WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Технологічна політика міжнародних корпорацій - Реферат

Технологічна політика міжнародних корпорацій - Реферат

Для підготовки матеріалів було створено групу менеджерів середньої ланки з 20 осіб на чолі з керівником латиноамериканської філії Джимом Сайєрком, що мав 25-річний досвід роботи в компанії. Він отримав широкі повноваження, зокрема щотижневі чотиригодинні зустрічі з головою Ради директорів і президентом. Ця група працювала рік у режимі самообстеження і виявила багато упущень, які були охрещені "бородавками" і занесені до окремого списку, в якому наприкінці роботи налічувалось 513 позицій. Група працювала самовіддано, а її керівник у другому півріччі мав лише три вихідних.

За правилами конкурсу відповіді на опитувальні листи не повинні перевищувати 75 сторінок. Однак перший варіант звіту являв собою рукопис обсягом 350 сторінок. Його довелось переробляти тричі. Однак групі так і не вдалось довести звіт до належної кондиції. Довелось найняти фахівців з комісії Болдріджа. Група також підтримувала контакти з іншими компаніями, що брали участь у конкурсі, однак ділились своїм досвідом підготовки звітів. Серед цих компаній — "Вестингхауз", "Моторола", "Мілікен", "Ай-Бі-Ем". Готовий звіт було подано 1 травня 1989 р. за три дні до закінчення встановленого терміну.

Після цього керівництво компанії і група старшого керівництва побувала на підприємствах Японії і ознайомилась з методами запровадження програми якості. Цей досвід було використано при розробці програми поліпшення якості на найближчі 5 років. У липні надійшло повідомлення про приїзд комісії і група Сайєрка зайнялась підготовкою філій, прагнучи відповісти на всі можливі запитання.

У вересні 1989 р. до компанії прибула комісія у складі 6 експертів, які провели зустрічі не менш ніж з 500 співробітниками всіх рівнів — від робітника до членів виконавчої дирекції. Після ретельного розгляду всіх матеріалів корпорацію "Ксерокс" було визнано на початку листопада 1989 р. переможцем премії Болдріджа. Згодом філія "Ксерокс—Канада" завоювала канадську національну премію якості. За період з 1980 по 1989 рік кількість дефектів знизилась з 10 тис. до 325 на мільйон проданих апаратів. Якість копій була визнана найкращою у світі.

Після отримання премії на початку грудня 1989 р. група Сайєрка представила вищому керівництву список рекомендацій щодо усунення 513 "бородавок" з 50 пунктів, які були прийняті і стали основою п'ятирічного плану поліпшення якості. Група Сайєрка виконала свої завдання, і її члени повернулись до виконання своїх обов'язків.

У наступні роки високий рівень якості корпорації "Ксерокс" дозволив їй вийти на нові ринки, у тому числі країн Східної Європи, зокрема України.

Контрольні запитання

1. Що таке інтернаціоналізація технологічної політики?

2. Які цілі технологічної політики ТНК?

3. Які складові міжнародного ринку технологій?

4. Які особливості притаманні розвитку сучасних технологій?

5. В який спосіб організовано сучасний міжнародний ринок технологій?

6. Які фактори впливають на форми співробітництва у сфері новітніх технологій?

7. Як саме фінансуються науково-технічні розробки?

8. Які типи міжнародних організацій діють у сфері науково-технічного прогресу?

9. Як пов'язана національна науково-технічна політика з розвитком новітніх технологій на світових ринках?

10. Які перспективи має Україна на світовому ринку новітніх технологій?

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. На підставі аналізу джерел зі списку основної літератури назвіть переваги і недоліки міжнародних корпоративних стратегій у сфері науково-технічного прогресу.

2. Наведіть приклад української компанії, що діє на міжнародному технологічному ринку.

3. Обґрунтуйте сильні і слабкі сторони технологічної політики глобального центру.

4. На підставі літературних джерел [1, гл. 10] назвіть типи технологічної політики, які використовує корпорація "Проктер енд Гембл".

5. Розмежуйте обов'язки менеджера та фахівця (інженера, економіста, маркетолога) щодо забезпечення підвищення ефективності інноваційного процесу в компанії.

6. З матеріалів кейсу "Ксерокс" поясніть причини виникнення кризової ситуації в корпорації у 70-ті роки.

7. Обґрунтуйте доцільність участі корпорації "Ксерокс" у національному конкурсі за присудження премії Болдріджа.

8. Чи не здається занадто забюрократизованою процедура присудження національної премії якості імені Болдріджа в США?

9. Порівняйте процедури присудження премій якості в США та Україні.

10. Запропонуйте шляхи підвищення якості товарів українських підприємств.

Тести

Одиничний вибір (правильно — помилково)

1. Крива Гомпертца — одна із закономірностей сучасного технологічного розвитку.

2. Однією з піонерних міжнародних корпорацій, якій вдалося запровадити програму "Шість сигма", є японська корпорація "Тойота".

3. Політика глобального центру ґрунтується на використанні можливостей зарубіжних відділень міжнародних корпорацій.

4. Модель Герпотта означає двомірну матрицю "привабливість нової технології — технологічна позиція підприємства".

5. Спонсором премії Е. Демінга в галузі якості є Японський інститут науки і техніки.

Множинний вибір

1. Одна із закономірностей сучасного технологічного розвитку, що знайшла свій вираз у S-кривій, означає ...

а) лінійний зв'язок між витратами та якістю;

б) нелінійний зв'язок між витратами та якістю;

в) лінійний зв'язок між кумулятивними витратами (зусиллями), спрямованими на вдосконалення продукту (процесу), та продуктивністю, яка отримана за рахунок вкладених інвестицій;

г) нелінійний зв'язок між кумулятивними витратами (зусиллями), спрямованими на вдосконалення продукту (процесу), та продуктивністю, яка отримана за рахунок вкладених інвестицій;

д) щось інше.

2. Технологічний парадокс являє собою...

а) зв'язок між інвестиціями та доходами;

б) зв'язок між витратами і продуктивністю;

в) зв'язок між продуктивністю і доходами;

г) лінійний прямий зв'язок між витратами та якістю;

д) нелінійний зворотний зв'язок між якістю і витратами.

3. Розробка нових технологій у материнській чи приймаючій країні для створення нових продуктів і процесів за рахунок централізованих ресурсів міжнародної корпорації і подальше поширення інновацій по всіх відділеннях означає ...

а) політику поліцентризму;

б) інтегровану систему технологічного розвитку;

в) політику глобального центру;

г) розподілену систему технологічного розвитку;

д) усе наведене.

4. Планування міжнародних науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт транснаціональними корпораціями включає...

а) розміщення науково-дослідних підрозділів;

б) прийняття рішення щодо розробки продукту (технології);

в) вибір майбутніх напрямів досліджень;

г) розподіл людських і фінансових ресурсів між відповідними відділеннями корпорації;

д) усе наведене.

5. Система тотального управління якістю містить такі ланки...

а) філософські підстави;

б) загальний інструментарій, що стосується статистичного контролю процесу і розгортання функції якості;

в) інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості;

г) усе наведене;

д) загальний інструментарій, що стосується статистичного контролю процесу і розгортання функції якості та інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості.

6. Закон Мура, який означає подвоєння процесингової потужності кожних 18 місяців, було сформульовано на підставі узагальнення діяльності міжнародної корпорації ...

а) Тошиба;

б) Дженерал Електрик;

в) Моторола;

г) Ай-Бі-Ем;

д) Інтел.

7. Премія якості ... може бути присуджена компанії будь-якої країни світу.

а) Демінга;

б) Болдріджа;

в) Європи;

г) України;

д) усі наведені.

8. Перелік компаній, що зазнали невдачі в конкурсі на присудження національної премії якості США М. Болдріджа, ...

а) друкується у щотижневику "Бізнес-Уїк";

б) друкується в американській пресі;

в) оголошується на телебаченні;

г) друкується в спеціальних урядових виданнях з якості;

д) не розголошується.

9. В основі українських національних конкурсів з якості лежить ...

а) премія Малкольма Болдріджа;

б) премія Демінга;

в) Європейська нагорода якості;

г) міжнародні стандарти якості ІСО-9000;

д) українська модель якості.

10. При виборі партнерів в Україні міжнародні корпорації враховують ... рівень використання тотальних систем управління якістю:

а) низький;

б) середній;

в) задовільний;

г) достатній;

д) високий.

Збіг

1. Діаграма Ішикави.

А. Матриця "привабливість технології — технологічна позиція підприємства".

2. Модель Герпотта.

Б. Підвищення якості продукції при зниженні виробничих витрат.

3. Модель технологічної кривої.

В. Причинно-наслідкова діаграма.

4. Шість сигм.

Г. Взаємозв'язок між технологічними інвестиціями та їх ефективність.

5. Технологічний парадокс.

Д. Програма, спрямована на зниження рівня дефективності.


 
 

Цікаве

Загрузка...