WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту - Реферат

Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту - Реферат


Контрольна робота на тему :
Діагностична модель служби управління персоналом
Барков Іван
Вибирається служба управління персоналом "Manager". Юридична форма - Товариство. Форма власності - приватна. Характер виробництва - виробництво послуг. Наше підприємство займається наступними видами діяльності: Розробка комплексних рекламних компаній, пошук робочих місць,проведення презентацій, навчання кадрів. Підприємство з точки зору технології є малосерійним. Дане підприємство використовує наступні види ресурсів:
" Матеріальні (Обладнання, транспорт, енергоносії, витратні матеріали, )
" Інформаційні (Про клієнта, про конкурентів, про ціни на послуги, про появу нових послуг в цій сфері діяльності, ринок труда)
" Трудові (Персонал фірми)
" Фінансові ( Рахунок в банку, кредит)
2. Необхідна чисельність управлінського персоналу є наступною:
" 4 топ-менеджера
" 11 менеджерів середньої ланки
Загальна чисельність працюючих - 95 чоловік.
3. Принципи розподілу праці: на основі функціональної і професійної приналежності.
4. При представленні підприємства як систему доводиться розглядати, спочатку технічну і соціальну частини окремо.
" Технічна система нашої організації включає в себе: обладнання, капітал, будівля, транспорт, джерела інформації.
" Соціальна система представлена персоналом фірми, всією безліччю соціальних відносин, комунікацій, як між клієнтом і персоналом, так і досвідом в спілкуванні.
Взаємодії соціальною і матеріально-речовинною системами відбувається на основі внутрішніх потреб організації, направлених на рішення поставлених задач.
5. Спроба проаналізувати зовнішні чинники впливу на організацію виглядає таким чином:
Чинники впливу.
" Стан економіки
" Політична обстановка
" Міжнародні події
" Екологічні чинники
" НТП
" Соціокультурні чинники
" Кліматичні
Під складністю зовнішньої середи розуміється число чинників на які організація зобов'язана реагувати, а так само рівень мінливості кожного чинника. На наш погляд складність зовнішньої середи не високий, тому що число чинників зовнішньої середи відносно не велике і їх варіативність можна приблизно прогнозувати.
Рухливість середи - це швидкість з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Ми вважаємо, що як і складність, рухливість зовнішньої середи нашої фірми невисока. Одні з найбільш динамічних чинників, які ми розглядаємо є НТП і конкуренти.
" Конкуренти - цей чинник один з найбільш динамічно що міняються, але швидкість його зміни (рухливість) не настільки висока, що б надавати на нашу організацію глобальний вплив.
" НТП - Швидкість зміни НТП примушує більшість структур нашої організації стежити і адекватно реагувати на новинки що з'являються внаслідок прогресу.
Невизначеність зовнішньої середи - низька, тому що ми маємо всього лише три чинники невизначеність яких відносна висока і перераховується в порядку збільшення невизначеності. Це:
" Клієнти.
" Конкуренти.
Взаємозв'язаність чинників зовнішньої середи - це рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інший чинник. Взаємозв'язаність чинників зовнішньої середи, нашої організації, низька тому, що лише два чинники зовнішньої середи можуть вплинути серйозний чином на всі інші чинники і відповідно на діяльність фірми. Це:
" Група економічних чинників
" Група політичних чинників.
6. Опис системи контролю в даній фірмі виглядає таким чином:
" Створена системи планування співробітниками своєї роботи на тиждень, в письмовому вигляді і надання звіту керівництву.
" Контролюється своєчасне виконання працівниками поставлених задач.
Мотивування працівників і стимулювання їх діяльності ведеться по нижчеприведений схемі:
" Преміювання працівників виробничих відділів у разі виконання отриманого завдання дострокове, при відповідній завданню якості.
" При вдалому проходженні замовлення преміювання всіх співробітників що брали участь в роботі над замовленням.
" Матеріальне покарання за порушення виробничої дисципліни.
" Матеріальне покарання співробітників виробничих відділів за неякісне або невчасне виконання дорученої роботи.
" Матеріальне покарання (аж до звільнення) за халатне відношення до власної роботи.
" Введення матеріальної відповідальності за псування мат. цінностей що належать фірмі. Характеристики що пред'являються до персоналу, приводяться в даній таблиці:
Планові Непланові
- Професіоналізм - Професіоналізм
- Нестандартність мислення - Комунікабельність
- Відповідальність - Відповідальність
- Здатність працювати в колективі - Виконавливість
- Цілеспрямованість
Стилі керівництва.
Середня ланка менеджерів має ліберальний стиль управління, вища ж ланка - демократичний стиль управління.
Лідерскі якості.
У середньої ланки менеджерів лідерскі якості повинні бути яскраво виражені, особливо у виробничій сфері: вони повинні уміти організувати навколо себе колектив. У вищої ланки менеджерів - не обов'язково. Але обов'язкова упевненість в собі.
7. Далі описується процедура прийняття управлінського рішення на рівні топ-менеджерів нашої фірми.
" Спосіб розробки рішення - мозговий штурм.
" Щотижневі короткочасні планерки
" Обов'язкові щомісячні зустрічі для розробки стратегічних планів фірми.
Внаслідок роботи по виробленню рішень ми отримуємо наступні види управлінських рішень: Накази і рекомендації.
Зміст
" Наказів:
Чітко сформульоване рішення, розраховане на конкретний підрозділ, що підлягає обов'язковому виконанню.
" Рекомендацій
Деяке управлінське рішення, направлене на конкретний підрозділ, рекомендаційного характеру, несуче в собі інформацію до роздуму і вироблене для поліпшення роботи установи.
8. Місія нашої організації складається в підвищенні рівня якості праці кадрів . Наша організація внаслідок своєї структурної побудови є одним з соціальних інститутів. Ми здійснюємо комунікаційну функцію в суспільстві, сприяючи підвищенню якості праці, що пропонується , а так само ми є роботодавцями, що саме по собі важливе.
Філософія організації.
Ми носії культури. А того які ми самі залежить те, що ми робимо. Тому співробітники фірми постійно (в міру можливості) повинні старатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку особистих культурних переваг. Необхідно бути ввічливим з всіма абсолютно. Працівники повинні добре виглядати, відповідно до рекомендацій стилістів фірми. У фірмі розроблені корпоративні стандарти на документообіг всередині організації. Керівництво розробляє програму по формуванню корпоративної лояльності. Наприклад спільне святкування різних дат, свят і Днів народжень. Керівництво повинне бути зразковим прикладом для своїх підлеглих. Керівництву необхідно з розумінням відноситься до помилок або недбалостей своїхпідлеглих.
Наприклад, категорично не карати за спізнення на роботу, а попередити, можливо декілька разів. Фірма піклується про здоров'я своїх співробітників і тому періодично орендується спортивний зал для співробітників. На наш погляд вплив внутрішньої культури, спілкування всередині нашої фірми веде до поліпшення, а головне до прискорення виконання роботи. Завдяки неформальному відношенню до роботи і підтримки такого відношення, у співробітників повинно сформуватися уявлення про роботу над спільною справою, взаємодопомогу, взаємовиручку і злагодженість в роботі. Задоволення від роботи в колективі для кожного працівника принесе очевидні плоди і послужить позитивною стороною в розвитку і поточній роботі.
9. Щоб визначити стратегію нашої фірми треба визначити слабі і сильні її сторони.
" Сильні сторони:
" повний комплекс що надаються клієнту
" високий творчий потенціал
" професіоналізм
здатність швидкого реагування на появу нових технологій в сфері рекламного ринку і уміння творче використати новинки що з'являються в результаті Н.Т.П. на благо клієнтів.
Слабі сторони:
На початковому етапі існує проблема замін фахівців людьми фірми, це відбувається завдяки малій кількості колективу і пов'язане з економічними труднощами на етапі становлення організації. Отже доводиться наймати людей з поза.
Перспективні напрями:
" вихід на регіони
" розробка know-how
" розширення переліку послуг
Можливі загрози у зовнішній середі:
" зміна політичної ситуації в країні, і, як наслідок, порушення економічного балансу системи.
" глобальний екологічний катаклізм
" невиконання зобов'язань з боку клієнтів
" несумлінна конкуренція
Декілька ефективних заходів щодо досягнення поставлених цілей.
" бездоганне виконання своїх обов'язків працівниками фірми
" створення позитивного образу фірми в очах громадськості
" участь в суспільних акціях пов'язаних з шоу і рекламним бізнесом

 
 

Цікаве

Загрузка...