WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність: зміст, цілі, характеристика і завдання - Контрольна робота

Маркетингова діяльність: зміст, цілі, характеристика і завдання - Контрольна робота

їхнього продажу. Основою концепції збуту є акт продажу.
Інформація про покупців. Покупець (з деяким перебільшенням) мало турбується про якість запропонованих товарів, не володіє високим рівнем знань і відноситься до покупки без особливого задоволення. Надалі, концепція базується також на тому, щоб в процесі купівлі товару була можливість подолати гальмуючі фактори покупця і тим самим вплинути на характер його поведінки.
Умови реалізації. Концепція збуту потребує ефективної організації продажу зацікавленими та кваліфікованими співробітниками. Досить часто "співробітники на передньому плані продаж" знаходять підтримку за рахунок реклами, яка дорого коштує і спрямована на споживача, добре продуманих засобів впливу на покупця в процесі розмови при продажу, а також за рахунок наявності широкого діапазону дій щодо визначення цін (спеціальні знижки цін).
В більшості практичних випадків продаж набуває особливого значення на підприємстві тоді, коли внаслідок надвиробництва, загострення конкурентної боротьби або проблем, частково створених фірмою, залишити попередню концепцію її товару або виробництва неможливо.
Фактори успіху. Концепція при конкретних умовах може мати успіх, якщо:
· фірма здатна розробити переконливі методи продажу та демонстрації свого товару і тим самим розсіяти сумніви та гальмуючі мотиви покупців;
· досягненні переваги потребують роз'яснення або пов'язані з певним ризиком;
· потрібно виділити або ж продемонструвати приховані якісні властивості товару.
Джерела небезпеки. Небезпека в досягненні позитивного ефекту з'являється в тих випадках, коли спостерігається надвиробництво в надії на ефективність збуту або виникає негативна дія усної пропаганди, яка спрямована на фірму щодо її методів продажу, або в випадку, коли витрати на продаж непропорційно зростають порівняно з вартістю товару.
КЛАСИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ
Традиційна концепція маркетингу передбачає ефективніше, ніж це роблять конкуренти, визначення потреб, реальної купівельної спроможності покупців і адаптацію до них виробництва.
Інформація про покупців. В центрі цієї концепції знаходяться потреби та запити покупців, а також готовність фірми щодо їх задоволення. При концепції маркетингу необхідно завжди виходити з раціонально керуючих процесів прийняття рішень з метою досягнення найвищої межі корисності.
Проте відомо, що багато факторів, які впливають як на окремих осіб, так і на колективні організаційні рішення, можуть призвести до відхилення від цієї основної тенденції.
Умови реалізації. При реалізації виробничої програми, фірма повинна задовольняти покупців більш ефективно, ніж її конкуренти. Для цього вона повинна провести дослідження поведінки покупців, а саме характер поведінки певних цільових груп, і визначити позицію щодо своєї пропозиції, адекватної ринковим сегментам. Важливими є не тільки "об'єктивні" властивості предмету чи послуг, а й, в першу чергу, ознаки пропозиції, які суб'єктивно сприймаються споживачами. Ідеальне уявлення "інтегрованого маркетингу" можна мати тільки в тому випадку, коли всі відділи, що впливають на діяльність підприємства (розробка, виготовлення та збут), в своїй діяльності керуються задоволенням потреб покупців, як найвищим можливим критерієм.
Факторами успіху маркетингу є:
· відносно високий стандарт життєвого рівня, який відображається на характері попиту та очікувань покупців;
· чітка диференціація потреб та попиту покупців;
· володіння фірмою інструментами дослідження ринку для своєчасного виявлення тенденції та структурних змін в характері попиту покупців;
· готовність та здатність реагувати, відповідати технологічною гнучкістю
· та організаційною пристосованістю на зміни ринку за умови виявлення нової тенденції.
Джерела небезпеки. При використанні цієї концепції джерелом небезпеки може бути її значне перебільшення в момент реалізації. Воно може виникнути внаслідок неправильного розуміння ролі збуту, а саме тоді, коли продавці вважають себе агентами, які передають на фірму інформацію про попит покупців і нехтують своїми обов'язками продавців та компетентних експертів продукції.
СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ.
В соціально-етичній концепції маркетингу мова йде про розширення класичної концепції. Соціально-етична концепція маркетингу передбачає визначення потреб покупців та задоволення їх ефективніше, ніж конкуренти, з урахуванням загальнолюдських суспільних інтересів. Підприємство у своїй маркетинговій діяльності виконує три завдання: враховує суспільні інтереси, задовольняє потреби покупців і збільшує свій прибуток. Його мета - забезпечити добробут окремого споживача і суспільства загалом. Задоволення індивідуальних потреб та бажань клієнтів супроводжується прагненням зберегти та покращити життєвий рівень суспільства.
Інформація про покупців. Основні поняття про клієнтів в цій концепції збігаються з поняттями класичної концепції маркетингу. Але виробникам потрібно розуміти, що з точки зору попиту, виникають суперечності між індивідуальними та колективними інтересами. Вони можуть виникнути в результаті прийняття рішень по різних критеріях короткострокової чи довгострокової, або індивідуальної чи колективної максимізації благ. При цьому виходять з того, що поведінка споживача не обов'язково відповідає його довгостроковим або колективним благам. Тому виробник повинен прагнути до довгострокового та колективного добробуту, враховуючи інтереси суспільства. Соціально-етична поведінка підприємців, яка спрямована на досягнення цієї мети, має як моральну, так і філософську сторони. З цією поведінкою пов'язана впевненість в прояві соціальноїсвідомості, що в подальшому приведе до компенсації витрат споживачами.
Проаналізовані способи здійснення умов успіху та небезпеки традиційної концепції маркетингу є аналогічними і для концепції соціально-етичного маркетингу. Але_необхідно звернути увагу та врахувати наступне:
Умови реалізації. При реалізації цієї концепції в виробничій програмі слід виділити і постійно втілювати в життя заходи, що мають соціальне значення та вплив на навколишнє середовище. Дуже важливим є "внутрішня окупність" таких заходів, завдяки якій співробітники фірми мали б змогу ототожнювати себе з цією концепцією.
Фактори успіху. Факторами успіху є можливість клієнтів виявляти відповідні підприємницькі прагнення для досягнення інтересів покупців, і позитивна реакція суспільства на соціальні досягнення. Для надання фірмі іміджу в цілому необхідна певна критична маса соціально-етичних дій.
Розрізнені ж заходи часто розглядаються з точки зору клієнтів як виправдовуючи, або залишаються поза увагою.
Джерела небезпеки. Значним джерелом небезпеки при використанні цієї концепції в багатьох випадків є зіткнення інтересів клієнтів, суспільства та фірми, яка надає послуги. Для вирішення цієї проблеми приймаються компромісні рішенню, які не завжди задовольняють всіх учасників.
Використана література:
1. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы.- М., 1991.- 151с.
2. Акимова И.М. Промышленный маркетинг.- К., 2000.
3. Акулич М.Л. Основы маркетинга.- М., 1999.
4. Анонін А.А. Маркетинг. Курс лекцій. - Київ: МАУП, 1996.
5. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.: Экономика, 1998.
6. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия.- М.,1999.-804с.
7. Багиев Г.Л. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.- 703с.
8. Галузевий маркетинг /А.Дем'янов, Е Савельєа.- К., 1997.- 176с.
9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - Київ, 1998.
10. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы.- М.: Финстатинформ, 1995.-192с.

 
 

Цікаве

Загрузка...