WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій - Реферат

Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій - Реферат

Пізнавальні потреби взаємопов'язані з потребою у сенсі життя. Найвищим рівнем духовного пізнання є визначення людської сутності і свого призначення у житті. Ця потреба мотивує всю систему діяльності людини і виступає орієнтиром в роботі з управління якістю праці. У відповідності з потребою у сенсі життя в людини формується прагнення співвідносити свої особисті цінності з різними рівнями колективних та загальнолюдських норм і цінностей. При цьому духовні здібності людини виражаються в умінні не тільки зрозуміти, але й правильно оцінити вчинки інших людей та ефективно взаємодіяти з ними в процесі синергетичної діяльності. В цьому розумінні духовні здібності є інтегративним проявом властивостей інтелектуальної сфери людини.

Естетичні потреби виражають духовну спрямованість людини, якість її внутрішнього світу. Духовно розвинена особистість завжди буде намагатись удосконалити як саму себе, так і якість своєї праці, якість життя в цілому.

Під впливом духовних потреб здійснюється мотивація саморегульованої діяльності, яка завдяки розвиненій інтелектуальній сфері має усвідомлений характер. Реалізуючи можливості планування і організації своєї поведінки, людина змінює направленість своїх дій. її діяльність набуває активного творчого характеру і направлена на дослідження інноваційних методів забезпечення якості продукції.

Велике значення для якісної праці має усвідомлення її змісту та відповідальність за результати. Тому усвідомлення цінності якості своєї праці є регулятором синергетичної діяльності, яка проявляється у високій творчій активності та діловій співпраці. При цьому в свідомості людини якість праці виступають як особиста ціннісна орієнтація.

Усвідомлена діяльність по забезпеченню якості основана на знаннях, переконаннях і духовних цінностях людини. Переконання є результатом самосвідомості і відображають рівень інтелектуального розвитку. Тому свідомість повинна постійно збагачуватись через навчання, яке формує усвідомлені потреби та змінює ставлення людини до праці. На цій основі відбувається оцінка інтелектуальних знань, формуються особисті переконання з урахуванням духовних цінностей, утворюються поведінкові стереотипи, що задають загальну направленість синергетичної діяльності.

Таким чином у свідомості формується цільова спрямованість духовних зусиль, які визначають програму діяльності. Програма діяльності містить набір дій, спрямованих на підвищення якості праці новими методами, і базується на духовних цінностях, емоційних контактах і соціальній взаємодії.

Результатом високої якості праці в умовах синергетичної діяльності при освоєнні і впровадженні нових технологій є:

- технологічна система та її елементи, в результаті чого створюються нові види технологічного обладнання, вимірювальної техніки, механізмів;

- продукція різних видів промисловості;

- інтелектуальний продукт, тобто новий метод або спосіб розробки технології, науковий продукт (наукова концепція створення системи забезпечення якості, методика розрахунку ефективності впровадження нової техніки тощо), інші нематеріальні продукти.

Духовні відносини покладені в основу концепції охорони навколишнього середовища і забезпечують випуск екологічно чистої, безпечної продукції із застосуванням маловідходних та безвідходних технологій. Вони є основою для створення нової системи цінностей у природоохоронній діяльності. Згадана проблема може бути вирішена за умови високого професіоналізму і духовності працівників. У зв'язку з цим необхідним є впровадження екологічного навчання, яке розвиває відчуття відповідальності за якість природного середовища.

Стан природного середовища багато в чому впливає на якість трудового потенціалу. По-перше, він визначає рівень фізичного здоров'я людини, яке характеризує її працездатність і ступінь активності у трудовій діяльності. По-друге, впливає на рівень духовного здоров'я, яке виражається у душевному комфорті, психологічній рівновазі, емоційній стабільності. При позитивності цих станів у людини виникає бажання творити, пізнавати нові технічні процеси і методи праці, якісно працювати.

Духовність формує високі моральні цінності стосовно якості праці. За рахунок безперервного процесу удосконалення людина виховує в собі нові професійні, інтелектуальні, духовні якості, підвищує загальний рівень свого розвитку. При цьому формується нова система духовних і соціальних цінностей, що характеризує якісно новий тип працівника, для якого якість праці є важливою соціально-економічною категорією.

Таким чином, існує соціальний кругообіг якості в процесі виробництва продукції: внаслідок підвищення якості трудового потенціалу зростає якість праці і, як наслідок, якість продукції. Якісний ріст виробничих показників сприяє підвищенню якості життя і удосконаленню трудового потенціалу. Із цього випливає, що в процесі управління якістю праці центральною ланкою є людина та система її взаємовідносин.

В цілому, вивчення синергетичної діяльності працівників, яка розкриває особливості побудови соціальної взаємодії в умовах освоєння нових технологій, дає підстави зробити такі висновки:

- техніка і технологія є базовим фактором формування якості праці, які у сукупності визначають рівень якості продукції;

- на основі принципів синергетичної діяльності здійснюється самоорганізація трудових колективів, досягаються високі якісні результати праці;

- застосування положень структури синергетичної діяльності передбачає формування нової системи діяльності, яка заснована на духовному зв 'язку працівників;

- установлено наявність значного впливу інтелектуальних, духовних і творчих здібностей працівників на якісні результати праці;

- оскільки розвиток людського потенціалу не має обмежень, то завдяки впровадженню нових ідей, зумовлених професійною і творчою роботою працівників, стає можливим удосконалювати існуючі техніко-економічні параметри продукції, підвищувати її якість і новизну;

- визначено творчість активним елементом синергетичної діяльності, що пов'язаний з реалізацією духовного потенціалу працівників.

На основі викладених вище висновків пропонується здійснювати управління якістю праці засобами інтелектуального і творчого удосконалення працівників. Такий підхід до управління якістю праці вимагає подальшого дослідження питань внутрішньої самоорганізації діяльності, основних фактори синергетичної взаємодії.

Література

1. АгеевВ. С Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические проблемы. - Μ.: Изд-во МГУ, 1990. - 185 с.

2. Василькова В.В. Порядок и хаос β развитии социальных систем (Синергетика и теория социальной самоорганизации). - СПб.: Лань; 1999. - 480 с.

3. Генкин Б.М. Синергетические аспекты моделей экономического поведения // Учёные записки секции экономики международной академии наук высшей школы, 1998. -Вып. 4. - С. 124-131.

4. Гришина П. В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. -Л.: Лениздат,1990. - С. 6- 81.

5. Князева Е.Н., Курдюмов СП Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным //Вопросы философии. - 1992. -№ 12. - С. 3-7.

6. Таранич А. В. Синергетические принципы в управлении маркетинговым персоналом фирмы // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала: Сб. науч. тр. - Т. 4, ч. 1. -Донецк, 2003. -С. 282-289.

7. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. - М.: Логос, 1996. -382 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...