WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття та види товарів - Реферат

Поняття та види товарів - Реферат

сезонна знижка за купівлю товару поза сезоном; та ін.
Базисними умови зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу називаються тому, що встановлюють базис ціни залежно від того, чи включаються витрати на транспортування (та інші витрати) в ціну товару чи ні.
Сьогодні використовується збірник, виданий у 2000 р. під назвою "Інкотермс-2000".
Інкотермс - торгівельні терміни, які позначують міжнародні торгівельні умови, що пов'язані із завантаженням, транспортуванням, розвантаженням і страхуванням товарів. Терміни встановлені Міжнародною торгівельною палатою і точно визначають всі права і обв'язки сторін при заключенні угоди. Кожний термін визначає поділ ризику і відповідальності між покупцем і продавцем, інші умови, серед яких найбільш важливі: забезпечення експортних та імпортних ліцензій, уточнення вмісту і типу договорних документів, визначення строка, вида та умов страхування, упаковки товара, оплата "перевіруючих" операцій та інше.
Інкотермс визначає права, обов'язки та відповідальність експортерів та імпортерів, щодо приведення до ладу платежів за доставлення товарів у міжнародних торгівельних угодах. Принцип поділу відповідальності базується на визначенні для кожного терміна пункта, куди повинен бути доставнений товар от продавця до покупця за рахунок продавця. Зазвичай у цій "критичній точці" обов'язки з подальшого транспортування товара і прийняття на себе витрат і ризику за подальшу доставку переходять від продавця до покупця.
Головна ціль Інкотермс - універсальність і єдинозначення в описі відповідальностей обох сторін торгівельної угоди, а основна задача - визначити ситуацію, при якій вважається , що продавець виконав свої обов'язки так, що товар можна вважати поставленим. Інкотермс вперше опубліковани у 1936 р., остання редакція - 2000р. Включають 13 термінів. Базисні умови постачання носять факультативний характер. При використанні Інкотермс в контрактах слід точно зазначати, за якою редакцією розглядається тлумачення термінів, наприклад: EXW Інкотермс-90 або FCA Інкотермс-2000.
Структура Інкотермс 2000
Група Е
Відправлення EXW - EX Works ( ... named place), Франко завод ( ...назва місця)
Група F
Основне перевезення не оплачено FAS - Free Alongside Ship (... named port of shipment), Франко вдовж борту судна (... назва порта відвантаження)
FCA - Free Carrier (...named place), Франко перевозчик (...назва місця)
FOB - Free On Board (... named port of shipment), Франко борт (... назва порта відвантаження)
Група С
Основне перевезення оплачено CFR - Cost and Freight (... named port of destination), Вартість і фрахт (... назва порта призначення)
CIF - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)., Вартість, страхування і фрахт (...назва порта призначення)
CIP - Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination), Фрахт/перевезення і страхування оплачени до (...назва місця призначення)
CPT - Carriage Paid To (... named place of destination), Фрахт/перевозка оплачени до (...назва місця призначення)
Група D
Прибуття DAF - Delivered At Frontier (... named place), Поставка до кордону(... назва місця поставки)
DDP - Delivered Duty Paid (... named place of destination), Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)
DDU - Delivered Duty Unpaid (... named place of destination), Поставка без сплати мита(... назва місця призначення)
DEQ - Delivered Ex Quay (... named port of destination), Поставка з пристані (... назва порта призначення)
DES - Delivered Ex Ship (... named port of destination), Поставка з судна (... назва порта призначення)
Залежно від ступеня розподілу між продавцем і покупцем зобов'язань щодо поставки товару та відповідальності за ризик пошкодження чи втрати вантажу і пов'язаних із цим витрат усі умови Інкотермс можна поділити на чотири групи:
Група Е регламентує зобов'язання продавця та покупця при здійсненні поставки тільки на умові франко-завод. За цієї умови зобов'язання продавця вважаються виконаними після того, як він представив покупцеві товар на своєму підприємстві. Продавець не відповідає за повантаження товару на наданий покупцем транспортний засіб чи очистку товару від мита на експорт, якщо не обумовлено інше. Покупець бере на себе всі витрати та ризик, пов'язані з перевезенням товару з підприємства продавця до місця призначення. Ця умова передбачає мінімальні зобов'язання для продавця.
Група F містить умови: "Франко-перевізник" - FСА; "Франко - вздовж борту судна" - FAS; "Франко - борт судна" - FОВ.
Відповідно цих умов продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання, після того, як він передав товар перевізнику згідно з інструкціями, отриманими від покупця. Ці умови передбачають, що в обов'язки покупця входить вибір перевізника, укладення з ним договору перевезення. Продавець повідомляє покупцеві про готовність товару до відвантаження, після чого покупець укладає договір перевезення і дає продавцеві інструкції з приводу того, кому, коли і як передати куплений товар.
Група С включає такі умови: "Вартість і фрахт" - СFR; "Вартість, страхування і фрахт" - СІF; "Доставка оплачена до ..." - СРТ; "Доставка та страхування оплачені до ..." - СІР.
За цими умовами, продавець самостійно укладає договір перевезення, оплачує перевезення до вказаного у контракті місця прийому товару покупцем, а також повідомляє покупця про деталі відправлення й очікуваний час прибуття вантажу в узгоджене місце прийняття поставки. За контрактами на С-умовах продавець звільняється від відповідальності та ризику з моменту передачі товару перевізнику у своїй країні, хоч і зазнаєвитрат на доставку товару у країну покупця. Продавець зобов'язаний оплатити перевізнику всю вартість траспор-тування товару незалежно від того, чи фрахт повинен бути оплаченим до повантаження товару чи оплата допускається після його доставки у місце призначення .
Група D передбачає умови: "Поставлено на кордон" - DAF; "Поставлено з борту судна" - DES; "Поставлено з пристані" - DEQ; "Поставлено без сплати мита" - DDU; "Поставлено зі сплатою мита" - DDP.
Контракти на D-умовах можна поділити на дві категорії. До першої належать контракти, укладені на умовах: "Поставлено накордон", "Поставлено з борту судна", "Поставлено з пристані" та "Поставлено без сплати мита".Відповідно до цих умов продавець не очищує товар для імпорту. У другу категорію входить: "Поставлено зі сплатою мита". За цими умовами продавець повинен отримати усі необхідні імпортні ліцензії, а також оплатити мито, митні збори та податки. Умови групи D є найпривабливішими для покупця, оскільки продавець зобов'язаний доставити товар у вказане місце, беручи на себе всі витрати та ризик щодо поставки товару. Тому контракти на D-умовах відносяться до групи "доставкових контрактів", тоді як контракти на С-умовах називаються "відвантажувальними контрактами".
Інкотермс початково завжди призначались для використання в тих випадках, коли товари провались для поставки через національні кордони: таким чином, це міжнародні торгівельні терміни. Однак, Інкотермс на практиці часто включаються до угод для продажу товарів виключно в границях внутрішніх ринків. В таких випадках статті щодо експорту та імпорту стають зайві.
Список літератури
1. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1990. - 796 с.
2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. - 2-е европ. Изд. - М.: СПб.; К.: Изд. Дом "Вильямс", 1999. - 1056 с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1996. - 200 с.
4. Азоев Г.П. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Прогресс, 1997.-248с.
5. Армстронг Г. Маркетинг. Общий курс. - 5-е изд. - М.: Вильямс, 2001 - 608 с.
6. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посіб. - К.: Вища шк., 1994, - 327 с.
7. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. - М.: ОАО "Изд. "экономика", 1999. - 703 с.
8. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. - К.: Основи, 1997. - 390 с.
9. "Incoterms 2000", видання Міжнародної торгівельної палати № 560, вересень 1999 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...