WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу фірми (на прикладі уявної фірми "Силует" - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу фірми (на прикладі уявної фірми "Силует" - Курсова робота

Міністерство Освіти і науки України
Інститут підприємництва та предспективних технлолгій .
Курсова робота
З дисципліни " маркетинг"
На тему " Розробка комплексу маркетингу фірми "Силует"
Виконала: студентка групи ФЕП-36
ІППТ
Стахів Ярина.
Керівник: Мойсеєнко
Коломия 2001р.
Змімт.
Вступ.
1. Аналізринкових можливостей і вибір цінових сигментів.
2. Розроблення товару.
3. Ціноутворення.
4. Організація збуту продукції.
5. Комунікаційна політика.
Висновок.
Список викорастаної літератури.
ВСТУП.
Ринкрий механізм функціонування економіки ставить нові вимоги до внутрішнього механізму управління підприємством, що має розроблятись як для окремихз елементів, так і для підприємства в цілому, та націнюватися на активізацію люцького фактору, гнучкість і адаптацію до зовнішнього сериловища, що забеспечить підприємству належну ефективність та конкурентноспроможність. Ці питання можуть бути з успіхом вирішені і розробле6ні саме на базі сучасної методології маркетингу.
Маркетинг є ефективним інструментом перебудови підходу господарюючих суб'єктів до управління, переходу від організації на виконуючий ріст виробництва до організацівї на максимальне задоволення паотреб.
Маркетинг - це значно більше ніж просто різновид економічної діяльності і це філософія, яка є основою підприємницьких задумів. Маркетинг - це вид люцьок5ої діяльності спрямованої на задоволення потреб шляхом обміну [5.41] В свою чергу Американська асоціація маркетингу (АМА) гарантує маркетинг як процес планувавння та втілення задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій [2.6] В більш вузькому підприємницбькому змісті, маркетинг це система управління виробничого-збутовогю діяльністю підприємства, спрямованого на отримання підприємницької величини прибутку шляхом врахування і активного впливу на ринкові умови [4.7].
Як свідчить вітчизняня практика застосування засобів маркетингу на підприємствах України все це не6достатньо цілеспрямоване фрегментарне6 і малоефективне в наслідок недостатгьої комплексності маркетингових заходів. На недостатгю ефективність маркетингової діяльності впливає низький рівень уявлення сучасної суті марекетингу, його інстументарію та організаційних форм реалізації. Тому існує нагальна потреба в кваліфікаційному розумінні даного процесу, необхідно принципово оссмислити концепцію маркетингу , адаптувати її до реальних умов, внести в неї якісно нові моменти. Саме6 в цьому полягає актуальність даної курсової роботи .
Метою наукової роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, цін, організації збуту продукціїіметодах її просування.
Основними завданнями роботи є розробка камплексу маркетингових рішень врозрізі "маркетинг-мікс" для конкретного підприємства формування товарної , цінової , збутової та комунікаційної політики.
Теоретичною та методичною основою дослідженгня послужили сучасні наукові праці з пробле6м маркетингу таких науковців як: ф.Котлер, А. Войнак, Дж. Євонс; навчальний посібнок Л.Мороз та періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників та практиків.
1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів.
Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробик повинен його рете6льно проаналізувати . Теперішні ринки є досить насичиними пропозицією різних товарів та послуг. Тому дуже складно виявити незадоволену споживчу потребу, тобто вільну "нішу" на ринку. Кожна людина - це певний індивід, який має свої смаки, уподобання, а отже: свої індивідуальні потреби. Відповідно не6 всі потреби є задоволеними, тому потрібно виявляти ці потреби і ефективно їх задовільняти.
Отже, слід провести детальний аналіз ринку і на основі отриманої інформації прийняти управлінські рішення. Аналіз ринк розпочинають із вторинної інформації, яка міститься у багатьх джерелах. Незважаючи на те, що інформаційний простір в Україні ще не сформовано, але вже сьогодні можна отримати інформацію з таких джерел:
- статистичні довідники "Україна в цифрах" , "Статистичний щорічник України";
- серія довідкових каталогів "Ділова Україна" , " Західна Україна діцлова";
- періодичні видпння "Бізнес", " Галицькі контракти" , " Діло ";
- довідково-інформаційний фонд Торгово-промислової палати України;
- система "Інтернет".
Після аналізу вторинної інформації, було пароведено збір та
обробку первинної інформації за допомогою методу спостереження та опитування. Збір первинних даних потребував ретельної підготовки та великої трудоміскосі. Для здійснення опитування було розроблено анкету, яка містить два типи запитань: відкриті та закриті.
Відкрите запитання надає респондентові можливість відповідати своїми словами. Доні відповіді містять більше інформації,але їх складнішеобробляти.
Закрите запитання містить усі можливі варіанти відповідей і опитування просто вибирає один з них.
В процесі підготовки опитування було визначвено вибірку респондентів. Застосовувався принцип невипадкового відбору за яким опитування особи жіночої статі за всіма віковими категоріями, представники ділових професій. Було опитано 50 чоловік. Але великі вибірки точніші, хоча потребуютьбільше коштів і часу. Обрана кількість респондентів була оптимальною для новостворюваного підприємства, оскільки відповідали необхідним умовам із мінімальними фінансовими витратами.
Наведемо зразок анкети; яку було заповнео обраними кореспондентами.
Чарівні жінки!!!
Фірма "Силует", яка виробляє діловийжіночий одяг та аксесуари, провордить дослідження ринку. Ми будемо вдячні отримати відповідь на наступне запитання, які дадуть можливість врахувати Ваші потреби та побажання:
1. Ваша вікова категорія?
- 18-25 років;
- 26-40 років;
- 41-65 років;
2. Чи потрібен Вам у гардеробі діловий одяг?
- так;
- ні;
3. Яког стилю Ви дотримуєтесь при купівлі ділового костюму?
- консервативного;
- наваторськиї;
- ексклюзивний;
- інший (вкажіть) ...
4.Яким місцям продажу одягу надаєте перевагу?
- магазин;
- ринок;
- інший (вкажіть) ...
5.Яку суму грошей Ви готові заплатити за костюм?
- до 200 грн.;
- до 350 грн.;
- до 500 грн.;
- більше 500 грн.
6. На що Ви перш за все звертаєте увагу при покупці одягу?
- торгова марка;
- якість;
- зовнішній вигляд;
- ціна;
- інший (вкажіть) ...
7. Який гами кольорив надаєте

 
 

Цікаве

Загрузка...