WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Реферат

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Реферат

Усі зазначені аспекти менеджменту притаманні управлінській діяльності міжнародних корпорацій з урахуванням їх особливостей як об'єктів управління.

Міжнародний менеджмент (ММ) — це процес застосування управлінських концепцій та інструментів у багатокультурному середовищі та отриманні завдяки цьому додаткових переваг і заощадження часу.

ММособливий вид менеджменту, головними цілями якого є формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і міждержавної взаємодії.

Природа міжнародного менеджменту має дві основні складові:

  • функції і концепції загального менеджменту — базова складова;

  • національні моделі менеджменту материнських країн, в яких були засновані ті чи інші міжнародні корпорації — культурологічна складова.

Якщо базова складова піддається науковому аналізу і систематизації, то культурологічна складова є різноманітнішою і тяжіє до емпіричного спостереження і поведінкового узагальнення. Відомо, що базова складова почала формуватись понад століття тому. Щодо національних моделей менеджменту, то вони почали серйозно досліджуватись лише в останній третині минулого століття зусиллями таких дослідників, як Н. Адлер (США), П. Друкер (США), М. Крозьє (Франція), А. Тромпенарс, Р. Кантер (США), Ф. Лютенс (США) Р. Тунг (Канада), Г. Гофстед (Нідерланди), Ш. Шварц (Німеччина) та ін. Ці дослідники сфор-мували нову галузь наукових досліджень — порівняльний менеджмент.

Порівняльний менеджмент — це галузь знань, яка виявляє і вивчає особливості національних моделей менеджменту, пов'язаних із соціально-культурними і поведінковими стереотипами націй, а отже, і систем управління міжнародних корпорацій, що мають країни походження цих націй.

Таким чином, методологічною основою міжнародного менеджменту є, по-перше, загальний менеджмент, а по-друге, порівняльний менеджмент.

Порівняльна характеристика функцій менеджменту для національних і міжнародних компаній наведена в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Функції менеджменту

Національні компанії

Міжнародні компанії

Планування

1. Вивчення середовища з погляду загроз і можливостей

Національний ринок

Всесвітній ринок

2. Потенціальний конфлікт корпоративних цілей з економічними і політичними цілями країн

Однієї країни

Багатьох країн

Організація

1. Організаційна структура

Структура для внутрішніх операцій

Глобальна структура

2. Погляд на владу

Подібний

Різний

Укомлектування штатів

1. Джерела управлінських талантів

Національний ринок праці

Всесвітній ринок праці

2. Орієнтація менеджерів

Переважно етноцентрична

Геоцентрична

Керівництво

1. Лідерство і мотивація

Формуються однією культурою

Формуються багатьма різними культурами

2. Комунікаційні лінії

Порівняно короткі

Мережі з великими відстанями

Контроль

1. Система звітування

Одні вимоги

Багато різних вимог

2. Система обліку

Однієї країни

Багатьох країн

Розглянуті положення дають можливості слухачам усвідомити основні особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Структурування рольових функцій міжнародного менеджера є важливим, оскільки їх виконання значною мірою залежить від того, наскільки добре менеджер знає і розуміє базові елементи зовнішнього середовища і ті проблеми, які супроводжують у ньому роботу фірми. У цьому зв'язку слід виокремити 7 основних ролей міжнародного менеджера:

1. Міжнародний менеджер як організатор стратегічного пошуку можливостей фірми на зовнішньому ринку.

2. Міжнародний менеджер як стратегічний мотиватор.

3. Міжнародний менеджер як культурний аналітик.

4. Міжнародний менеджер як ефективний організатор і керівник інтернаціонального колективу.

5. Міжнародний менеджер як дипломат.

6. Міжнародний менеджер як громадський діяч.

7. Міжнародний менеджер як "стратегічний оптимізатор" міжнародного бізнесу.

Варто звернути увагу на різні вимоги до менеджерів міжнародних і національних компаній, що потребує виявлення певних здібностей у керівників. Це видно з табл. 1.5, в якій наведені ключові характеристики менеджерів та критерії їхніх здібностей до керівництва міжнародним бізнесом.

Таблиця 1.5

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛЬШ І МЕНШ ПРИДАТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Характеристики

Більш здатні

Менш здатні

Особисті цілі

Схильні адаптуватися до індивідуальностей

Схильні адаптуватися до суспільства

Опанування вимог для успішної взаємодії з іншими

Не потребують спеціальних навичок, успішна адаптація визначається вимогами ситуації

Потребують таких навичок, як терпимість, співчуття, чесність, лібералізм, гнучкість

Ключове питання в процесі адаптації до нової культури

Що відбувається? Вивчення для опису, інтерпретації і розуміння

Чому це відбувається? Вивчення для з'ясування, міркування й обговорення

Підстави для прийняття рішень

Найважливіші почуття і враження

Найважливіші факти та інформація

Процес аналізу взаємозв'язку культури та інформації

Намагання кількісно описати різні культури у спробі розрізняти їх між собою

Намагання кількісно порівнювати та оцінювати різні культури

Внутрішні зміни

Модифікація стереотипів, пояснення вражень і тлумачень

Підтвердження стереотипів і вражень

Вплив на поведінку менеджера

Соціальна гнучкість і відкритість

Соціальна упередженість і віддаленість

Джерело: Rtiu I. Thinking Internationaly // International Studies of management and Organizations. — Spring — summer. — 1983. — Р. 146.

Якщо проаналізувати, наприклад, такий аспект, як підстави для прийняття рішень, то більш здібні менеджери орієнтуються на почуття і враження, а менш здібні — на факти та інформацію. Річ у тім, що інформація по-різному оцінюється в різних культурах. Якщо орієнтуватись на факти, то ймовірність прийняття помилкового рішення в багатокультурному середовищі вища, ніж за орієнтації на враження і почуття, що менш різняться між культурами.

Успішна діяльність менеджерів у міжнародних корпораціях потребує їх високої кваліфікації. Вона забезпечується не лише набутим досвідом, а й професійною управлінською освітою, яка надається в провідних школах бізнесу, а також постійним навчанням у міжнародних корпораціях. У наш час загальновизнаною є теза про неможливість бути кваліфікованим менеджером без належного професійного навчання. Започаткування на початку 30-х років А. Слоуном ("Дженерал моторз") і П. Дюпоном ("Дюпон де Немур") у США системи післядипломної підготовки професійних менеджерів дало змогу якісно підвищити рівень кваліфікації фахівців менеджменту і маркетингу. Підготовка щорічно в США близько 70 тис. магістрів ділової адміністрації та десятків тисяч в інших розвинутих країнах є вагомою причиною ефективного менеджменту провідних міжнародних компаній. Не існує якоїсь однієї найкращої методики навчання, яка дала б змогу забезпечити найвищу ефективність управлінської діяльності. Узагальнення досвіду навчання маркетингу і менеджменту у провідних школах бізнесу світу дає змогу виокремити такі альтернативні підходи до навчання маркетингу, менеджменту, фінансів та ін.:

  • кейс-метод Гарвардської школи бізнесу;

  • метод досліджень Чиказької школи бізнесу;

  • навчання за допомогою практикуючих менеджерів у Кейптаунському університеті (Південно-Африканська Республіка);

  • японський підхід до навчання.

Інші навчальні заклади або віддають перевагу одному із запропонованих методів, або ж комбінують зазначені підходи у різному співвідношенні для різних дисциплін і програм.

Кейс-метод було започатковано у Гарвардській школі бізнесу доктором Копеландом ще в 1921 р., хоча активно він почав використовуватись у повоєнний час. Цей метод приніс всесвітню славу Гарвардській школі бізнесу, яка останні 26 років шість разів посідала перші місця в 13 проведених журналом "Бізнес-уїк" обстеженнях. Цей метод дає можливість через колективну творчу дискусію на прикладі конкретної абсолютно правдивої ситуації, що містить оригінальний практичний досвід, виробити у слухачів цілком конкретні практичні навички.


 
 

Цікаве

Загрузка...