WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Середовище міжнародного менеджменту - Реферат

Середовище міжнародного менеджменту - Реферат

а) ділові відносини між організаціями різних країн;

б) відносини між компаніями однієї країни;

в) відносини між фізичними особами різних країн;

г) відносини між різними державами;

д) усі наведені відносини.

4. Сучасна практика міжнародного бізнесу ґрунтується на чотирьох моделях законодавства. Що з наведеного не є однією з цих моделей?

а) ісламське право;

б) соціалістичне право;

в) загальне право;

г) цивільне право;

д) англійське право.

5. Культура являє собою набуті знання, які люди використовують для інтерпретації досвіду і ...

а) укладання міжнародних угод;

б) загальної соціальної поведінки;

в) створення нових товарів (послуг);

г) визначення міжнародних ринків;

д) усе наведене.

6. Найважливішими проявами культури є ...

а) цінності, позиція, поведінка;

б) мова, одяг;

в) природа, клімат;

г) освіта, рівень доходів населення;

д) наука, мистецтво, самодіяльність населення.

7. Найвищою культурною цінністю для американського менеджера є...

а) колективність;

б) вік;

в) терпіння;

г) свобода;

д) сімейна безпека.

8. Найвищою культурною цінністю для японського менеджера є...

а) індивідуалізм;

б) групова гармонія;

в) влада;

г) час;

д) сімейна гармонія.

9. На зворотній стороні візитівки керівника фірми "Похоронне бюро Майкла" — американця... за походженням — булонадруковано: "Краще я матиму справу з тисячою..., ніж з одним...."

а) американського, турків, греком;

б) ірландського, шведів, японцем;

в) грецького, турків, греком;

г) китайського, англійців, французом;

д) французького, французів, арабом.

10. У моделях вимірів ділової культури Г.Гофстеда та Ф. Тромпенаарса спільним є вимір ...

а) централізація — децентралізація;

б) дистанціювання влади;

в) самодостатність — саморозвиток;

г) індивідуалізм — колективізм;

д) ставлення до невизначеності.

Збіг

1. Звичайне право.

А. Домінуюча в суспільстві система цінностей, вірувань, звичаїв, установок.

2. Цивільне право.

Б. Система правових відносин, яка ґрунтується на ретельно розроблених кодексах.

3. Культура.

В. Неусвідомлена реакція на інші культурні цінності через власні цінності.

4. Національні стереотипи.

Г. Система правових відносин, що ґрунтується на прецедентах і звичаях, традиціях.

5. Самосприйняття.

Д. Типові характеристики ділової поведінки, притаманні певній національній культурі.

Завершення

1. ... право — це система правових відносин, що ґрунтується на детально розроблених комплексах законів, зведених у певні кодекси, які становлять основу ведення бізнесу.

2. У деяких країнах Близького Сходу прокурор має право вирішувати, в який із судів — ... чи ... — направляти справу про злочин.

3. ... національний стереотип базується на змішанні різних національних культур.

4. На відміну від англійців, схильних до компромісів, ... частіше, ніж інші нації, вдаються до конфліктів і спорів під час вирішення різних проблем.

5. Дослідження Ф. Тромпенаарса у 90-х роках дозволило виявити п'ять основних культурних кластерів: англійський, азіатський, латиноєвропейський, латиноамериканський та ... .

Термінологічний словник ключових понять

Брендинг країни являє собою цілеспрямовано сформовані позитивні риси іміджу країни та її нації в розгалуженій системі міжнародних відносин і стосунків, а також уявлення зовнішнього світу про певну країну.

Громадянське право — це система правових відносин, що базується на детально розроблених комплексах законів, що зведені в певні кодекси, які і становлять основу ведення бізнесу.

Економічне середовище міжнародного менеджментуявляє собою сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господарів, що визначають можливості започаткування і розвитку відділень транснаціональних корпорацій у цій країні.

Звичайне право являє собою таку правову систему, що ґрунтується на традиції, прецеденті, звичаях, а ключову роль у тлумаченні законів відіграють суди.

Індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобатона-Ведеравизначається за 300 показниками економічного розвитку, що зведені в 6 груп і змінюються в межах від (–25) до (+25).

Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельбаґрунтується на визначенні кумулятивного показника зменшення впливу держави на економічні процеси.

Індикатор структурних реформ ЄБРРбазується на середньому значенні 8 показників: приватизація і реструктуризація підприємств, лібералізація і конкуренція, реформа фінансового сектору та ін.

Критерій самосприйняттяце неусвідомлене сприйняття інших культурних цінностей через власні цінності, що є основною причиною виникнення проблем здійснення бізнесу за кордоном.

Культура. Під культурою розуміють домінуючу в суспільстві систему цінностей, вірувань, звичаїв і установок. Кожне суспільство має свою культуру, яка вливає на стиль повсякденного життя. Взагалі культураце набуті знання, які використовуються людьми для пояснення досвіду і загальної суспільної поведінки. Ці знання формують цінності, створюють позиції і впливають на поведінку.

Міжнародне право являє собою систему міжнародних правових актів, а також неписаних домовленостей, які регламентують міжнародний рух активів і захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб.

Політико-правове середовище являє собою систему органів законодавчої, виконавчої і судової влади та законодавчих актів у країні-господарі, що регулюють ділові операції міжнародних корпорацій.

Правове середовище — це сукупність законів та інших регуляторів, що впливають на організацію бізнесу іноземних компаній у приймаючих країнах.

Середовище міжнародного менеджменту (середовище діяльності міжнародних корпорацій) — це сукупність різноманітних відносин й інтересів різних груп і організацій, які складаються у всіх країнах, де корпорація здійснює свої ділові операції.

Соціалістичне право — система правових відносин, що основана на марксистських принципах класового суспільства.

Соціально-культурне середовищеявляє собою сукупність етнічних і культурних характеристик населення приймаючих країн, що створюють відповідні національні стереотипи поведінки.

Теократичне право — система правових відносин, що ґрунтується на релігійних заповідях.

Технологічне середовищеявляє собою сукупність технологічних процесів, що використовуються у приймаючих країнах конкурентами та партнерами по бізнесу для виробництва товарів чи надання послуг.

Успіхологіяспецифічна галузь діяльності, яка поступово набуває розвитку в Україні і спрямована на формування позитивного іміджу країни шляхом відповідної підготовки офіційних представників, а також керівників приватних підприємств для спілкування з іноземною пресою, з одного боку, та західних партнерів з вітчизняними засобами масової інформації — з іншого.

Використана ітература

1. Белорус О. Г., Лукьяненко Д. Г. и др. Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография. — К.: Орияне, 2000. — С. 66—84, 169—188, 292—324.

2. Гіл, Чарлз В. П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — С. 68—167.

3. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 35—114.

4. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — С. 41—89.

5. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КДЕУ, 1996. — С. 12—14.

* Джерело: Е. Еретин. Дело "Alim Airlines" // Весь транспорт. — 2000. — № 2. — С. 28—31; Голуб В. Уроки одной аферы // Весь транспорт. — 2001. — № 4. — С. 43—47.

* Джерело: Дерлоу. — 2001. — С. 170.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...