WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Становлення глобального менеджменту - Реферат

Становлення глобального менеджменту - Реферат

Після входження ЛПЗ до складу концерну СКФ було здійснено чимало управлінських змін. Насамперед це стосувалося організаційної структури управління заводу, а також створення представництва концерну в Україні (Київ), які представлені відповідно на рис. 14.4 і 14.5.

Рис. 14.4. Організаційна структураСП "СКФ—ЛПЗ"

Рис. 14.5. Організаційна структура представництва СКФ в Україні

Нова структура управління будувалась на основі сучасних міжнародних підходів. Зокрема, при визначенні кількості управлінського персоналу використовувалась відома формула Стюарта Розенкранца:

,

де Ч — чисельність управлінського персоналу;

n — кількість управлінських функцій (робіт);

і — порядковий номер управлінської функції;

mi — середня кількість операцій кожної управлінської функції, які використовуються протягом року;

ti — середній час виконання операції у функції mi;

T — річний фонд робочого часу працівника;

Kпрч — коефіцієнт планового розподілу часу;

Kфрч — коефіцієнт фактичного розподілу часу;

tg — час на додаткові роботи, які неможливо врахувати в планових розрахунках.

Застосування зазначених розрахунків привело до раціоналізації та ущільнення робочого дня невиробничих працівників, чисельність яких було скорочено на 800 осіб. Оскільки таке рішення спиралось на ретельну підготовку і сприяло розвитку заводу, воно не спричинило серйозних ускладнень.

На заводі використовується чимало управлінських інститутів, розроблених і всебічно апробованих у СКФ. Один з них — систематичне щорічне обстеження стилю керівництва менеджерів за так званою 100-бальною шкалою. Ця шкала ґрунтується на заповненні анкети підлеглими і визначенні ними оцінок по десяти запитаннях у межах від 1 до 10:

1. Я можу сказати моєму менеджеру те, що думаю.

2. Мій менеджер каже мені, що очікується від моєї роботи.

3. Фаворитизм не є проблемою в нашій робочій групі.

4. Мій менеджер визнає мої здібності і професійний потенціал.

5. Мого менеджера хвилюють мої турботи.

6. Мій менеджер цікавиться моїми ідеями щодо роботи.

7. Мій менеджер відзначає добре виконану мною роботу.

8. Мій менеджер ставиться до мене з повагою.

9. Мій менеджер тримає мене в курсі подій.

10. Мій менеджер не втручається в процес моєї роботи.

Далі наводиться типовий приклад одного з останніх опитувань підлеглих менеджера "А" (прізвище не вказано з етичних міркувань), результати якого свідчать про досить високий рівень керівництва на ЛПЗ, оскільки загальна середня оцінка становить 90,0 балів.

Сер.

9,4

8,6

9,2

8,8

8,9

8,8

8,9

9,4

8,6

9,4

Мін.

7

5

7

5

7

5

7

8

5

8

Макс.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Після входження ЛПЗ до складу СКФ відбулись докорінні зміни на підприємстві. Продукція має стабільний збут як у країнах СНД, так і за кордоном. Люди стали дисциплінованими, регулярно отримують пристойну зарплату. Повністю змінилась організація виробництва на основі утворення наскрізних бригад. До бригади надходять заготовки, і вона виконує повний технологічний цикл: токарну обробку, шліфування, складання підшипників. Уся бригада отримує гроші за кінцевий результат своєї роботи — підшипники, які дільниця передала на склад. Таким чином, виключені ситуації, що траплялись раніше, коли верстатники свої операції виконували, а складальники не могли зібрати підшипник через відсутність ролика чи сепаратора. Запроваджено чітку систему мотивації персоналу, яка включає такі форми:

 • основна заробітна плата;

 • матеріальне заохочення за трудові досягнення;

 • матеріальне заохочення за результати діяльності підрозділу, заводу, компанії;

 • участь у прибутках підприємства шляхом придбання акцій за пільговою ціною;

 • соціальні стимули.

Отримали розвиток такі соціальні програми, як спортивна і культурно-масова робота, система громадського харчування, медичне страхування. Місцевим органам влади було передано гуртожиток для молоді, дошкільні і шкільні заклади, тепличне господарство, радгосп. Завод розпочав будівництво житла і надання безвідсоткових позичок працівникам для купівлі квартир. Натомість здійснюється матеріальна підтримка заходів, спрямованих на зміцнення духу "великої сім'ї СКФ".

Використана література

 1. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 360 с.

 2. Будзан Б. Глобалізація: новий виклик менеджменту України // Дзеркало тижня. — 2002. — 3 серп.

 3. ГаврилишинБ. Дороговкази в майбутнє. — 2-е вид. — К.: Наук. думка, 1990. — 208 с.

 4. Гіл, Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 856 с.

 5. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

 6. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1994. — С. 538—582.

 7. Кантер Р. Рубежи менеджмента (Книга о современной культуре управления): Пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1999. — С. 261—293.

 8. Коллинз Дж. От хорошего к великому: Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — 285 с.

 9. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — С. 569—615.

 10. Менеджмент: Пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1999. — С. 388—396.

 11. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Пер. с англ. — М., 1995. — 356 с.

 12. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — С. 221—244.

 13. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др.; Под ред. Ю. Н. Пахомова. — К.: Наук. думка, 2002. — С. 572—611.

 14. Хэнди Ч. Время безрассудства: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.

 15. Mastering Globalization Business. — London: Financial Times — Pitman Publishing, 1999. — 367 p.

 16. ParkerB. Globalization and Business Practice: Managing Across Boundaries. — London: SAGE Publications Ltd, 1998. — 655 p.

 17. Заграва Ернест Глобалізація і нація.- К.: Фенікс, 2002.- 64с.

 18. Стігліц Джозеф Глобалізація та її тягар.- К: КМ Академія, 2003.- 252с.

 19. Глобалізація, Европейський Союз та Україна.- Жовква: , 2000.- 277с.

 20. Гелд Дейвід, Мак-Грю Ентоні Глобалізація/антиглобалізація.- К: К.І.С., 2004.- 180с.

 21. Соколенко, Станіслав Іванович Глобалізація і економіка України.- К.: Логос, 1999.- 568с.- 10.50

 22. Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика.- Луганськ: Альма матер, 2002.- 664с.

 23. Колодко Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн.- К.: Основні цінності, 2002.- 248с.

 24. Шейко Василь Миколайович Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.).- Харків: Основа, 2001.- 520с.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...