WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу фірми - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу фірми - Курсова робота

одиницю продукції.
Nкз = один. вим.
Ширину каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу. Існує три підходи до розв'язання цієї проблеми:
1) При ексклюзивному розподілі фірма різко обмежує кількість оптових і роздрібних товарів географічному регіоні, використовує один чи два роздрібні магазини у конкретному торговому регіоні, яким надає виняткове право реалізувати свій товар. Вона прагне підтримати свій престижний образ, контроль над каналами збуту і високий прибуток завдяки високій ціні, свідомо орієнтуючись на менший обсяг збуту.
2) При селективному розподілі фірма відбирає кращих посередників із тих, які готові казати свої послуги. Вона намагається поєднувати контроль над каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибуткам. Такий підхід притаманний реалізації значної кількості товарів довготермінового використання.
3) При інтенсивному розподілі фірма використовує численних оптових і роздрібних торговців. Її цілі охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність місця придбання товару для споживання.
4) При виборі каналу розподілу і визначення його довжини і ширини належить урахувати такі основні фактори:
1) споживачів (їх кількість, концентрацію, частоту здійснення покупок, розмір середньої покупки);
2) товар (його вартість, технічну складність, термін зберігання);
3) цілі і ресурси компанії (престижні ціни, пов'язані з ексклюзивним розподілом і вузьким каналом);
4) конкурентів (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції).
5) Оптова торгівля охоплює будь-яку діяльність у сплаві продажу порцій товарів та послуг тим, хто купує їх для подальшого перепродажу або професійного використання.
6) Оптова діяльність може здійснюватись з трьох основних організаційних формах:
1) через оптові підрозділи фірми - виробників;
2) через незалежних оптових посередників;
3) через залежних оптових посередників.
Роздрібна торгівля - це сфера підприємницької діяльності, пов'язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання. Це остання ланка каналів, збуту.
Поза-як покупка в роздріб, як звичайно, невелика, торговці прагнуть збільшити кількість контактів із споживачами, розширюючи для того товарний сортимент і стимулюючи зростання частоти відвідувань магазинів.
Кінцеві споживачі, на відміну від організацій-споживачів, роблять багато незапланованих покупок. Тому роздрібні торговці мають розмішувати товари, що ї купують імпульсивно, там, де проходить багато людей.
Висновок. Отже, ми сформувати ефективний канал розподілу своєї продукції. Ця канал прямого маркетингу, коли збутову діяльність здійснює безпосередньо виробник через свої збутові підрозділи. Фірма використовує канал нульового рівня, який продає свій товар безпосередньо споживачам (через відділ збуту).
Ми використали підхід при визначення ширини каналу. Це ексклюзивний розподіл.
З фірмою співпрацюють незалежні оптові посередники, які беруть на себе право власності на товар, і відповідно ризик його подальшої реалізації. Вони, своєю чергою, поділяються на оптовиків із повним циклом обслуговування (дистреб'ютори, торговці оптом) і оптовиків з обмеженим циклом обслуговування (оптовики-комівояжери, оптовики -організатора).
V. Комунікаційна політика.
В умовах насиченого ринку недостатню розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі більшої ваги набуває складова комплексу маркетингу - методи просування товар, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов'язаних з комунікативністю. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадуванням споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.
Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, створенням ефективних текстів рекламних звернень.
Реклама - це будь-яка платна не особистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар. Реклама - це королева СМК.
"Паблік рілейшинз" - діяльністю спрямована на формування позитивного іміджу фірмі, доброзичливого ставлення до неї та її товару.
Планування рекламної діяльності підприємства потребує прийняття різних рішень.
Розроблення рекламної стратегії передбачає:
1) визначення цільової аудиторії;
2) розроблення концепції товару;
3) вибір засобів розповсюдження реклами;
4) створення рекламного звернення.
Фірма "Мрія" рекламує свій товар на телебаченні, радіомовленні, а також у пресі.
Рекламне звернення є центральним елементом усієї реклами. Комплекс рішень щодо рекламного звернення охоплює широке коло питань, пов'язаних з творчим процесом: пошук ідеї звершення. Мотивові і аргументів, стильове вирішення звернення, написання рекламного тексту, сценарію, його втілення у рекламному ролику.
До заходів стимулювання збуту фірма використовує знижки цін, конкурси, купони. Більшість із них містить чітку пропозицію негайно зробити імпульсну покупку.
Кожне підприємство мусить формувати свій ефективний комплекс маркетингових комунікацій, ураховуючи велику кількість факторів, зокрема характер продукту і тип ринку, стадію життєвого циклу товару, обрану стратегію його просування.
ВИСНОВОК ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
Виконавшикурсову роботу я навчилася навичкам прийняття рішень по всіх чотирьох складових маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції і методах її просування.
Отже, ми розробили товар, а натуральний сік "Мрія", що відрізняється високою якістю від інших товарів-конкурентів, помірною ціною, оригінальністю упаковки та ін.
Організувавши збут продукції по прямих каналах розподілу ми виявили, що виробництво продукції прибутково і вимагає подальшого вдосконалення.
Завдяки рекламі на телебаченні, радіо та пресі наш продукт став широко відомий широкому колу споживачів.
Місія підприємства - це його програмна заява, викладені в типовій формі.
Вона має бути зорієнтована на потреби споживачів і націлювати підприємство на використання найперспективніших маркетингових можливостей. Які відкриваються перед ними.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Мороз А.А., Чухрай Н.І, "Маркетинг", навчальний посібник, збірник вправ (Під наук. Ред. Мороз А.А.) - Львів ДУ "Львівська політехніка", 1999.
2. Кардаш В.Я. "Маркетингова товарна політика" К.: КНЕУ, 1997.
3. Бревнов А.А. Маркетинг малого підприємства"., Київ: Віра: - Р, 1998.
4. "маркетинг" Навчальний посібник. Збірник вправ/ За наук. ред. Мороз А.А. - Львів, 1999.
5. Коршунов В.І., Курбітов К.Е. "маркетингові дослідження ринку", Харків, 1997.
6. "Маркетинг". Принципи і стратегія - Второе издание. Школа бізнесу Стерна Нью-Йоркський університет.
7. Старостіна А.О. "Маркетингові дослідження". Практичний аспект, Н,м, С. Петербург, 1998.
8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з маркетингу. Р.Я.Мойсеєнко. Львів, 1999.
9. Маркетинг: Навчальний посібник: Збірник вправ - Львів: Державний університет, "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект" Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999 - 244 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...