WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу фірми (на прикладі уявної фірми "Силует" - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу фірми (на прикладі уявної фірми "Силует" - Курсова робота

(В) Грн. 380000
2 Обсяг виробництва (N) Шт. 2000
3 Умовно-постійні витрати в с/в продукції (F - 40% від с/в)
- в тому числі на 1 продукції грн.
Грн/од. 152000
76
4 Умовно змінні витрати в с/в продукції (60%від с/в) (V*N)
- в тому числі на 1 продукції Грн.
Грн/од 228000
114
5 Собівартість 1 продукції (B/N) Грн/од. 190
6 Ціна продукції (Ц) Грн. 266
7 Дохід від реалізації продукції (Ц*N) Грн. 532000
8 Прибуток (П max.) Грн. 152000
Nнр.= F/Ц-V , де
F- постійні витрати фірми за період часу;
Ц- вихідна ціна за товар;
V- Змінні витрати на 1 продукції:
Отже, Nнр = 152000/266-14=1000шт.
Наведемографічну інтерпретацію аналізубеззбитковості.
Графік беззбитковості.
Отже, якщо обсяг збуту менший ніж N =1000шт, то фірма матиме збитки, а якщо більше - прибуток.
5. Комунікаційна політика.
В умовах насиченості ринку недостатньо розробити новий товар, встановити на ньогооптимальну ціну івибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги набуває черверта складова комплексу маркетингу - метод просування товару, підяким розуміють сутність маркетингових рішень, пов'язаних із комунікативністю. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримка його збуту, а також створення позетивного іміджу фірми.
До системи маркетингових комунікацій належать:
- реклама; -"паблік-рілейшен";
- персональний продаж; -стимулювання збуту.
Фірма "Силует" планує реалізувати активну рекламну кампанію, оскільки вона є найпопулярнішою і широко використовується складовою системи маркетингових комунікацій.
Проведення рекламної кампанії передбачає:
- визначення цільової аудиторії;
- розроблення комплекції товару;
- вибір засобів розповсюдження реклами;
- створення рекламного звернення.
Ціновою аудиторією для фірми "Силует"є не тільки ділові жінки , як потенціальні покупці, але іособи, якіу впливають на прийняття ними рішень пропокупку(чоловіки, керівники фірм тощо)
Фірмою було прийнято рішення, щодо вибору засобів розповсюдження реклами:
- застосувати газетну рекламу, оскільки цей вид реклами є досить оперативним, характеризується хорошим охопленням місцевої аудиторії та доволі низькою вартістю одного контакту;
- застосовують рекламу на радіо ( в межах регіону);
- реклама на місці продажу ;
- планується впровадити в життя пряму тактову рекламу, якабуде полягати в розсилі каталогів, по спуціально складеному списку, але це вимагає певних фінансових затрат.
Рекламне зверення є центральним елементом цієї реклами. Проте воно вимагає вирішення комплексу питань пов'язаних із творчим процесом. Пошук творчої їдеї рекламного звернення є досить складним процесом. Рекламне звернення має певнуструктуру, яка складається з 3х основних частин: заголовок, основна частина(текст) та довідкова інформація.
Здобувайте успіхів в одязівід "Силует!"
Ну хто Вам сказав, що діловий костюм - це сумний костюм, "правильні" блузи, спідниці?
Фірма "Силует"- це Ваш фантастичний шанс придбати стильнийділовий одяг і відчути впевненість в собі.
Здобувайте успіхів разом з фірмою"Силует"
Рекламне звернення фірми "Силует"
Стимулювання збуту є невід'ємною складовою комунікаційної політики фірми. Фірмою "Силует" планується впровадити різноманітні знижки цін. Проведення різноманітних лотерей, конкурсів також мають сильний стимулюючий ефект. Планується брати участь у галузевих виставках, які організовуються Торгово-промисловою палатою України.Це дасть можливість знайти різних посередників по продажу продукції, знайти нових більш вигідних постачальників сировини, підвищити імідж фірми, тощо.
Отже, уміле поєднання різноманітних заходів стимулювання збуту з іншими складовими системи маркетингових комунікацій дасть змогу створити потужний механізм товаропросування.
Висновок.
Таким чином, в даній курсовій роботі проведено грунтовне дослідження в розрізі комплексу маркетингу для фірми "Силует" . Прийнято ряд управлінських рішень в сфері основних маркетингових політик: товарної, цінової, розповсюдження та стимулювання. Зокрема проведено детальний аналіз ринкових можливостей, результати якого послужили основою рішення про створення приватної фірми "Силует" по пошиттю жіночого одягу, для жінок віком 18-40 років із середнім рівнем доходів.
Розроблена товарна політика включає формування широкого асортименту моделей; створення товарної марки ("Силует"), яка відрізняєтовар фірми від ринкових аналогів; розробку упаковки, яка відіграє як захисну так і інформаційне роль.
Цінова політика фірми орієнтована на збільшення частин ринку та базується на створеній моделі ціноутворення, яка є легкою в заснуванні та розумінні. Фірмою планується формування стратегій цінових переваг у поєднанні із стратегією незаокруглених цін. Це дасть можливість заохочити певну частину на ринку і ефективно реагувати на на зміни в конкурентному серидовищі.
Збутова політика фірми передбачає застосування нульового та однорівневого класів розподілу. Планується створити мережу фірмових магазинів в регіоні, а також реалізовувати колективний принцип розподілу стосовно посередників. Також проведено аналіз згідно якого критичною точкою самоокупності є обсяг в1000шт.
Комунікаційна політика фірми орієнтована на активну рекламну кампанію із розміщенням рекламних звернень у газетних виданнях, на радіо і застосування зовнушньої реклами .Планується у перспективі застосувати елементи прямого маркетингу шляхом розсилки фірмових каталогів із продукцією фірми "Силует".
Отже, концепція маркетингу, як форма виробничо-комерційної діяльності, повинна забеспечити пристосування фірми до умов внутрішнього та зовнішнього ринків, повинна враховувати особливості поточної ситуації. Саме маркетинг може підвищити ефективність функціонування підприємств в ринкових умовах, в умовах жорстокої конкурентноїт боротьби.
Список літератури.
1. Бравнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практичиское пособе. - К.: ВИРА - Р, 1998.-384с.
2. Войчек А.В. Маркетинговий менеджмент : Підручник.- К.: КНЕУ, 1998.-268с.
3. Горновенко С.С. Маркетинг : Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998.-384р.
4. Голубнов Е.П. Маркетинговые исследования.-М.: 1998.-416с.
5. Котлер Ф. Управление маркетингом.-М.: Економика, 1980.-224с.
6. Мороз Л.А., Чухреб Н.І. Маркетинг: навч.посібник.-Л.: 1999.-244с.
7. Проуде В.Р. Маркетинг. - Рига: 1991.-348с.
8. Цигачко Л., Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: 1990.-304с.

 
 

Цікаве

Загрузка...