WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Характеристики автократичного стилю управління:Згідно "теорії Х" робітники за своєю природою є лінивими, безвідповідальними, такими що при першій ліпшій нагоді намагаються уникнути праці. Отже для досягнення цілей організації їх необхідно постійно примушувати, спрямовувати та контролювати. Справедлива заробітна плата здатна зробити роботу терпимою, а необхідний рівень її виконання буде наслідком постійного контролю

Характеристики демократичного стилю управління:За "теорією Y", навпаки, менеджер бачить своїх підлеглих працьовитими, відповідальними, такими що прагнуть до схвалення та підтримки. Цією теорією визнається, що зовнішній контроль та загроза покарання не є єдиним засобом, який спрямовує зусилля людей. Людина і сама здатна себе контролювати, якщо вона прямує до мети, у досягненні якої вона зацікавлена. "Теорія Y" характеризує основи демократичного керування.

Характеристики ефективної стратегії:орієнтуватися на конкретних споживачів, їх потреби, запити, інтереси;віддзеркалювати набор сильних сторін фірми, які у сукупності і створюють її конкурентні переваги;містити перелік конкретних задач, які б дозволяли організації реально реалізувати свої конкурентні переваги, тобто обслуговувати споживачів краще проти конкурентів;містити у собі заходи, які б дозволяли долати слабкості фірми та загрози із зовнішнього середовища.

Характеристики класичної теорії прийняття управлінських рішень: особа, яка приймає рішення, має чітку мету прийняття рішення; особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення; особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо всіх можливих альтернатив і наслідків їх реалізації; особа, яка приймає рішення, має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх важливості; мета особи, яка приймає рішення, завжди полягає у тому, щоб зробити вибір, який максимізує результат діяльності організації.

Характеристики класичної теорії прийняття управлінських рішень:особа, яка приймає рішення, має чітку мету прийняття рішення;особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення;особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо всіх можливих альтернатив і наслідків їх реалізації;особа, яка приймає рішення, має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх важливості;мета особи, яка приймає рішення, завжди полягає у тому, щоб зробити вибір, який максимізує результат діяльності організації.

Характеристики організаційних структур управління масовим виробництвом за Дж. Вудворд:середня вертикальна диференціація,висока горизонтальна диференціація, висока формалізація

Характеристики організаційних структур управління одиничним виробництвом за Дж. Вудворд:низька вертикальна диференціація,низька горизонтальна диференціація,низька формалізація

Характеристики організаційних структур управління процесним виробництвом за Дж. Вудворд:висока вертикальна диференціація,низька горизонтальна диференціація, низька формалізація

Характеристики поведінкової теорії прийняття управлінських рішень:особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення;особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив;особа, яка приймає рішення, не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки реалізації кожної можливої альтернативи.

Характеристики поведінкової теорії прийняття управлінських рішень: особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення; особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив; особа, яка приймає рішення, не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки реалізації кожної можливої альтернативи.

Характеристики робіт, що виявляються в межах проектування робіт:обсяг роботи (кількість різних операцій та/або задач, які виконуються одним робітником та частота їх повторення); змістовність роботи – це відносний ступінь того впливу, який робітник може здійснити на саму роботу або на її середовище, а саме на:самостійність в плануванні та виконанні роботи;самостійність у визначенні ритму роботи;участь у прийнятті рішень тощо

Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою у владі:отримують задоволення в ситуаціях, коли несуть відповідальність за дії та поведінку інших людей, віддають перевагу посадам, для яких типові ситуації конкуренції або орієнтації на статус, сконцентровані на зростанні свого впливу, підвищенні власного престижу шляхом підвищення ефективності своєї діяльності.

Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою в успіху:Передбачають особисту, персональну відповідальність виконавця, якісне виконання роботи, ніж це було зроблено до них.

Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою в належності:Кооперація праці, колективи з високим рівнем взаєморозуміння, дружні стосунки.

Характеристики ступеню складності організаційної структури:чим глибший розподіл праці, чим більше вертикальних рівнів в ієрархії управління, тим більше структурних підрозділів, тим складніше координувати діяльність людей в орг-ції.

Характеристики ступеню формалізації організаційної структури:чим більше правил та регуляторів в орг-ції, які вказують що можуть робити співробітники, а що ні, тим більш формалізованою є стр-ра орг-ції.

Характеристики ступеню централізації організаційної структури:якщо всі рішення приймаються вищими керівниками, тоді орг-ція є централізованою.

Цілі заключного контролю:констатація відхилень від стандартів на завершальному етапі коли збитки вже наявні.

Цілі попереднього контролю:Спрямований на контроль входів у систему. Завдання - відслідковувати якість або к -сть вхідних ресурсів перш ніж вони стануть частиною системи організації.Мета - запобігання ситуац, які здатні завдати шкоду.

Цілі поточного контролю:Вимірювання фактичних результатів діяльності і операт. реагуванні керівника на відхилення. Дозволяє зясувати причини відхилень.

Чинники, що визначають діапазон контролю:1)рівень проф.підгот., 2) ступінь складності ф-цій, що викон.підлеглим, 3) ступінь подібності ф-цій, 4) ступ.планування дій підлеглих, 5) ст.змінності завдань підл., 6) потреби у вказівках.

Чинники, що визначають ефективність стилю управління за теорією "життєвого циклу" Херсі-Бланшара:ступінь зрілості(здатність підлеглого нести відповідальність за свою поведінку;бажання досягти поставленої перед ним мети;освіта та досвід щодо конкретного завдання, яке необхідно виконати).

Чинники, що впливають на стиль управління згідно поведінкових теорій лідерства:Особисті якості керівника, особисті якості підлеглих, завдань та дій які вони виконують

Чинники, щовпливаютьнастильуправліннязгідноситуаційнихтеорійлідерства: Х-р відносин між керівником та підлеглим, структура завдання підлеглому, посадові повноваження керівника.

Чинники, що за ситуаційною теорією визначають тип організаційної структури:технологія, розміри орг-ції, середовище, стратегія.

Чинники, що формують двомірне трактування стилів управління за поведінковими теоріями лідерства:що хоча автократичний керівник не може одночасно бути демократичним, але він здатний, приділяючи багато уваги роботі, піклуватися і про людські відносини

Школи, що концентруються на вивченні сутності та змісту управлінської діяльності:

Школи, що концентруються на вивченні сутності та змісту управлінської діяльності.

Школи, що концентруються на побудові ефективних організаційних структур управління.

Школи, що концентруються на побудові ефективних організаційних структур управління.

Шляхи задоволення потреб вищих рівнів:створення атмосфери, що поліпшує міжособові контакти робітників організації;підтримки виникнення неформальних груп в організації; делегування підлеглим додаткових прав і повноважень; організації курсів по навчанню, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації кадрів; знаходження можливостей задоволення вищих потреб робітників за межами фірми.

Шляхи збагачення робіт:1)розширення прав самостійного прийняття рішення, 2) надання можливості самост.розробляти графік робіт, 3) зменшення ступеня контролю з боку начальнтка.

Якісні методи обґрунтування управлінських рішень: використовують тоді, коли фактори, що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню. До якісних методів належать в основному експертні методи.

Якісні методи обґрунтування управлінських рішень:використовують тоді, коли фактори, що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню. До якісних методів належать в основному експертні методи.


 
 

Цікаве

Загрузка...