WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про - Реферат

Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про - Реферат

Вилучені предмети й документи мають бути перелічені в протоколі про порушення митних правил або в описі, що додається до нього, з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих предметів і документів, а також їхньої вартості.

Митний орган України проводить оцінку вилучених предметів на підставі роздрібних цін, що діють в Україні, а за відсутності таких цін – на підставі висновків експертів.

Перерахування вилученої іноземної валюти у валюту України провадиться за встановленим на день виявлення порушення митних правил курсом Національного банку України, що застосовується для розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Якщо при складанні протоколу неможливо встановити реальну вартість затриманих предметів, напроти найменування таких предметів у графі "вартість" робиться запис: "оцінка проводитиметься додатково".

Протокол, а також вилучені предмети й документи доставляються у митний орган України, службова особа якого веде провадження в справі про порушення митних правил.

Іноді під час провадження у справі може виникнути потреба щось з'ясувати в іншому населеному пункті, іншому регіоні, ніж той, де розташований митний орган. У такому випадку службова особа митниці, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, або начальник митниці чи його заступник мають право доручити провадження окремих дій службовій особі іншого митного органу України. Тому не слід дивуватися, якщо представника підприємства, яке розташоване, наприклад, в Ужгороді запросять до Карпатської регіональної митниці для опитування про обставини відправлення за кордон вантажу, затриманого Луганською митницею.

ОПИТУВАННЯ

Опитування є найбільш поширеною дією під час митного розслідування.

Службова особа митного органу України, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також службова особа, яка розглядає таку справу, мають право провадити опитування будь-яких осіб по суті справи. Тобто як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі будь-які обставини, що мають бути встановлені по даній справі.

Опитувані особи мають повідомити все, що їм відомо про обставини, які стосуються справи про порушення митних правил.

Однак слід пам'ятати, що згідно з вимогами ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї родини чи близьких родичів. Про опитування осіб складається протокол за встановленою ДМС України формою.

Опитування розпочинається з засвідчення особи очевидця (свідка) й роз'яснення йому його прав та обов'язків, з'ясування відношення особи, що опитується, до переміщуваних через митний кордон товарів і предметів та інших обставин справи. Опитування по суті справи починається з пропозиції повідомити все, що відомо особі про обставини справи. Після такого повідомлення службова особа митного органу може ставити запитання. Свідчення опитуваного записуються від першої особи і, по можливості, дослівно. При необхідності записують поставлені запитання. Після надання пояснень, на прохання свідка, йому має бути надана можливість написати свої свідчення власноручно. Після закінчення опитування протокол пред'являють опитуваній особі для прочитання, або на її прохання зачитують уголос. Особа, яку опитували, має право вимагати доповнення протоколу та внесення в нього поправок. Після того, як протокол прочитано, в ньому робиться запис про те, що всі свідчення записані вірно. Якщо протокол написано на кількох аркушах, то опитувана особа та інші присутні підписують кожен аркуш окремо.

Якщо особа, яку опитують, не володіє українською мовою, до справи залучають перекладача. Такими, що не володіють мовою, вважаються особи, які не розуміють або погано розуміють розмовну мову, не можуть вільно розмовляти або читати даною мовою, мають труднощі в розумінні тих чи інших термінів. У протоколі мають бути наведені дані про перекладача, міститися вказівка про роз'яснення перекладачеві його обов'язків, а особі, що опитується – її права на відвід перекладача. Перекладач підписує кожен аркуш протоколу й протокол у цілому. Особа, яку опитують, своїм підписом в кінці протоколу підтверджує, що зроблений усно переклад протоколу відповідає її свідченням. Якщо протокол опитування було перекладено на іншу мову письмово, то переклад в цілому та кожен його аркуш окремо мають підписати перекладач та особа, яку опитували. Такі ж вимоги мають виконуватися й при проведенні будь-яких інших дій із залученням перекладача під час провадження в справі.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ

Адміністративне затримання проводиться з метою припинення порушення митних правил, складання протоколу про таке порушення (при неможливості його складення на місці), забезпечення вчасного й правильного розгляду справи та виконання постанови по ній. У виняткових випадках допускається адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, на строк до трьох годин.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, провадиться службовими особами митних органів України за рішенням начальника митного органу України чи особи, яка його заміщує.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення особи, яка вчинила порушення митних правил, до службового приміщення митного органу України чи іншого приміщення, де виконання необхідних дій виявиться можливим, а особи, яка була в стані сп'яніння, – з часу її витвереження. Щодо особи, яка знаходиться у вказаному приміщенні в зв'язку із здійсненням митного контролю, строк адміністративного затримання обчислюється з моменту закінчення такого контролю.

Про адміністративне затримання складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України. Протокол затверджує начальник митного органу або особа, яка його заміщує.

В протоколі вказуються:

  • дата й місце складання;

  • дані про службову особу, яка склала протокол;

  • дані про особу затриманого;

  • підстави й мотиви затримання;

  • пояснення порушника та його зауваження з приводу оформлення протоколу (якщо вони є);

  • наявність ручної поклажі.

Затриманому мають бути роз'яснені його права й обов'язки.

ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МИТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Службова особа митного органу України, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи.

Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана не пізніш як у п'ятиденний строк надіслати їх службовій особі митного органу України, яка вимагає подачі документів.

Не завжди існує можливість вилучення предметів порушень митних правил безпосередньо при заведенні справи. Іноді точні відомості про їхнє місцезнаходження з'являються пізніше, під час провадження. Якщо з'явилися достатні підстави вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, знаходяться предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, або предмети із спеціально виготовленими тайниками, які використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, службові особи митниці можуть провести митне обстеження таких територій, приміщень або транспортних засобів.

Митне обстеження проводиться в присутності службових осіб підприємств.

Службові особи митних органів України мають право запросити до участі в митному обстеженні спеціалістів.

Про проведення митного обстеження складається протокол. За своїм змістом ця дія дуже схожа на огляд, який часто проводять працівники правоохоронних органів. У протоколі вказують місце й дату проведення обстеження; час його початку та закінчення; перелік усіх осіб, які брали участь у процесуальній дії; зміст обстеження та виявлені під час його проведення суттєві для справи обставини. Якщо під час проведення обстеження застосовувались фотографування, кіно- та відеозйомка, звукозапис, то в протоколі мають бути вказані технічні засоби, які було застосовано, умови й порядок їхнього застосування та отримані результати. В протоколі митного обстеження зазначається, що його учасники були попереджені про застосування технічних засобів.

Всі учасники обстеження мають право робити зауваження, які підлягають внесенню до протоколу. Протокол підписують всі особи, які брали участь у митному обстеженні. До протоколу додаються фотографічні знімки, кіноплівки або відеокасети, діапозитиви, фонограми, плани, схеми, які були зроблені під час проведення обстеження; пломби та печатки, якщо вони були зняті з об'єктів, що підлягали обстеженню. Якщо під час обстеження були виявлені предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення, а також документи, необхідні для розгляду справи, вони вилучаються, про що в протоколі також робиться відповідний запис.

Зазначимо, що під час проведення митного обстеження службова особа митного органу має право провести взяття проб і зразків товарів, що обстежуються, про що в протоколі обстеження робиться відповідний запис, а про взяття проб і зразків складається окремий протокол.


 
 

Цікаве

Загрузка...