WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про - Реферат

Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про - Реферат

 • про залишення постанови без змін, а скарги або подання без задоволення;

 • про скасування постанови й надіслання справи на новий розгляд;

 • про скасування постанови та закриття справи;

 • про зміну заходу стягнення в межах передбаченої відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Підставами для скасування постанови про накладення стягнення або про припинення провадження в справі про порушення митних правил може бути:

 • відсутність в діях особи, яка притягується до відповідальності, ознак порушення митних правил;

 • необ'єктивність або неповнота провадження в справі або необ'єктивність її розгляду;

 • невідповідність викладених в постанові висновків фактичним обставинам справи;

 • винесення постанови неправомочною особою, безпідставне недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав учасників провадження в справі про порушення митних правил та її розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи та вплинуло або могло вплинути на винесення обґрунтованої постанови за результатами її розгляду;

 • неправильна або неповна кваліфікація вчиненого правопорушення;

 • накладення стягнення, не передбаченого Митним кодексом України.

Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення стягнення або про припинення провадження в справі про порушення митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами обставини.

ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ. ВНЕСЕННЯ НА ПОСТАНОВИ ПОДАННЯ ПРОКУРОРА

Стаття 393. Оскарження постанов у справах про порушення

митних правил

Постанова у справі про порушення митних правил може бути

оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником

такої особи.

Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування

може бути подана до відповідної регіональної митниці або до

місцевого суду за місцезнаходженням митниці, яка винесла

постанову.

Постанова регіональної митниці по скарзі на постанову

підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена до спеціально

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі

митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням цієї

регіональної митниці.

Постанова регіональної митниці, митниці центрального

підпорядкування може бути оскаржена до спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або до

місцевого суду за місцезнаходженням відповідної регіональної

митниці, митниці.

Якщо у випадках, зазначених у частинах другій, третій та

четвертій цієї статті, постанова митного органу одночасно

оскаржується до митного органу вищого рівня та до суду і суд

приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги митним

органом вищого рівня припиняється.

Постанова спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади в галузі митної справи у справі про порушення

митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову

іншого митного органу у такій справі можуть бути оскаржені до

місцевого суду за місцезнаходженням спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти

днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови у

справі або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску

цього строку з поважних причин він за заявою заінтересованої особи

може бути поновлений відповідно регіональною митницею, спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи або судом.

Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про

порушення митних правил та внесення подання прокурором на

постанову визначається Кодексом України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами.

Стаття 394. Перевірка законності та обгрунтованості

постанови митного органу

Законність та обгрунтованість постанови митного органу у

справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом

або митним органом вищого рівня у зв'язку з поданням скарги,

поданням прокурора.

За результатами перевірки суд або митний орган приймає одне з

таких рішень:

1) про залишення постанови без змін, а скарги або подання без

задоволення;

2) про скасування постанови і надіслання справи на новий

розгляд;

3) про скасування постанови та закриття справи;

4) про зміну заходу стягнення в межах передбаченої

відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим,

однак, щоб стягнення не було посилено.

Рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються

митними органами шляхом винесення постанов.

Копія рішення по скарзі або поданню прокурора на постанову у

справі про порушення митних правил протягом трьох днів

надсилається особі, стосовно якої її винесено. Про результати

розгляду подання повідомляється прокуророві.

У разі скасування постанови митного органу по справі про

порушення митних правил суми штрафів повертаються особам, які

притягалися до відповідальності, або уповноваженим ними особам з

Державного бюджету України органами Державного казначейства

України за поданням митних органів.

Стаття 395. Підстави для скасування або зміни постанови про

накладення стягнення за порушення митних правил

Підставами для скасування постанови про накладення стягнення

або про припинення провадження у справі про порушення митних

правил є:

1) відсутність у діях особи, яка притягується до

відповідальності, ознак порушення митних правил;

2) необ'єктивність або неповнота провадження у справі або

необ'єктивність її розгляду;

3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним

обставинам справи;

4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне

недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до

відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав

учасників провадження у справі про порушення митних правил та її

розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи

та вплинуло або могло вплинути на винесення обгрунтованої

постанови за результатами її розгляду;

5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого

правопорушення;

6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом.

Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення

стягнення або про припинення провадження у справі про порушення

митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами

обставини.

Стаття 396. Строки розгляду митним органом вищого рівня

скарги або подання прокурора на постанову

митного органу

Скарга і подання прокурора у справі про порушення митних

правил розглядаються правомочними посадовими особами у

десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено

законом.

Стаття 397. Наслідки подання скарги або внесення подання

Подання скарги або внесення подання зупиняє виконання

постанови митного органу по справі про порушення митних правил до

закінчення розгляду скарги (подання).

Використана література

 1. Митна справа в Україні.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- 448с.

 2. Приймаченко Дмитро Володимирович Митна політика держави та її реалізація митними органами.- Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2006.-

 3. Ківалов, Сергій Васильович Митна політика України: Підручн. для юрид. спец. ВУЗів/ С.В.Ківалов, Б.А.Кормич.- Одеса: Юридична література, 2002.- 256с.- 8.97

 4. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні.- Суми: Університетська книга, 2003.- 262с.

 5. Фролов, Сергій Михайлович Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навч. посіб. для студ. вузів.- Суми: Університетська книга, 2004.- 368с.- 22.00

 6. Кучма, Леонід Данилович Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа: Виступ Президента України Л.Д.Кучми на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини 29 січня 2004 р.- К.: ІАЕ УААН, 2004.- 36с.- 1.50

 7. Гладишева Ольга Аркадіївна Митне право.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 36с.

 8. Шишка Р.Б.,Сергієнко В.В. Митне право України.- Харків: Еспада, 2002.- 296с.

 9. Робоча програма з дисципліни "Митне право" для студентів юридичного факультету.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 14с.


 
 

Цікаве

Загрузка...