WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Реферат

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Реферат

За період діяльності в Україні компанія виконала ряд важливих проектів, зокрема:

  • введено в дію у співпраці з Укртелекомом оптоволоконну лінію Київ — Львів довжиною 970 км, що створило сучасний міст зв'язку між Україною і Західною Європою;

  • здійснено поставку сучасного устаткування GSM вітчизняним операторам зв'язку "Київ-Стар", DCC;

  • виготовлено, змонтовано і введено в дію цифрові телефонні станції та комутаційні мережі для Укрзалізниці, приватних операторів "ТІК", "Оптима" та ін.;

  • став провідним постачальником радіорелейного устаткування для операторів мобільного і фіксованого зв'язку;

  • налагоджено стратегічне співробітництво з компанією "Київстар" на основі розробки і впровадження досконалих і надійних технічних рішень і понад 1000 базових станцій "Еріксон" (частка ринку стільникових телефонних послуг в Україні в 1999—2000 рр. наведена в табл. 1.8).

Таблиця 1.8

СТРУКТУРА РИНКУ СТІЛЬНИКОВИХ ТЕЛЕФОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, %

Компанії

1999 р.

2000 р.

Нокіа

26,9

30,6

Моторола

16,9

14,6

Еріксон

10,5

10,0

Сіменс

4,6

6,5

Панасонік

5,5

5,2

Самсунг

6,2

5,0

Інші компанії

29,4

28,0

Усього:

100,0

100,0

У 2002 р. "Нокіа" збільшила свою частку до 35 %. "Моторола" контролює 13,2 % ринку. Наступні місця посідають "Сіменс", "Самсунг", "Еріксон". У зв'язку зі зростанням конкуренції компанії оголосили курс на скорочення персоналу. Фінська компанія "Нокіа" планує найближчим часом скоротити 300—400 співробітників, зайнятих дослідженням і розробкою мережевого устаткування. "Еріксон" скорочує чисельність персоналу в Швеції та Великобританії. З метою підвищення конкурентоспроможності "Еріксон" створила 28 жовтня 2001 р. спільне підприємство з компанією "Соні" — "Соні Еріксон Мобіл Комунікейшнз", яке працюватиме на ринку мультимедійних мобільних продуктів (Sony Ericson Mobile Communication AВ).

Нижче наведено позиції компанії і торгових марок продуктів за даними інтернет-порталу http://sotovik. ru.

Рейтинг брендів компаній (2002)

1. Сіменс

6. Самсунг

2. Нокіа

7. Панасонік

3. Моторола

8. Філіпс

4. Алкател

9. Бенефон

5. Соні

Рейтинг моделей телефонних апаратів (2002)

1. Сіменс МЕ 45

9. Бенефон Q

2. Нокіа 3310

10. Соні CMD-JS

3. Нокіа 8310

11. Моторола V66

4. Сіменс М351

12. Нокіа 3310

5. Сіменс C351

13. Алкател OT 302

6. Сіменс S351

14. Моторола V50

7. Нокіа 8210

15. Нокіа 6210

8. Сіменс SL 45

16. Моторола V2288

Контрольні запитання

1. Чим саме національний бізнес принципово відрізняється від міжнародного?

2. Чому міжнародний бізнес розвивається швидшими темпами, ніж національний?

3. Яке існує співвідношення між поняттями "міжнародний бізнес", "міжнародний менеджмент", "загальний менеджмент"?

4. Сформулюйте риси сучасного міжнародного бізнесу.

5. Які критерії покладено в основу періодизації розвитку міжнародного менеджменту?

6. Які фактори прискорюють або гальмують процес глобалізації?

7. Наведіть визначення поняття "міжнародна корпорація".

8. У чому полягають відмінності між поняттями "міжнародна корпорація", "багатонаціональна корпорація", "мультинаціональна корпорація", "транснаціональна корпорація", "глобальна корпорація"?

9. У чому полягають сильні та слабкі сторони широкого географічного розміщення ТНК?

10. У чому полягає провідна роль американської школи менеджменту?

11. Які суть і структура міжнародного менеджменту?

12. Яке співвідношення між національною та міжнародною моделями менеджменту?

13. Який взаємозв'язок існує між загальним і міжнародним менеджментом?

14. Чим принципово відрізняється досвід американського і японського менеджменту?

15. Чи існує, на ваш погляд, українська модель міжнародного бізнесу?

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Наведіть приклади зовнішньоекономічної діяльності конкретного підприємства.

2. Проранжируйте форми (стадії) інтернаціоналізації бізнесу за рівнем ризиків і прибутків.

3. Назвіть відомий вам приклад міжнародного підприємництва і поясніть причини його успіху чи невдачі.

4. Наведіть приклади найбільш успішних транснаціональних корпорацій, що діють в Україні, і назвіть фактори, які забезпечують цей успіх.

5. Спробуйте оцінити себе і своїх колег з погляду придатності до міжнародної бізнесової діяльності.

6. Дуже часто менеджери, що зробили кар'єру в національному бізнесі і добре знають іноземні мови, виявляються нездатними до міжнародного бізнесу. Поміркуйте над причинами такого явища.

7. Назвіть українських менеджерів, що зробили кар'єру в міжнародному бізнесі.

8. Відомий в Україні і за кордоном науковець, почесний іноземний член НАНУ доктор Богдан Гаврилишин понад 10 років керував Міжнародним інститутом менеджменту (Женева), а з 1989 р. є головою наглядової ради Міжнародного інституту менеджменту (Київ). Чи достатньо цих фактів, щоб визнати Б. Гаврилишина успішним менеджером у міжнародному бізнесі?

9. Прочитавши книжку Л. Якокка "Кар'єра менеджера", дайте характеристику американській школі менеджменту.

10. Порівняйте менеджмент конкретної української фірми і відділення ТНК, що діє в Україні.

11. Що означає позиція "глобального учня" для міжнародної компанії "Алкател Белл" в наведеному прикладі (матеріал для поглибленого вивчення)?

12. Як пов'язана еволюція компанії "Алкател Белл" з особливостями ринку, на якому вона діє?

13. Чи має перспективу вихід компанії "Алкател Белл" на ринок України?

14. Яку форму інтернаціоналізації бізнесу (і чому) використала міжнародна корпорація "Еріксон" під час створення відділення в Україні в наведеному прикладі (матеріали для поглибленного вивчення)?

15. Які проблеми має вирішити компанія "Еріксон" у світі і в Україні?

Рекомендована література до теми

1. Гіл, Чарлз В. П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — С. 32—67.

2. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 6—53.

3. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — С. 176—181.

4. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — С. 10—40.

5. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КДЕУ, 1996. — С. 4—22.

6. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 6—37, 238—260.

7. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — С. 9—82.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...