WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оцінка конкурентоспроможності ПП фірма „КВІЛТ” (Курсова) - Реферат

Оцінка конкурентоспроможності ПП фірма „КВІЛТ” (Курсова) - Реферат

підприємства вважають частку ринку, яка йому належить. Значення частки ринку розраховують за такими формулами:
(1)
де - частка ринку і-того підприємства, розрахована за кількістю (загального вартісного) реалізованої продукції;
- відповідно кількість і ціна продукції, реалізованої і-тим підприємствам;
- обсяг продажу і-того підприємства;
- кількість підприємств, які функціонують на цьому ринку.
Вимірювання частки ринку часто пов'язане з проблемою інформаційного забезпечення. На ринках споживчих товарів розвинутих країн ці дані отримують через ділерів і товариства споживачів, причому їхня точність доволі висока завдяки використанню оптичних пристроїв зчитування товарних кодів. В інших сферах таку інформацію можна отримати через маркетингові інформаційні системи.
Розрахунок частки ринку в натуральних вимірниках за умов, що продукція має високий рівень диференціації, а отже, і широкий діапазон цін, слід доповнити визначенням ринкової частки у вартісному виразі. Це дає змогу визначити найпривабливіший для конкурентів ціновий сегмент ринку. Якщо співвідношення дорівнює 1, то організація працює в середньому ціновому сегменті; - більше 1, - в низькому і якщо - менше 1, - у високому.
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства за часткою ринку наведена у табл. 1.
Порівнюючи потенціал ринку з обсягом продажу певного підприємства, вдається визначити ринкові ніші, освоївши які, підприємство може збільшити сферу свого впливу. Водночас потрібно оцінити рівень протидії конкурентів у боротьбі за ринкові ніші. Для такої оцінки переважно використовують показник концентрації ( ), який характеризує рівень концентрації виробництва в галузі та розраховується за такою формулою:
, (2)
де = мах ( ), для всіх і=1-п;
=мах( ), для всіх і=1-(п-1);
=мах( ), для всіх і=1-(п-2);
=мах( , для всіх і=1-(п-3);
- кількість підприємств, які реалізують продукцію заданого асортименту. Цей показник характеризує загальну частку перших (найбільших) підприємств на певному ринку.
Таблиця 1.Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Рівень конкурентоспроможності Критерій оцінки
Високий Частка ринку конкретного підприємства перевищує частку ринку пріоритетного конкурента
Середній Частка ринку конкретного підприємства дорівнює частці ринку пріоритетного конкурента
Низький Частка ринку конкретного підприємства значно нижча, ніж частка ринку пріоритетного конкурента
Індекс Херфіндала розраховується як сума квадратів ринкових часток конкурентів за такою формулою:
, (3)
де - індекс Херфіндала (0< <1);
- частка і-того підприємства в загальному обсязі продажу продукції заданого асортименту.
Індекс Херфіндала збільшується зі зростанням концентрації у галузі, а в умовах чистої монополії =1. У галузі, де діє 100 рівносильних підприємств з рівними частками, = 0,01.
З метою визначення позиції підприємства на ринку застосовують індекс Розенблюта (Ір). Він враховує номер підприємства, отриманий на основі рангування часток від максимуму до мінімуму (і), який розраховується за такою формулою:
. (4)
Описані підходи до оцінювання рівня конкурентноздатності підприємств дозволяють визначити його рівень в певний момент часу. Натомість прогнозування зміни рівня конкурентоспроможності підприємства вважається обов'язковою передумовою успішної діяльності.
Динаміку зміни частки достатньо точно описується математичною залежністю:
, (5)
де F - частка виробника на ринку, частка від одиниці;
t -час, час.один.;
К - показник, що характеризує динаміку процесу заміщення.
, (6)
де В - поточний обсяг продажу даного виробника на ринку, грн..;
- максимально можливий обсяг продажу на даному ринку, грн..
Вирішення даного рівняння записується такою формулою:
, (7)
де b - характеристика ринку, що відображає умови конкуренції, безр.вел.;
е - основа натурального логарифму.
Якщо прийняти, що критерій Е зумовлює рівень конкурентоспроможності підприємства, то рівняння (7) можна записати у такому вигляді
. (9)
На основі запису можна зробити висновок, що між рівнем конкурентоспроможності виробника і його часткою на ринку існує не лінійна, а логарифмічна залежність. Отже, результат у викладі збільшення ринкової частки досягається не прямо пропорційно докладеним зусиллям, а пропорційно ступеневої функції вкладених коштів.
Використовуючи формулу (9) можна визначити, який час необхідний для того, щоб новий конкурентзахопив при поточному рівні його конкурентоспроможності максимально можливу для нього частку на ринку. Наприклад, якщо період буде мати початок в t=0,1 і завершиться при t=0,9, то
.
Такий період називається "періодом характерного зростання", оскільки він залежить для виробника від показника його конкурентоспроможності.
Отже, результати оцінки конкурентоспроможності підприємства за конкурентними перевагами використовують, аналізуючи результати діяльності за певний період і при розробленні наступних конкурентних стратегій.
Аналіз конкурентоспроможності підприємства
Основними покупцями є:
1.Фірма "Юлія" Хорватія.
2.ТЗОВ "Компанія АНГСТРЕМ ТРЕЙДІНГ" Росія.
3. ДДО "Опстанак" Сербія і Чорногорія.
Основними конкурентами
ПП фірми "КВІЛТ" є:
1.Підприємці агрофірми "Прут".
2.Приватні підприємства Західного регіону діяльність яких спрямована на ведення сільськогосподарського підсобного господарства, виробництво, закупівлю, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції, які здійснюють заготівлю в юридичних осіб та від населення сільськогосподарської продукції і сировини, продовольчих товарів та продуктів переробки сільгосппродукції, дикоростучої продукції (грибів, ягід).
Аналіз конкурентоспроможності ПП фірми "КВІЛТ"
ПП фірма "КВІЛТ" в даний час займається експортом сільгосппродукції і дикоростучої продукції.
Фірму можна вважати конкурентоспроможним підприємством, оскільки:
1. Продукція підприємства високоякісна та екологічно чиста що користується попитом закордоном;
2. Добре налагоджені організаційно-управлінський механізм: на підприємстві частково використовуються всі методи управління колективом, важливе значення має метод переконання.
3. Механізм маркетингової діяльності ПП фірми "КВІЛТ" полягає у створенні попиту та одержанні прибутку шляхом максимального задоволення потреб споживачів. Цими питаннями на даному підприємстві займається менеджер. Працівники сфери маркетингу докладають максимум зусиль у сфері збуту і стимулювання - це на в'язання покупки, спроби за будь-яких умов підписати угоду, щоб підприємство працювало і працівники мали заробітну плату.
4. Підприємство довгий час співпрацює з ДДО "Опстанак", що свідчить про надійність підприємства.
Аналіз конкурентоспроможності українського підприємства на світовому ринку
Поняття конкурентоспроможність має універсальне значення і все більше застосовується не тільки стосовно продукції (послуг) у цілому, а й стосовно окремих фірм і навіть країн. Саме підприємство є основним структуроутворюючим елементом економіки держави. Через систему податків, субсидій, кредитів, цін і ін. Конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку дуже важливо оскільки

 
 

Цікаве

Загрузка...