WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Контроль і звітність у міжнародних корпораціях - Реферат

Контроль і звітність у міжнародних корпораціях - Реферат

а) управління майном;

б) перевірка підприємницьких концепцій;

в) організаційні процеси;

г) облік;

д) оцінка бізнесу.

8. У країнах Європейського Союзу звітність корпорацій, що перебувають у лістингу, ґрунтується на підході ... ...

а) об'єктивності інформації;

б) передбаченого обсягу;

в) загального обов'язку;

г) розкриття інформації;

д) усього наведеного.

9. Що з наведеного не являє собою вид фінансової звітності міжнародних корпорацій?

а) звіт про прибутки;

б) рахунок прибутків і збитків;

в) звіт про акціонерний капітал;

г) звіт про зміну фінансової позиції;

д) звіт про основні результати.

10. Що з наведеного не становить ваду національних стандартів бухгалтерського обліку?

а) загальний брак компарабільності;

б) необхідність використання валютних курсів при перерахунках показників звітів філій за їх подання до центрального офісу;

в) плутанина у фінансовій звітності різних країн;

г) різний склад статей фінансових звітів зарубіжних відділень;

д) відмінність у правилах підрахунку окремих статей у різних країнах.

Збіг

1. Контролінг.

А. Цільові спеціальні перевірки фахівцями центрального офісу діяльності зарубіжних відділень.

2. Планомірний аналіз придбаноїінформації.

Б. Забезпечення виконання шляхом ознайомлення підлеглих з нормами та системою цінностей, що діють в організації, і дотримання виконавцями цих норм і цінностей.

3. Ревізія.

В. Періодична оцінка нових документів чи інформаційних послуг.

4. Стандарти обліку.

Г. Система інформаційного забезпечення певних управлінських функцій з урахуванням фінансового результату.

5. Культурний контроль.

Д. Правила підготовки фінансових звітів і здійснення аудиту.

Завершення

1. Вертикальний контроль притаманний ... менеджменту, у той час як для ... менеджменту властивий горизонтальний контроль.

2. Відповідно до рекомендацій ... ... інституту (США) функція підтримки зв'язків з банками і фінансовий контроль покладається на ... корпорації.

3. У центрі ... ... ... перебуває внутрішній облік у різних формах: плановий, ..., контрольний, а зовнішній облік не включається у сферу ... .

4. Приклади участі міжнародних компаній у розв'язанні гострих соціальних та екологічних проблем наводяться у ... ... ..., які публікуються на доповнення до стандартних звітів.

5. Згідно з підходом ... ..., який використовується в ... корпорації у своїх фінансових звітах, мають розкривати за встановленим переліком інформацію про суттєві події.

Термінологічний словник ключових понять

Англо-американська модель облікусистема обліку, що ґрунтується на наданні вичерпної інформації незалежним інвесторам відповідно до вимог органів регулювання фондового ринку і цінних паперів.

Багатонаціональна консолідація — об'єднання звітів міжнародної базової корпорації та її дочірніх компаній, розміщених в інших країнах, з використанням спеціальних методів розрахунків показників фінансових звітів.

Бюрократичний контроль — вид контролю, що ґрунтується на використанні встановленої у компанії системи правил і процедур.

Двозначність контролю — спірність причин незадовільних результатів роботи підрозділу, що були виявлені в процесі контролю.

Европейсько-японська система обліку — система бухгалтерського обліку як один з варіантів організації бухгалтерського обліку, що орієнтований на підтримку тісних відносин і взаємозв'язку бізнесу з банками, які задовольняють значну частку його потреб у капіталі.

Компарабільність — можливість даних, результатів, спостережень, отриманих у процесі контролю, для подальших порівнянь, зіставлень, аналізу й обґрунтування висновків.

Контролінг — система інформаційного забезпечення орієнтованих на результат функцій планування, регулювання і моніторингу подій на підприємстві і взаємозв'язку з функціями інтегрування, організації та координування на базі системи показників виробничого, фінансового та управлінського обліку (пов'язаних з банком даних, моделей і знань).

Контроль — процес стеження за результатами діяльності окремих працівників.

Контроль за результатами — один з видів контролю, ключовою особливістю якого є стеження за результатами (а не процесами) тих чи інших видів діяльності.

Контроль культурний — один з видів контролю, в основі якого лежить дотримання працівниками компанії вимог корпоративної культури.

Контроль непрямий — різновид контролю, коли вимірювання виконання здійснюється опосередковано, наприклад через звіти, повідомлення.

Контроль особистий — один з типів контролю, коли стан виконання встановлюється особисто контролером (керівником).

Контроль прямий — один з видів контролю, коли рівень виконання відбувається безпосередньо на місці здійснення операцій за допомогою адекватних показників.

Міжнародні стандарти обліку — стандарти ведення бухгалтерського обліку, затверджені комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Модель Лесара—Лоранжа — система бюджетного контролю діяльності зарубіжних відділень, що ґрунтується на використанні трьох курсів обміну іноземних валют на корпоративну: початкового, спроектованого та кінцевого.

Національні стандарти бухгалтерського обліку — нормативні документи, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в певній країні, що, як правило, не суперечать міжнародним стандартам.

Південноамериканська модель обліку — система обліку, що дозволяє враховувати поправки та інфляцію ретельніше, ніж це передбачають міжнародні стандарти обліку.

Система контролю — взаємозв'язана сукупність певних видів та інструментів контролю, яка дозволяє виконувати поставлені перед організацією завдання.

Техніка міжнародного контролю — управлінські інструменти, які дозволяють центральному офісу стежити за діяльністю зарубіжних відділень.

Література

1.Гіл, Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — С. 513—518.

2.Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: Приклади та коментарі: Практ. посібник. — К.: Лібра, 2001. — С. 9—36.

3. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 565—570.

4. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КДЕУ, 1996. — С. 67—68.

5. Робінс С. П., деЧенцо Д. А. Основи менеджменту: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. — С. 516—588.

6.Суторміна В. М., Федосов В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 54—69.

7.Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посібник. — К.: Лібра, 1999. — С. 5—28.

8.Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997. — С. 32—33, 112—118, 710—711.

* Зеркало недели. — 2002. — 20 стр. — С. 11—12.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...