WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка комплексу маркетингу фірми - Курсова робота

Розробка комплексу маркетингу фірми - Курсова робота

25 %
г)поліетилен - 20% 35%
6. Чи відіграє роль фірмове ім'я у вашій прихильності до виробу:
Так - 7%% 70%
Ні - 25% 30%
Заміри і прогнозування попиту слід проводити з урахуванням ще однієї важливої ринкової характеристики - кон'юктури ринку.
Кон'юктура ринку - це економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становище основних фірм конкурентів. Незважаючи на нестійкість кон'юктури конкретних товарних ринків і різноманітність її проявів, певні періоди в розвитку кон'юктури можуть характеризуватись достатньо стійкими співвідношеннями її найважливіших показників і характеристик.
Прогнозуючи ринкову діяльність, підприємство неодмінно повинно проаналізувати і оцінити свій власний потенціал.
У ході такого аналізу необхідно дати відповіді на запитання:
Чи сумісна можливість, яка відкривається на ринку, з місією і цілями фірми?
-Чи має фірма необхідні фінансові ресурси?
-Чи технічний рівень виробництва, гнучкість виробничих ліній дасть можливість перейти на випуск нових товарів?
-Чи має фірма необхідні виробничі чи маркетингові "наз-хау", які дозволять досягнути конкурентних переваг?
-Чи зможе вона організувати виробництво з помірними витратами, що дасть змогу отримати бажаний прибуток?
-Чи має фірма можливість для ефективного розподілу товару?
-Чи дозволить її кадровий потенціал здійснити поставлені завдання?
При позитивному результаті проведеного оцінювання переходять до сегментації ринку, відбору цільових сегментів і позиціонування товару фірми на ринку.
Через політику сегментації ринку, що її проводить фірма, втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу-орієнтація на споживача.
Сегментація ринку - це розподіл споживачів на групи на основі фізиці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.
Сегмент ринку складаються із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір стимулів маркетингу. Правильне виділення ринкового сегмента - половина комерційного успіху: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечує 80% доходів та ПБ фірми.
На основі даних дослідження проводимо сегментування і відбираємо цільові сегменти, з якими фірма буде працювати.
Сегментування можна проводити за різними принципами:
-за географічним принципом;
-за демографічним принципом;
-за соціально-економічними характеристиками споживачів;
-за психологічним принципом.
Наводимо приклад сегментування ринку фірмою, що виробляє різні соки.
В основу сегментування покладено дві характеристики:
- демографічна (вікові категорії)
- соц.-економічна (рівень заходів)
Рівень доходів
Високий
Середній ////////////////////////////// //////////////////////////// //////////////////////////////
Низький
Вікова категорія 18-25 років 26-40 років 41-65 років
Найвигідніші сегменти повинні мати високий рівень поточного збуту, високі темпи зростання, високу норму прибутку, слабку конкуренцію.
Після проведення сегментації ринку і позиці асигнування товару фірмі необхідно детально розробити для свого цільового споживача всі складові комплексу маркетингу (товар, ціну, методи розповсюдження і маркетингові комунікації).
Висновок
Отже, проаналізувавши стан ринку товарів ми виявили, що існує незадоволений попит споживачів на продукцію, а саме на соки, тобто висока необхідність у створенні фірми, яка б задові льняна потреби споживачів, за якістю та доступною ціною. На основі цього створено фірму "Мрія", яка виготовляє високоякісні натуральні соки в асортименті і реалізує продукцію за помірними цінами.
На основі проведеного сигментування ринку фірмою за двома змінними і відбору цільових сегментів, ми виявили, що рівень доходів споживачі є середній, а товар доступний для всіх вікових категорій.
ІІ. Розроблення товару.
Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар.
Важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання штри-козу, розроблення ефективної товарної маки, її офіційна реєстрація. Підкріпляє позиції товару на ринку організація ефективного надані фірмою гарантії, умови поставки тощо.
Розробляючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар із підкріпленням.
Перший рівень відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що й отримає споживач при його використанні.
На другому рівні товар сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями і характеристиками.
Позиції товару на решту можуть бути суттєво підкріплені додатковими послугами і вигодами - це відображає третій рівень товару.
ІІІ рівень
Товару із підкріпленням
Надання кредиту Гарантії Доставка Метод Після проданих обслуговув.
ІІ рівень
Товару у реальному виконанні
Упаковка Зовнішнє оформлення Властивості Якість Товарна марка
І рівень
Товару за задумом
Основна випад. Товару
Фірма "Мрія" займається виготовлення натуральних соків. За своєю характеристикою - це є споживчий товар, або товар широкого вжитку. Тобто це товар повсякденного попиту, який купують часто, без особливих розумів та з мінімальними зусиллями щодо порівняння їх між собою.
Основною вигодою від використання а в даному випадку вживання товару для споживачів є те що натуральний сік "Мрія" є дуже корисним для здоров'я доросли і дітей. Товар характеризується високою якістю, надійністю, неперевершеними смаком та користю, зручною упаковкою та помірною ціною.
Тому позитивні якості товару викликають ряд конкурентів на ринку товарів. Товар є конкурентно спроможним на українському ринку і користується попитом, на закордонному ринку. Другий рівень передбачає розроблення щодо внутрішньої і зовнішньої упаковки товару.
Одним із важливих елем елементів розроблення товару є упаковка, яка в умовах розвинутого ринку стає дедалі дійснішим інструментом маркетингу, складовою іміджу підприємства і предметом новаторського пошуку.
Вартість упаковки в середньому становить 10% ціни товару.
Натуральний сік має три види упаковки: внутрішню, зовнішній і транспортну.
Внутрішньою упаковкою соку є тонкий поліетиленовий пакет.
Зовнішньою упаковкою виступає конструкція, призначена для захистувнутрішньої упаковки, яку знищують при підготовці товару до безпосереднього використання. В даному випадку це є картонна упаковка.
Транспортна упаковка - конструкція, призначена для пакування, зберігання і транспортування.
До упаковки належать також етикетки і укладки. Етикетка містить назву продукту, товарний знак, штрих-коз, вміст товару, рекламні матеріали, інструкції для зберігання і використання. Якщо є необхідність, до упаковки додають укладки - детальні інструкції, як користуватися складною продукцією.
Одним із важливих елементів товарної політики підприємства є рішення щодо використання товарних марок. Товарна марка - це ім'я , назва, символ, малюнок чи їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів чи послуг даного продавця і диференціації їх від товарів конкурентів. Товарний знак - це товарна марка, що зареєстрована у встановленому порядку і має юридичний захист.
Висновок: Отже, товар є першою найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма

 
 

Цікаве

Загрузка...