WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Реферат

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Реферат

 • державний сектор — 20 % ВНП;

 • мета уряду — ефективне використання переважної кількості ресурсів країни;

 • планування в 40—50-ті роки: регламентація використання ресурсів;

 • планування в 60—70-ті роки: індикативний план як форма координації державного і приватного секторів;

 • стратегічне планування в 80—90-ті роки;

 • два типи державних підприємств:

а) ринкового типу, що конкурують на ринку і втручання держави в їх діяльність незначне;

б) монополісти, яких підтримує держава;

 • пріоритети п'ятирічних планів: економічне зростання, цінова стабілізація, баланс у зовнішньоекономічних розрахунках, належна зайнятість, підтримка пріоритетних галузей промисловості і національних проектів;

 • органи планування: секретаріат (20 осіб), комісаріат (150 фахівців).

4. Досвід Німеччини: влада і кодекси:

 • довіра влади у керівництві трудовою діяльністю;

 • авторитаризм — функція лідерства;

 • турбота менеджерів про підлеглих;

 • закон про залучення робітників до управління підприємствами (1951 р.);

 • утворення виробничих рад: вибори через 4 роки; проводять свої засідання в робочий час;

 • включення представників трудового колективу (трудових директорів) до складу виконавчого комітету, в яких вони представляють інтереси працівників і одночасно приймають рішення в інтересах усього підприємства.

5. Австралія:

 • вплив на менеджмент моральних аспектів;

 • наголос на політичні і соціальні цінності досягнення;

 • сприйняття ризику.

6. Італія:

 • дії у середовищі з низькими ризиками;

 • конкурентоспроможність італійських менеджерів;

 • схильність до групового прийняття рішень.

7. Австрія:

 • наголос на самореалізацію у керівництві;

 • висока цінність незалежності і конкурентоспроможності;

 • прагнення уникнути ризиків.

8. Великобританія:

 • висока цінність безпечності, винахідливості, адаптивності, логіки;

 • індивідуалізм вважається найвищою цінністю.

Оскільки полярними є американська та японська школи менеджменту, розглянемо їх детальніше, порівнюючи особливості реалізації основних функцій. Результати цього порівняння наведено в табл. 1.6.

Як видно з табл. 1.6, склад функцій американської та японської шкіл менеджменту збігається. Однак у кожній з них існують суттєві відмінності. Скажімо, у плануванні японська школа дотримується довгострокової орієнтації, а американська — короткострокової. Тому критерієм успіху японської міжнародної корпорації є частка світового ринку, а американської корпорації — прибуток, дивіденди чи ціна акції.

Таблиця 1.6

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНСЬКОГО ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ПІДХОДІВ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ

Японський менеджмент

Американський менеджмент

Планування

 1. Довгострокова орієнтація

 1. Переважно короткострокова орієнтація

 1. Колективне прийняття рішень (по колу) з консенсусом

 1. Індивідуальне прийняття рішень

 1. Залучення багатьох людей до підготовки і прийняття рішень

 1. Залучення небагатьох людей до прийняття рішень і "продаж" рішення особам з іншими цінностями

 1. Потік рішень формується знизу нагору і назад

 1. Потоки рішень утворюються нагорі і рухаються вниз

 1. Повільне прийняття рішень і швидка їх реалізація

 1. Швидке прийняття рішень, повільна їх реалізація, яка потребує компромісу, частого узгодження рішень у субординації

Організація

 1. Колективна відповідальність і звітність

 1. Індивідуальна відповідальність

 1. Нечіткість відповідальності за рішення

 1. Зрозумілість і конкретність відповідальності за рішення

 1. Неформальні організаційні структури

 1. Формальні бюрократичні організаційні структури

 1. Добре відома загальна організаційна культура і філософія; відчуття конкуренції з іншими компаніями

 1. Брак загальної організаційної культури, ідентифікація більше професії, ніж компанії

Укомплектування штатів

 1. Нові працівники комплектуються переважно з навчальних закладів або ж перебувають усередині компанії для заміщення вакантних посад

 1. Працівники набираються як із навчальних закладів, так і інших компаній, досить часто переходячи з однієї компанії до іншої

 1. Повільне просування по категоріях посад

 1. Прагнення швидкого успіху

 1. Лояльність компанії

 1. Лояльність професії

 1. Надзвичайно рідкі оцінки виконання для нових співробітників

 1. Часті оцінки виконання для нових співробітників

 1. Оцінка довгострокового виконання

 1. Оцінка короткострокових результатів

 1. Просування ґрунтується на багатьох критеріях

 1. Просування ґрунтується переважно на індивідуальному виконанні

 1. Тренінг і розвиток персоналу вважається довгостроковою інвестицією

 1. Тренінг і розвиток персоналу сприймаються із сумнівом (як загроза плинності кадрів)

 1. Пожиттєвий найм для більшості великих компаній

 1. Поширена службова невпевненість

Керівництво

 1. Лідер діє як соціальний полегшувач і член групи

 1. Лідер діє як голова групи, що приймає рішення

 1. Патерналістський стиль

 1. Директивний стиль (сильний, фірмовий, визначений)

 1. Загальні цінності, що полегшують співробітництво

 1. Часто різні цінності, індивідуалізм, заважає інколи співпраці

 1. Уникнення конфронтації, двозначність керівництва, наголос на гармонії

 1. Загальна міжособова конфронтація, наголос на чіткості

 1. Висхідні комунікації

 1. Переважно спадні комунікації

Контроль

 1. Контроль парний

 1. Контроль начальника

 1. Фокус контролю на груповому виконанні

 1. Фокус контролю на індивідуальному виконанні

 1. Спасіння обличчя

 1. Встановлення провини

 1. Широке використання гуртків контролю якості

 1. Обмежене використання гуртків контролю якості

Слід мати на увазі, що поняття "американський менеджмент" притаманне, з одного боку, не всім міжнародним корпораціям, а з іншого — не лише американським корпораціям. Скажімо, відома японська компанія "Тойота" є прикладом американського менеджменту і, навпаки, американські компанії "ІВМ", "Ксерокс" є прикладом японського менеджменту.

Поряд із поняттям національних шкіл менеджменту використовується більш широка категорія — національні школи бізнесу.

Національна школа бізнесу означає сукупність особливостей, які відрізняють систему організації ділових операцій у даній країні від інших країн.

Поряд з власне особливостями управлінської діяльності компанії національна модель бізнесу характеризується: відмінностями місцевих ринків, що породжують специфіку маркетингової діяльності; особливостями національного законодавства і структури влади, які визначають політичні ризики; надійністю національної валюти і динамікою обмінних курсів, що безпосередньо впливають на валютні курси; природним середовищем країни, яке є підставою для визначення форс-мажорних обставин при укладенні міжнародних контрактів купівлі-продажу і т. д.

На завершення самостійного вивчення теми слухачі мають чітко засвоїти предмет і завдання курсу.

Предмет курсу "Міжнародний менеджмент" — це система управлінських відносин, що складається у міжнародних корпораціях, а також притаманна їм система методів та інструментів керівництва цими корпораціями на всіх рівнях управління: загальнокорпоративному, бізнесовому, функціональному, регіональному, локальному та внутрішньовиробничому.

Особливості предмета курсу порівняно з іншими управлінськими дисциплінами полягають у тому, що управлінські відносини, які складаються в міжнародних корпораціях, формуються з двох частин:


 
 

Цікаве

Загрузка...