WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Нормативно-правова база маркетингової діяльності в західноєвропейських країнах - Реферат

Нормативно-правова база маркетингової діяльності в західноєвропейських країнах - Реферат

Міністерство економічних справ Бельгії, однак теле- та радіотранслювання контролюється двома міністерствами культури - для фламандської та валлонської громад. Відповідальність за дотримування вимог добровільного Кодексу країни несе рекламний орган з питань контролю (the Couseil de la Publicitй), який радиться зі спеціальним комітетом, що має назву Журі з рекламної етики (the Jury d'Ethique Publicitaire). Стимулювання збуту. Вимоги бельгійського закону щодо стимулювання збуту зосереджені в окремих статтях (ст. 35 - 39) державного Закону рекламної практики. Забороняються всі пропозиції товарів і послуг, які пов'язують питання преміювання з продуктом, що просувається. Франція Реклама. Французька реклама контролюється пакетом законів і свідомих обмежень. Відповідальність за рекламу на телебаченні і радіо лежить на урядовому органі - Вищій аудіовізуальній раді (the Counsqйil Supйrieur de l'Audiovisuel), яка послуговується Кодексом практики. Рада відповідає за ліцензування та регулювання роботи теле- і радіомовлення країни, і є підзвітною Міністерству культури Франції. Свідомий (добровільний) контроль реклами в інших засобах масової інформації здійснюється Бюро перевірки реклами (the Bureau de Verification de la Publicitй). До його складу залучені представники головних рекламодавців, рекламнихагенцій та засобів масової інформації. Діяльність Бюро грунтується головним чином на вимогах Кодексу Міжнародної торгової палати. Привертає увагу те, що вимоги законів застосовуються до ефірної реклами певних товарів та рекламних методів у цілому. Інші добровільні кодекси: Кодекс прямої поштової реклами Асоціації прямої поштової реклами (Direct Mailing Code) та Кодекс поштового замовлення Асоціації французьких компаній з поштових операцій (Mail Order Code). Стимулювання збуту. Франція послуговується кількома спеціальними законами і декретами щодо стимулювання збуту. Їх мета - не обмежувати діяльність із стимулювання збуту, але забезпечити прозорість цього процесу, оскільки стимулювання не повинно вводити в оману або неналежним чином використовувати споживача. Існує певна заборона преміальних пропозицій. Німеччина Реклама. Реклама контролюється різноманітними громадськими та урядовими установами. Перш за все національним законодавством: Актом про недобросовісну конкуренцію (Unfair Competition Act). Крім того, до відповідного типу законодавства належать: Акт про рекламу медичних препаратів (the Advertising of Medicines Act), Акт про регулювання знижок (the Act governing Discounts), Декрет про подарунки (the Decree on Gifts), Декрет про встановлення поточних цін (the Decree on the Statement of Current Prices), Акт про продукти харчування і предмети щоденного використання (the Act on Foodstuffsand Articles of Daily Use), Декрет про харчове маркірування (the Decree on Food Labelling) тощо. Асоціації виробників або споживачів можуть вдаватися до юридичних дій стосовно порушників названих вище законів. Справи можуть розглядатися в звичайних судах або вирішуватися через торгову асоціацію - Центр боротьби з недобросовісною конкуренцією (the Zentrale zur Bekдmpfung Unlauteren Wettbewerbs).
В країні функціонують дві установи з питань саморегулювання: Німецька рекламна рада (the Deutscher Werberбt), яка має справу з питаннями смаку та благопристойності, та Центр боротьби з недобросовісною конкуренцією, де розглядаються випадки недобросовісною конкуренції, а також такої реклами, яка вводить споживача в оману. Хоча німецька рекламна галузь повністю дотримується Кодексу Міжнародної торгової палати, вона не має адаптованого загального рекламного кодексу. Реклама в Німеччині є предметом деталізованішого законодавства і адаптації офіційного кодексу. Стимулювання збуту. Більшість німецьких законів з питань стимулювання збуту започатковані національним законом про недобросовісну конкуренцію (1909 р.), який містить вигідний запобіжний захід, що забороняє будь-яке "порушення правил доброї поведінки" стосовно конкурентної діяльності. Існують також деякі юридичні обмеження стимулювання збуту:
змагання можна застосовувати лише для привернення уваги до продукту, а не як головний спонукальний стимул для купівлі;
брошури, що роздаються безкоштовно, повинні містити реальний і (або) інструктивний матеріал стосовно продукції фірми;
роздачу маленьких виробів (на зразок кулькових ручок, повітряних кульок тощо) можна вважати явищем законним лише за умови, що ім'я і логотип фірми, що просуває свої вироби, добре відомі і їх важко забути.
Італія Реклама. Італійська реклама регулюється законом і добровільною угодою. Директиві Євросоюзу щодо реклами, що вводить в оману (The EU Misleading Advertising Directive), надано право чинності законом 1992 року, де чітко визначається роль системи саморегулювання. Закон 1992 року регулює рекламу ліків і надає право контролю італійському Інституту саморегулювання в рекламі (Instituto deil Autodisciplina Pubblicitaria). Існує два основних кодекси практики; один поширюється на державне теле- і радіомовлення, другий - призначений для інших видів реклами. Обидва документи підготовлені на основі Кодексу Міжнародної торгової палати. Перший розробило італійське Товариство комерційних заходів (Societа per Azioni Commerciale Iniziative Spettacol), другий - італійський Інститут cаморегулювання в рекламі (Instituto dell Autodisciplina Pabblicitaria), який об'єднує представників засобів масової інформації, рекламних агенцій і рекламодавців. Закон вимагає від рекламодавців бути спроможними наводити достатні докази на всі скарги, а спеціальну увагу необхідно приділяти при послуговуванні окремими словами у рекламному повідомленні. Стимулювання збуту. Італійський Громадянський кодекс (The Italian Civil Code) надає державним установам резервні можливості стосовно стимулювання збуту. Лотереї та змагання вважаються легальними, якщо проводяться громадськими інституціями та на їх користь. Пропозиції на пільгових умовах (для того, щоб бути законними) потребують дозволу Міністерства фінансів. Міністерство також встановлює максимальну величину премій. Резюме Закон і саморегулювання - це засоби, а не самоціль. Ними забезпечуються способи досягнення певних цілей - головним чином шляхом адаптації правил, що спрямовані на створення поведінки або належного контролю за поведінкою. Існує чимало факторів, які впливають на вибір інструментарія регулювання. Єдиної всеохоплюючої відповіді або узагальнення немає. В даному випадку мова йде про збалансований підхід до правового регулювання і саморегулювання в кожній окремій країні.

 
 

Цікаве

Загрузка...