WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Контроль і звітність у міжнародних корпораціях - Реферат

Контроль і звітність у міжнародних корпораціях - Реферат

Витоки контролінгу йдуть до середньовічних систем державного управління. Посада контролера (Coutrollour) існувала в XV ст. при дворі англійського короля. Завдання цієї посадової особи полягало в документуванні і контролі грошових і товарних потоків. У сучасному значенні система контролінгу була запроваджена вперше американськими компаніями "Ачісон, Топека енд Санта Фе Рейлроуд" в 1880 р. та "Дженерал Електрик" в 1882 р. Однак значного поширення контролінг набув лише після Великої депресії в 30-х роках минулого століття. Вагому роль у цьому процесі відіграв створений у 1931 р. Американський інститут контролерів, який в 1962 р. було перейменовано у Фінансово-адміністративний інститут. Завдяки діяльності цього інституту роль контролера було піднесено на такий самий рівень, як і казначея, чітко розмежовані їхні функції. Для глибшого розуміння цих положень нижче наведені зазначені функції, запропоновані Фінансово-адміністративним інститутом [8, с. 110—111].

Функції контролера:

 1. Планування (складання, координація і реалізація фінансових планів).

 2. Складання та інтерпретація звітів.

 3. Оцінка результатів і консультування вищих менеджерів.

 4. Питання оподаткування.

 5. Складання звітів для державних органів.

 6. Забезпечення збереження майна.

 7. Народногосподарські дослідження (розстановка сил у зовнішньому середовищі).

Функції казначея:

 1. Залучення капіталу.

 2. Зв'язок з інвесторами.

 3. Короткострокове інвестування.

 4. Зв'язок з банками і фінансовий контроль.

 5. Кредитори і дебітори.

 6. Капіталовкладення.

 7. Страхування.

До Європи, насамперед до Німеччини, ідеї контролінгу надійшли через практику застосування його на дочірніх фірмах американських компаній. Спочатку його сприйняли без довіри, оскільки ототожнювали з контролем. Однак згодом контролінг почав дедалі ширше застосовуватись в європейських компаніях, зокрема в Німеччині. Більше того, у США контролінг розглядався як прикладна концепція, орієнтована виключно на практику. У німецькомовних країнах в 70-х роках стала розвиватись теоретична концепція контролінгу. Тому між цими концепціями існують суттєві відмінності. Згідно з американською концепцією до контролінгу належать завдання як внутрішнього, так і зовнішнього обліку. У центрі німецької концепції контролінгу — внутрішній облік у різних формах: плановий, документальний, контрольний. Зовнішній облік, навпаки, не входить до завдань контролінгу.

Під час самостійного вивчення четвертого питання теми важливо чітко усвідомити істотний вплив культури на процес контролю. Адже в різних країнах методи контролю поведінки працівників і діяльності організацій суттєво відрізняються. Скажімо, американська культура зорієнтована на контроль результатів, тоді як європейська культура робить акцент на контролі поведінки. Однак в європейських країнах контроль має чимало культурних особливостей. Наведемо деякі з них за результатами дослідження вищого менеджменту [Hodgetts R., Luthans F., 1997, p. 311].

Великобританія:

 1. Фінансові звіти є складними і важко сприймаються.

 2. Вищі менеджери фокусують свою увагу на головних проблемних напрямах і не дозволяють втягувати себе в конкретні деталі процесу контролю.

 3. Контроль використовується більше для загального спрямування, ніж для спостереження.

 4. Оперування великими сумами ринкової діяльності.

Німеччина:

 1. Деталізований підхід до контролю і фокусування уваги як на значних, так і незначних подіях.

 2. Ретельний контроль виробничих процесів та операційної ефективності.

 3. Централізація контролю, використання працівників центрального апарату для вимірювання виконання, аналізу варіантів і підготовки кількісних звітів для вищого керівництва.

 4. Процес контролю в німецьких фірмах використовується як політизований інструмент спостереження.

Франція:

 1. Французькі менеджери використовують систему контролю, що схожа більше на німецьку, ніж англійську.

 2. Контроль застосовується більше для спостереження, ніж для спрямування.

 3. Процес контролю є централізовано-адміністративним.

 4. Французька система контролю є менш систематизованою і більш заплутаною.

Для розуміння студентами відмінностей між американською та японською системами контролю радимо повернутись до табл. 1.6 в частині функції контролю.

Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях.

Корпорації США:

 • наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень;

 • контролювання виконання планів, бюджетів відповідно до стандартів компанії;

 • централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів;

 • істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю.

Західноєвропейські МНК:

 • тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій;

 • контролювання переважно поведінки та її впливу на досягнення цілей;

 • переважно децентралізований характер виробничого контролю;

 • короткі вертикальні відстані в каналах звітності.

Японські МНК:

 • менша, ніж у США, участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю;

 • наявність довгострокових планів і бюджетів приводить до більш гнучкого їх використання в комунікаціях, що розширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.

На техніку контролю впливають також і технологічні обставини країн. У технологічно розвинутих країнах, таких як США, Японія, Велика Британія, Німеччина, окрім стандартизованих правил і безпосереднього нагляду, використовуються такі непрямі методи контролю, як комп'ютерно орієнтовані звіти й аналітичні дослідження. Йдеться про узагальнення результатів діяльності працівників та їхніх контактів, що були забезпечені завдяки використанню комп'ютерів, котрі входять до мережі організації. У менш розвинутих країнах основними засобами контролю є безпосередній нагляд.

Слід звернути увагу студента і на етичні аспекти контролю в міжнародних корпораціях. Вони пов'язані із суперечностями між правами роботодавців і правами найманих працівників. У процесі контролю роботодавці намагаються відстежувати фактори, що впливають на продуктивність праці, безпеку бізнесу, витрати та ін. У цьому зв'язку роботодавці прагнуть контролювати дії працівників як у робочий, так і в неробочий час. Зокрема, зручним інструментом контролю дій на робочому місці є контрольні програмні продукти, про вживання яких часто працівників не повідомляють. Прихильники цього інструменту вважають, що це забезпечує прозорість приватного життя на робочому місці та упереджує компанію від розкрадання інтелектуальної власності і бездіяльності на роботі. Інколи міжнародні компанії забороняють деяким працівникам з міркувань безпеки їздити на мотоциклі, стрибати з парашутом, палити і т. ін. Хоча контроль поведінки працівників у службовий та позаслужбовий час іноді виглядає необґрунтованим, законодавство переважної більшості країн не обмежує подібної практики роботодавців. Адже в основу законодавства покладено принцип: "Якщо працівникам не подобаються правила, встановлені роботодавцем, вони завжди можуть звільнитися". Однак цей принцип не усуває етичні питання контролю, що спричиняють у працівників прагнення захистити право свого приватного життя як на робочому місці, так і в неробочий час. Це питання часто постає в західній культурі, однак рідко виникає у східній.

Вивчення питань фінансової звітності міжнародних корпорацій має істотне значення, оскільки дані звітів є важливою основою для здійснення контролю. Адже аналіз фінансової звітності та зіставлення її з планом дозволяє своєчасно виявити відхилення виконання і вжити дійових заходів. У цьому зв'язку студенти можуть скористатись своїми знаннями звітності, яких вони набули під час вивчення курсів "Бухгалтерський облік і аудит", "Фінансовий аналіз".

Вивчаючи тему, студент має чітко розмежовувати фінансову і бухгалтерську звітність. Фінансова звітність обов'язково публікується як у фінансовій пресі, так і спеціальних виданнях корпорації, як правило, разом із висновками незалежних аудиторів. Фінансові звіти міжнародних корпорацій реєструються на фондових біржах, на яких обертаються їх цінні папери, а також в інших інститутах. Останнім часом провідні міжнародні корпорації розміщують досить обсягові звіти на своїх сайтах в Інтернеті. Зокрема, обсяг звіту корпорації "Дженерал Електрик" в Інтернеті за 2002 р. становив 92 сторінки і містив такі основні розділи:


 
 

Цікаве

Загрузка...