WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність: зміст, цілі, характеристика і завдання - Контрольна робота

Маркетингова діяльність: зміст, цілі, характеристика і завдання - Контрольна робота

генеральних напрямів діяльності та розробка "портфельної" стратегії. Плани маркетингу розробляються з урахуванням розвитку стратегічного плану по окремих виробництвах (організаційні одиниці, окремі товари та сегменти ринку). Система маркетингового контролю призначена для нагляду за заходами, які здійснюються для досягнення певної мети маркетингу. Існує три види контролю: контроль за виконанням річних планів, контроль за прибутком та стратегічний контроль.
8. Побудова організаційної структури визначається певною стратегією та завданнями. Велике значення має організація маркетингової служби, яка може будуватися на функціональному, географічному, товарному, ринковому або товарно-ринковому принципах.
9. Результатом маркетингових досліджень повинні бути можливі рекомендації, які розробляються на основі ділової інформації, тобто вивчення ринку є не самоціллю, а способом отримання інформації для прийняття ефективних керівних рішень. Всі ці питання будуть надалі більш детально висвітлені в наступних темах.
Концепція маркетингу - це орієнтована на споживача, інтегрована цільова філософія, ідеологія, стратегія та політика діяльності підприємства. Існує п'ять альтернативних концепцій, за якими підприємства здійснюють маркетингову діяльність.
· КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
· КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ
· КОНЦЕПЦІЯ ЗБУТУ
· КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ
· КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ.
Дані концепції базуються на різноманітних передбаченнях, а саме: чому слід віддати перевагу, а також на різному характері поведінки покупця при здійсненні покупки на цільовому ринку підприємства. У зв'язку з цим виникають різного роду висновки щодо реалізації відповідних виробничих програм підприємства. Зовнішні та внутрішні умови для досягнення успіху фірми також відмінні в залежності від концепції. Нарешті, для кожної концепції виникають різноманітні джерела небезпеки, які неодмінно потрібно враховувати.
Щодо довгострокової запланованої стратегії управління підприємством керівництво фірми повинно чітко уявляти висновки, що стосуються проблем реалізації, умов досягнення успіху та можливі джерела небезпеки, виходячи з власних основних принципів. Таким чином, своєчасно можна розпізнати зміни, що відбуваються на полі зору, та перевірити їх на предмет відповідних висновків щодо дій, які здійснюються. При висвітленні даного питання необхідно підкреслити, що для визначення власної загальної позиції підприємства з усіма передбаченими наслідками, доцільно з'ясувати, як за допомогою п'яти вищевказаних основних концепти виникає власна концепція, що побудована на наступних критеріях:
· основні припущення щодо покупців (поведінка покупців при здійсненні покупки);
· висновки щодо практичної реалізації (в виробничій програмі підприємства);
· умови досягнення успіху (внутрішні та зовнішні умови);
· можливі джерела небезпеки.
КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Виробнича, або концепція вдосконалення виробництва передбачає, що покупці надаватимуть перевагу товарам і послугам підприємства завдяки широкій доступності і порівняно низьким цінам. Керівництво підприємства повинно зосередити свої зусилля на вдосконалення виробництва і підвищення ефективності системи розподілу. В даній концепції визначальним фактором орієнтації є виробництво, яке знаходиться центральним серед питань, що розглядаються.
Інформація про покупців: покупець віддає перевагу тим продуктам виробництва, які мають більш низьку вартість і доступні для придбання.
Умови для реалізації. На стадії реалізації необхідно, щоб фірма, яка реалізує товар, в своїй виробничій програмі передбачала високу ступінь охоплення ринку мережею розподілу, а також високу ефективність виробничого процесу. Це дозволяє підтримувати низькі витрати (в розрахунку на одиницю продукції), завдяки чому реалізація продукції буде здійснюватися за низькими цінами.
Фактори успіху. Успіх концепції виробництва в умовах ринкової економіки стає можливим тільки за умови, коли:
· попит перевищує пропозицію (за цієї умови збільшення об'єму пропозиції приймається на ринку без проблем);
· є можливість розширення попиту на ринку шляхом зниження вартості;
· є можливість знизити витрати (в розрахунку на одиницю продукції) шляхом збільшення її об'єму завдяки більш вигідній закупівлі вихідних продуктів чи за рахунок удосконалення технологій та організації виробництва, тобто фірма працює по так званій "дослідній кривій".
Метод засновано на виявленому ще наприкінці 30-х років зв'язку між досвідом, який накопичено в результаті виробництва того чи іншого виду продукції, та сумарними витратами на його виробництво. Цей зв'язок полягає в тому, що для великої компанії чи галузі подвоєння кумулятивного, тобто сумарного за весь минулий період, об'єму виробництва веде до зниження витрат на виробництво одиниці товару (включаючи накладні виробничі витрати, витрати на збут, рекламу, управління та інше) на фіксований процент (як правило на 20-30%).
Джерела небезпеки. При здійсненні цієї концепції небезпека полягає в тому, що в виробничому процесі передбачаються такі темпи росту об'єму виробництва продукції, які при появі сильних конкурентів можуть призвести до втрат виробничих потужностей. Таким чином. зниження ціни повинно здійснитися значно швидше, ніж дозволяє зниження затрат. Дану небезпеку окреме підприємство може звести до мінімуму, якщо, з точки зору низьких витрат, йому вдасться зайняти постійну провідну позицію. Таку стратегію називають лідерством по витратах. Однак, вона пов'язана з ризиком, особливо в тих випадках, коли зникають вищевказані умови досягнення успіху, або перевага покупців переходить від низьких цін і доступності товару до товарів кращої та диференційованої якості.
КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ
Продуктова, або концепція вдосконалення товару передбачає, що покупці надають йому перевагу завдяки кращій якості, враховуючи споживчі властивості. Керівництво підприємства концентрується на досягненні високого рівня якості товару. Центром уваги цієї концепції є товар.
Відомості про покупців: покупець віддає перевагу тим товарам, які характеризуються високою якістю, особливими параметрами або особливою обробкою.
Умови реалізації. Під час реалізації виробничої програми підприємство прагне до виробництва "гарних" товарів, які б постійноудосконалювалися та пропонувалися в достатній кількості варіантів.
Фактори успіху. Для досягнення успіху повинні бути створені наступні умови:
· покупець повинен мати можливість легко визначити відмінність товарів за якостями, параметрами або властивостями;
· покупець готовий сплатити за цю відмінність більше, ніж за дешевий товар;
· відмінність повинна бути достатньою, щоб товар виділявся на фоні продукції конкурента і створювалися вищевказані умови.
Джерела небезпеки. Особлива небезпека може виникнути тоді, коли фірма занадто впевнена в своїх товарах, В цьому випадку ціль фірми щодо якості товару домінує над зовнішньою орієнтацією на потреби та вирішенням проблем покупців.
Небезпека для фірми, що зорієнтована на продукт виробництва, може виникнути також з боку технологічних нововведень. Незважаючи на те, що такі фірми частіше стають провідними щодо технології, яка на сьогоднішній день є домінуючою, ця перевага в конкурентній боротьбі може стати недоліком при розробці альтернативних товарів та технологій для задоволення тієї ж потреби.
КОНЦЕПЦІЯ ЗБУТУ
Торгова, або концепція інтенсифікації комерційних зусиль передбачає, що покупці купуватимуть товари у достатній кількості, якщо постійно докладати певних зусиль для просування товарів на ринку і стимулювання

 
 

Цікаве

Загрузка...