WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про - Реферат

Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про - Реферат

За рішенням службової особи митного органу України, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, особі, яка вчинила це порушення, а також свідку можуть бути пред'явлені предмети й документи для впізнання. Це робиться з метою встановлення тотожності об'єктів, які виявлені при митному огляді, обстеженні, особистому огляді, вилученні тощо.

Особу, яка бере участь у впізнанні, спочатку опитують про обставини, за яких вона бачила предмети й документи, зазначені в частині першій цієї статті, а також про ознаки, за якими вона може провести впізнання.

Предмети й документи пред'являються в групі однорідних предметів та документів.

Пред'явлення для впізнання проводиться в присутності понятих.

Про пред'явлення предметів і документів для впізнання складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.

ЕКСПЕРТИЗА

При провадженні в справі про порушення митних правил може виникнути потреба в спеціальних знаннях. У такому випадку призначається експертиза. Вона проводиться з метою з'ясування найменування товарів і предметів, складу елементів, що до нього входять; способу та умов їхнього виготовлення; відповідності конкретного товару чи предмету певним стандартам; з'ясування вартості; оцінки художньої, історичної, культурної цінності предметів , а також ряду інших питань.

Рішення про призначення експертизи, прийняте службовою особою митного органу України, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, є обов'язковим для експерта, якому цим рішенням доручено експертизу, або службової особи підприємства, якій надіслано рішення про призначення експерта. При цьому службова особа митного органу зобов'язана на вимогу експерта ознайомити його з матеріалами справи, що мають відношення до предмета експертизи, поставити особі, яка притягується до відповідальності, а також свідку питання, які стосуються предмета експертизи.

ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Начальник митного органу України, службова особа якого здійснює провадження в справі про порушення митних правил, вчинене підприємством, або його заступник мають право відповідною постановою призначити перевірку діяльності підприємства, пов'язаної з порушенням митних правил.

Така перевірка може бути доручена службовій особі, в провадженні якої знаходиться справа, а в необхідних випадках, в залежності від обсягу й складності перевірки – групі осіб, до складу якої можуть залучатися спеціалісти, які не працюють в митній службі. Термін проведення перевірки встановлюється в залежності від терміну, необхідного для закінчення провадження в справі. Під час проведення перевірки перевіряючі мають виявити не лише факт правопорушення, а і його наслідки. До останніх, серед іншого, відносяться матеріальні збитки, розмір цих збитків, особа, яка спричинила або винна в їхньому спричиненні.

Підприємство сповіщається про результати перевірки протягом трьох днів з дня її завершення.

Досить часто під час таких перевірок на підприємствах виявляються причини й умови, що сприяли вчиненню порушення. В разі їхнього виявлення службова особа митного органу України, яка розглядає справу про порушення митних правил, вносить відповідним підприємствам пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

Підприємства зобов'язані протягом місяця з дня надходження пропозицій сповістити службову особу митного органу України, яка внесла ці пропозиції, про вжиті заходи.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

Матеріали в справі про порушення митних правил може бути розголошено до її розгляду лише з дозволу службової особи митного органу України, в провадженні якої знаходиться ця справа, або начальника цього органу чи його заступника.

Зауважимо, що справи про порушення митних правил розглядаються: від імені ДМС України – вповноваженою службовою особою цієї служби; від імені митниць України – начальниками митниць чи їхніми заступниками.

Службова особа митного органу України, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, по закінченні підготовки справи до розгляду передає матеріали начальнику цього органу чи його заступнику, а службова особа ДМС України – вповноваженій особі цієї служби.

Справа про порушення митних правил розглядається за місцезнаходженням митного органу України, службова особа якого здійснювала провадження в справі. Відповідно до вимог чинного законодавства України справа має бути розглянута протягом 15 днів з дня одержання вищезазначеною службовою особою матеріалів, необхідних для вирішення справи.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що конфіскація майна може застосовуватися виключно за рішенням суду. Тому з моменту прийняття Верховною Радою України Конституції України всі справи про митні правопорушення, які передбачають застосування конфіскації, має розглядати в повному обсязі суд за місцем знаходження митниці.

Якщо в діях правопорушника є склади декількох митних правопорушень, за одне з яких передбачено конфіскацію його предметів, суд розглядає справу щодо всіх вчинених правопорушень.

Процедури розгляду справи в митниці та в суді достатньо схожі.

Справа про порушення митних правил розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Трапляються випадки, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відсутня. В такому випадку справа може бути розглянута лише за таких умов:

  • наявність даних про своєчасне повідомлення особи-порушника про місце й час розгляду справи, та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи;

  • наявність даних про те, що на час розгляду справи особа знаходиться поза межами України;

  • особу, яка вчинила порушення митних правил, не встановлено;

  • порушення митних правил вчинено під час пересилання предметів у міжнародних поштових відправленнях.

Розгляд справи починається з представлення службової особи, яка розглядає справу. Потім остання оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до відповідальності. Особам, які беруть участь у розгляді справи, роз'яснюються їхні права та обов'язки. Після цього оголошується протокол про порушення митних правил. Під час розгляду справи заслуховуються особи, досліджуються докази й розглядаються клопотання.

Особа, що розглядає справу, має з'ясувати: чи було вчинене порушення митних правил; чи винна дана особа в його вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності; чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність; чи заподіяно матеріальні збитки; інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

За результатами розгляду справи про порушення митних правил службова особа митного органу України чи суддя приймає одне з таких рішень:

  • про накладення адміністративного стягнення;

  • про припинення провадження в справі;

  • про порушення кримінальної справи й початок дізнання в справі про контрабанду.

Особа, щодо якої винесено постанову митного органу України про накладення адміністративного стягнення, може оскаржити її протягом десяти днів з дня винесення постанови.

На постанову митниці України про накладення адміністративного стягнення скаргу може бути подано до ДМС України або до місцевого суду за місцем знаходженням митниці, що винесла постанову. Протягом десяти днів з дня прийняття ДМС України рішення скаргу на це рішення може бути подано до місцевого суду за місцезнаходженням ДМС України. Рішення суду є остаточним.

На постанову ДМС України про накладення адміністративного стягнення до місцевого суду за місцезнаходженням ДМС України може бути подано скаргу. Рішення суду при цьому є остаточним.

Якщо зазначені в даній статті строки з поважних причин були пропущені, вони можуть бути поновлені відповідно ДМС України або судом за заявою особи, щодо якої винесено постанову.

Скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення розглядається протягом місяця з дня її надходження до ДМС України, а така, що не потребує додаткового вивчення й перевірки, – негайно, але не пізніше п'ятнадцяти днів з дня її надходження. Строки розгляду скарги можуть бути, як виняток, продовжені Головою ДМС України або особою, яка його заміщує, але не більш як на один місяць з повідомленням про це особи, яка подала скаргу.

Протест прокурора підлягає розгляду протягом десяти днів з дня його надходження до ДМС України. Про наслідки розгляду протесту повідомляється прокурору.

ДМС України при розгляді постанови про накладення адміністративного стягнення (що винесена митницею), в зв'язку зі скаргою або протестом прокурора, а також у порядку контролю за додержанням службовими особами митних органів України законності при провадженні в справах про порушення митних правил приймає одне з таких рішень: залишає постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення; скасовує постанову й надсилає справу на новий розгляд; скасовує постанову й припиняє справу; змінює міру стягнення в межах, передбачених Митним кодексом України, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.


 
 

Цікаве

Загрузка...