WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стратегічний маркетинг - Контрольна робота

Стратегічний маркетинг - Контрольна робота

послідовника.
Така особлива увага стратегічного маркетингу до стратегії ринкової ніші пояснюється тим, що вона відтворює найголовніший принцип маркетингу - орієнтацію на виявлення і задоволення специфічних потреб споживача.
Незважаючи на те, що стратегія ринкової ніші розглядається під кутом зору різних класифікаційних ознак, вона завжди має однакову сутність: пошук і спрямованість діяльності фірми на специфічні потреби споживачів, які не є об'єктом діяльності інших фірм.
Вибираючи стратегію ринкової ніші, необхідно враховувати такі основні фактори:
" конкуренцію,
" цільовий ринок,
" власні можливості фірми щодо формування конкурентної
переваги,
" особливості позиціонування, тобто представлення товару споживачам.
Обрана ринкова ніша має забезпечувати фірмі:
" прибутковість,
" потенціал росту (ринкова перспективність),
" відповідність ресурсним можливостям фірми,
" низький ризик конкуренції,
" спроможність фірми відстояти свої ринкові позиції в ніші.
Стратегія ринкової ніші є найефективнішою для невеликих фірм, які щойно розпочинають свою діяльність на ринку. Досвід багатьох всесвітньовідомих фірм свідчить, що розпочинали вони ринкову діяльність саме зі стратегії ринкової ніші: Так, фірма "Sоnу" починала з виходу на ринок дешевих портативних радіоприймачів. І тільки закріпивши свої позиції на цьому ринку, фірма перейшла до освоєння інших сегментів ринку.
Стратегія ринкової ніші також дуже часто є базовою атакуючою стратегією челенджерів стосовно ринкового лідера. Залежно від співвідношення темпів зростання фірми-нішера та темпів росту безпосередньо ніші виділяють такі різновиди маркетингових стратегій:
" стратегію підтримання позицій,
" стратегію інтеграції,
" стратегію виходу за межі ніші,
" стратегію лідерства в ніші.
Стратегія підтримання позицій застосовується, якщо темпи зростання і ніші, і нішера зменшуються. У цьому разі фірма не має ні ринкової необхідності розширяти свою діяльність, ні внутрішніх можливостей для розширення. Тому доцільно підтримувати позиції в даній ніші, доки вона не втратить свою ринкову актуальність.
Стратегія інтеграції застосовується, коли темпи росту ніші випереджають темпи росту нішера, тобто фірма-нішер вже невзмозі задовольнити зростаючі потреби ніші за рахунок використання власних можливостей. В цьому разі, ще маючи привілеї позиції нішера, фірма повинна проаналізувати можливість використання різновидів стратегії інтеграції.
Стратегія лідерства в ніші використовується у тому випадку, коли і ніша, і нішер мають тенденцію до прискореного зростання. Тобто ринкові можливості ніші розширюються, і фірма має внутрішні можливості для їх задоволення - вона має всі підстави, щоб стати лідером у ніші.
Стратегія виходу за межі ніші застосовується тоді, коли темпи росту фірми-нішера випереджають темпи росту ніші. Виникає можливість і необхідність виходити в інші сфери бізнесу, використовуючи стратегії росту та диверсифікації. При цьому зовсім не обов'язково залишати діяльність у даній ніші. Нішу не слід залишати доти, доки вона є прибутковою.
II. Практичні завдання.
Задача №1. Розрахунок показників частки ринку та аналіз причин зміни частки ринку конкретної фірми.
Завдання:
1. Для кожної фірми розрахувати:
" Частку ринку у натуральному вимірянні;
" Частку ринку у вартісному вимірянні;
" Частку ринку, який обслуговується;
" Відносну частку ринку;
" Частку ринку відносно трьох найбільших конкурентів;
" Частку ринку відносно лідера.
2. Для фірми-конкурента "Космос" обчислити за даними минулого та звітного років частку ринку у натуральному та вартісному вимірянні, а також рівні охоплення, ексклюзивності, інтенсивності та індекс ціни. Пояснити причини зміни частки ринку та в разі необхідності запропонувати маркетингові заходи щодо стабілізації позицій фірми на ринку.
Характеристики фірм-конкурентів
Шифр Назва фірми Середня ціна, грн. Продажі, тис. шт. В т. ч. на сегментах:
Х
Престиж Y
середній Z
масовий
С Космос 5,5 70 - 20 50
І Інфотех 6 20 - - 20
L Ліонел 6 50 - 30 20
N Норд 8,5 30 10 20 -
P Платон 5 10 - - 10
U Уніка 8 20 10 10 -
Фірма Космос.
Число покупців марки (тис. чол.):
" Мин. рік. - 17,1
" Звіт. рік. - 24,8
Число покупців категорії тис. чол.):
" Мин. рік. - 33,3
" Звіт. рік. - 42,5
Число одиниць марки, що придбані покупцями марки (тис. од.):
" Мин. рік. - 60
" Звіт. рік. - 70
Число одиниць категорії, що придбані покупцями марки (тис. од.):
" Мин. рік. - 85,7
" Звіт. рік. - 117
Число одиниць категорії, що придбані покупцями категорії (тис. од.):
" Мин. рік. - 150
" Звіт. рік. - 200
Ціна марки (грн.):
" Мин. рік. - 5
" Звіт. рік. - 5,5
Середня ціна товарної категорії (грн.):
" Мин. рік. - 6,25
" Звіт. рік. - 6,35
Задача №3. Проведення SWOT-аналізу для конкретної фірми.
Завдання:
Обрати будь-яку конкретну фірму і скласти для неї дві матриці SWOT-аналізу:
" Першу, у якій лише перераховані можливості та загрози у зовнішньому середовищі, сильні або слабкі сторони фірми і проведене їх ранкування за трьохбальною системою (3 - сильний вплив, 2 - середній, 1 - слабкий);
" Другу, де виконане комбінування можливостей та загроз з сильними та слабкими сторонами фірми; на основі цієї матриці необхідно запропонувати основні пріоритети стратегічного розвитку.
Задача №3. Побудова матриці Бостонської консультативної групи (БКГ)
Завдання:
Побудуйте матрицю БКГ, з'ясуйте стратегічні позиції кожної бізнес одиниці та запропонуйте для кожної бізнес-одиниці можливі стратегії.
Стратегічні бізнес-одиниці (СБО) Продажі, тис. грн. на рік Продажі найбільшого конкурента, тис. грн. на рік Річний темп приросту ринку, %
W 140 35 13
X 50 250 16
Y 200 100 8
Z 110 440 5
Задача №4. Побудова матриці"Дженерал Електрик - Мак-Кінсі" (ДЕ - МК)
Завдання:
Побудуйте матрицю "ДЕ - МК" та з'ясуйте стратегічну позицію господарського підрозділу.розробіть для цього підрозділу стратегічні рекомендації.
Продажі в галузі, млн.грн. Продажі фірми, млн.грн. Привабливість галузі Вага Бали Конкурентна позиція Вага Бали
210 70 Інтеграція 0,3 6 Персонал 0,1 6
Цінова елас 0,3 5 НДДКР 0,5 5
Екологія 0,1 7 Розміщення 0,2 6
Місткість 0,3 4 Прибут-ть 0,2 3
Задача №5. побудова матриці Хофера-Шенделя (Х-Ш)
Завдання:
Побудуйте матрицю Х-Ш та з'ясуйте стратегічну позицію господарського підрозділу. Розробіть для цього підрозділу стратегічні рекомендації.
Продажі в галузі, млн.грн. Продажі фірми, млн.грн. Характеристики ринку Конкурентна позиція Вага Бали
600 150 Темп: дуже високий Виробництво 0,3 2
Сегментів: декілька Частка ринку 0,3 1
Зміни: великі Фінанси 0,3 2
Проблема: інж.-тех. заб. НДДКР 0,1 1
Література:
1. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг.- К.; КНЕУ,1998.
2. Дойль П Менеджмент: стратегия и тактика.- СПб,: Питер, 1999.
3. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...