестицій", "Про власність", "Про господарські товариства".
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", ухвалений 16 квітня 1991 р., закріплює принципи зовнішньоекономічної діяльності, визначає її суб'єктів і види, встановлює основи правового і економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, спеціальні правові режими, юридичну відповідальність. У ньому наведено перелік фізичних і юридичних осіб, що мають право на таку діяльність, а також усіх можливих видів і форм зовнішньоекономічної діяльності. Закон вводить правові основи її державного регулювання, включаючи питання ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. В ньому сформульовані принципи оподатковування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, її митного регулювання і страхування зовнішньоекономічних операцій. У законі визначені спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності, заходи щодо захисту прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України.
Закон України "Про єдиний митний тариф" базується на прийнятих міжнародних нормах, у першу чергу на рекомендаціях і рішеннях ГАТТ. Він спрямований на забезпечення максимальної відповідності нашого законодавства загальноприйнятим у міжнародній практиці принципам і правилам митної справи та являє собою систематизований перелік тарифних ставок, які встановлюються на товари й інші предмети, якщо вони ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.
Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни.
Зовнішньоекономічна діяльність пов'язана з проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 р., зазначено, що: "Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами". Зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб'єктів господарювання за межами України та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в Україні.
Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу.
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "ДОННА"
Оцінку ефективності ВАТ "Донна" здійснюється на основі бухгалтреськогої звітності за 2003-2004 рр. Основні показнки експортно-імпортних операцій Ват "Днонна" пнавдеено в таблиці №2
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ "Nadiya" протягом 2003 - 2004 рр.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
2003р. 2004р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини,
тис. грн. 18960,69 16445,53
2 Акцизні збори, тис. грн. 40,62989 41,11386
3 Мито і митні збори, тис. грн. 88,0325 95,93286
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1286,617 1507,508
5 Вантажно-розвантажувальні витрати. тис. грн. 677,1675 685,2305
6 Складські витрати, тис. грн. 338,5829 137,0467
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 325,0407 219,2744
8 Страхові витрати, тис. грн. 81,25977 54,819
9 Іншівитрати на ЗЕД. тис. грн. 67,71594 137,0467
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 44765,6 39159
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 6771,675 6852,306
12 Ціна імпорту, тис. грн. 13,54384 14,38946
13 Кількість імпорту, тис. грн. 2979,537 2740,922
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис. грн. 1,384963 1,40152
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 85397,22 88502,88
Оцінку ефективності ВАТ "Донна" здійснюємо в такій послідовності:
1) визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році
Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Ситр + Сін (1)
Де Ст - транспорті витрати за базисом постачання, тис. грн.
Сскл. - складські витрати тис.грн.
Секспед. - експедиторські витрати тис. грн.
Ситр. - страхові витрати тис.грн.
Сін - інші витрати на ЗЕД тис.грн.
Сн 2004 = 1507,508+685,2305+137,0467+219,2744+54,819+137,0467=2740,9253
Сн=1286,617+677,1675+338+5829+325,0407+81,25977+67,71594=2776,3837
2) Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
Сзтімп=Ск+Сн+Са+См (2),
Де Ск - контрактна вартість імпортної сировини і матер. Тис. грн.
Сн - накладні витрати тис.грн.
Са - акцизні збори тис.грн.
См - мито і митні збори, тис.грн.
Сзтімп 2004 = 16445,53+2740,9253+41,11386+95,93286=19323,5
Сзтімп 2003 = 18960,69+2776,3837+40,62989+88,0325=21865,734
3) Визначити виручку вді експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРексГ = (3),
де ВРексК - виручка від експорту з аумов надання комерційного кредиту тис.грн.
Ккв - коефіцієнт кредитного впливу. част.од.
ВРексГ 2004 =
ВРексГ 2003 =
4) Визначити виручку імпорту в аналізованому та базисному році.
ВРімп = Уінм *Nымп (4),
Де Уімп - середня ціна імпорту

 
 

Цікаве

Загрузка...