WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стратегічний контролінг - Контрольна робота

Стратегічний контролінг - Контрольна робота

різних факторів на велечини кінцевого результату, розробка заходів по усуненю відхилень, що мали місце, чи які можуть мати місце в майбутньому, розрахунок та доцільність тієї чи іншої комерційної угоди.
Прогнозна
Перспективне планування і координація розвиткук підприємства у майбутньому на основі аналізу та оцінки фактичних результатів діяльності.
Контролінг як система включає в себе 2 основні аспекти (підсистеми): оперативний та стратегічний контролінг.
Оперативний контролінг.
Орієнтація на вннутрішне середовище підприємства.
Мета - забезпечення прибутковості і ліквідності підприємства шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків при співставленні виручки від реалізації і затрат.
Завдання:
Розробка бюджетів, кошторисів
Визначення вузьких або слабких місць для тактичного управління
Визначення всієї сукупності підконтрольних показників у відповідності із встановленими поточними цілями
Порівняльна планових та фактичних показників з метою виявлення причин, винуватців та наслідків відхилень
Аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів
Мотивація і створення систематичної інформації для прийняття поточних управлінських рішень
Стратегічний контролінг
Орієнтація на внутрішнє і зовнішнє середовище.
Мета - проведення антикризової політики, недопущення виникнення банкрутства, досягнення успіху підприємства.
Завдання:
Участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства
Розробка альтернативних стратегій
Визначення критеріїв зовнішніх та внутрішеіх умов, що лежать в основістратегічних планів
Визначення основних підконтрорльних показників у відповідності з встановленими стратегічними цілями.
Порівняння планових і фактичних занчень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винуватців та наслідків даних відхилень.
Аналіз впливу на виконання стратегічних планів
Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій та інвестицій).
6. Фактори, що визначають проблему організації системи контролінгу на підприємстві:
Особливості розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку:
Підлеглість бухгалтерського обліку податковим потребам
Необхідність розробки внутрішньої інформаційної системи на підприємстві
Розробка вінутрішньої звітності
Вибір класифікаційних ознак затрат
Вдосконалення методів обробки інформації
Відсутність механізмів впровадження:
Створення обліковоаналітичної системи як основи для плвнування, контролю, аналізу
Дослідження інформації потоків на підприємстві, формування основного інструментарію функціонування оперативного контролінгу
Соціально-психологічний фактор (страх перед нововведеннями, необхідність додаткового перенавчання персоналу)
Соціально-психологічній фактор
Старх перед нововведеннями, необхідність додаткового перенавчання персоналу.
Керівник на підприємстві повинен чітко знати негативні ситуації, які можкть виникнути при організації контролінгу, а також вміти уникнути їх.
Негативні ситуації Пропозиції
1. Організація за коротуий термін Застосування посталої організація контролінгу
2. Відмова від передачі повноважень Децентралізація відлповідальності таким чином, щоб кожний менеджерніс свою частку відповідальності за рішення поставлених завдань
3. Акцент на короткотермінові завдання Необхідно сформувати довгострокові завдання після чого сформувати короткострокові, які необхідно вирішити для досягнення перспективних завдань
4. Відсутність плану Кожне завдання повинне бути підкріплене графіком виконання, план дає можливість перевірити реалістичність завдання
5. Відсутність уваги до зворотнього зв'язку Кожне завдання менеджера повинне супроводжуватися каналом зворотнього зв'язку, який допомагає контролювати і дає можливість коригування у випадку необхідності
6. Відсутність періодичного навчання Різні зміни та оновлення системи потребують додаткового навчання
Насьогодні в Україні формується 3-х ступенева система нормативного регулювання системи бухгалтерського обліку.
Ступені звітності
Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність. В Україні План ріхунків бухгалтерського обліку.
Різні методичні вказівки і положення (стандарти бухглатерського обліку)
Внутрішні робочі документи підприємства. Розробка документів 3-го ступеня входить у компетенцію керівництва підприємства та передбачає необхідність розробки складу, структури та змісту 2-го рівня внутрішньої звітності підприємства, який дозволив би крім загальних результатів по підприємству у цілому дати інформацію про результати виробничої діяльності окремих груп, видів покупців за центрами відповідальності.
Крім того у склад документів, що формуються у середині підприємства повинна входити інформація про збут продукції, яка орієнтована на споживачів. Ця інформація необхідна для оптимізації виробничих процесів на підприємстві з метою найбільш повного задоволення попиту на продукцію і максимізації швидкості товаропросування та підвищення доходності з іншої сторони.
Вищевикладене визначає взаємозв'язок контролінгу з іншими підрозділами та службами підприємства, зокрема, з службами маркетингу. Внутрішні робочі документи підприємства не повинні протирічити нормативним та законодвавчим актам більш високого порядку.

 
 

Цікаве

Загрузка...