WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформація в системі маркетингу - Реферат

Інформація в системі маркетингу - Реферат

підприємства пов'язаних між собою: планування, ціноутворення продаж, доставка товару та надання послуг, яких потребують реальні чи потенціальні споживачі.
Маркетинг - це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін.
Об'єднує ці всі визначення концептуальне розуміння маркетингу.
Функціональний підхід. Він зумовлює визначення маркетингу з погляду виконуваних фірми маркетингових функцій.
Згідно з таким підходом маркетинг - це:
- функція творчого використання ресурсів фірми для досягнення відповідності між її можливостями і попитом;
- задоволення побажань і потреб людей;
- забезпечення відповідного рівня життя в суспільстві.
Товарний підхід до розумінні маркетингу полягає в тому, щоб розглядати товар з погляду його ринкових проблем та етапів життєвого циклу товару.
Системно-поведінковий підхід репрезентує маркетинг з погляду проблем пов'язаних зі змінами у маркетинговій системі.
Національний підхід. Тут маркетинг - це діяльність пов'язана з найбільш точним визначенням майбутніх потреб покупців, просуванням товарів, їх "нав'язуванням" споживачу.
Управлінський підхід. Тлумачить маркетинг з погляду процесу керування фірмою, яка функціонує в конкретних споживчих умовах.
Узагальнюючим підхід до маркетингу з погляду економічної теорії. Її предметом євідносини між людьми, що виникають у процесах виробництва, обміну, розпорядку і споживання.
Маркетинг як академічна дисципліна вивчає ряд наступних понять:
1. Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити);
2. Сутність, типи та види вимірювання попиту;
3. Товари та послуги;
4. Вартість;
5. Задоволення;
6. Маркетингова комунікація;
7. Маркетинговий розподіл;
8. Ринок.
Потреби - це специфічний стан людини, який виникає внаслідок того що:
- людина це біологічна істота;
- люди є часточками суспільства;
- вони взаємодіють з навколишнім середовищем.
За створеною в 40-х рр.. американським економістом А. Маслоу теорією всі потреби людей можна поділити на дві категорії і п'ять рівнів та розмістити в чіткій послідовності.
Цінності - це важливі і значущі з погляду людин предмети, дії, спосіб життя.
Запити (побажання) - це потреби, які набули специфічної форми відповідно до системи цінностей індивіда.
Попит - це побажання споживача з урахуванням його реальної купівельної спроможності.
Існують такі види попиту:
- негативний;
- - нульовий;
- спадний;
- непостійний (нерегулярний, сезонний);
- повсякденний;
- особливий;
- інформаційний.
Товар - це все що може задовольняти потреби, побажання чи попит і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання чи споживання.
Класифікація товарів:
1. за призначенням;
2. залежно від терміну використання;
3. за способом виготовлення;
4. за рівнем ринкової новизни;
5. залежно від використання і ціни.
Специфічним різновидом товару є послуги. Їх особливості полягають в наступному:
- нематеріальність;
- можлива зміна якості в часі;
- невід'ємність від постачальника;
- неможливість зберігання.
Вартість - це комплексне поняття, яке включає споживчу корисність і вартість споживання.
Споживча корисність - це набір функцій і можливостей товару.
Вартість споживання - це витрати на експлуатацію, обслуговування та ремонт.
Задоволення - це вибір конкретного товару споживачем із сукупності подібних до нього товарів.
Маркетингова комунікація - це комплекс заходів інформаційної діяльності, спрямований на те, щоб переконати споживача шукати і купувати продукт фірми, стимулювати їх купівельну активність.
Маркетинговий розподіл - це узгодження, систематизоване розміщення, доставка та реалізація товарів на конкретному ринку.
Ринок - це механізм, який об'єднує продавців та покупців, які з одного боку, хочуть і спроможні купити товар, а з другого - зацікавлені в продажу товарів і послуг.
Розрізняють ринки:
- продавців;
- покупців;
- чистої конкуренції;
- монополістичної конкуренції;
- олігопольні;
- монопольні;
- товарів, капіталу, робочої сили та цінних паперів;
- вільні та замкнуті;
- закупівель та збуту.
Цільовий ринок - ринок, що його потреби і запити найкраще відповідають можливостям фірми.
Побічний ринок - це ринок, споживачі якого користуються продуктам фірми випадково чи використовують його як альтернативний варіант.
"Зона байдужості" - це ринок, споживачі якого не є прихильниками товару фірми.
Суб'єкти маркетингу - це підприємства, організації чи окремі особи між якими існують маркетингові зв'язки.
Суб'єкти маркетингу є:
- продуценти товарів послуг);
- організація обслуговування;
- оптова і роздрібна торгівля;
- організація та підприємства - споживачів;
- кінцеві споживачі;
- маркетингові фірми та спеціалісти;
- контактні аудиторії;
- засоби масової інформації.
Контрольні питання.
1. Розуміння предмету маркетинг з концептуальної точки зору.
2. Розуміння предмету маркетингу з функціонального підходу.
3. Розуміння предмету маркетинг з товарного, системного-поведінкового, національного, управлінського підходів і з погляду економічної теорії.
4. Що собою представляє маркетингова тріада?
5. Сутність, типи та види вимірювання попиту.
6. Товари і послуги з точки зору маркетингу.
7. Що таке вартість, задоволення, маркетингова комунікація. Маркетинговий розподіл.
8. Ринок і його види.
9. Хто є суб'єктами маркетингу.

 
 

Цікаве

Загрузка...